Ko je Miloš Radonjić koji je uhapšen u Hrvatskoj

Miloša Radonjića (33), uhapšenog u Hrvatskoj crnogorska policija potražuje zbog sumnje da je dio kriminalne grupe a on slovi za visokopozicioniranog člana „kavačkog klana“.
Objavljeno: 22. 07. 2019 - 16:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

Mediji prenose da je dosad je preživio već čet­iri pokušaja atentata.

Posljednji se dogodio prije tri godine u junu u Ko­to­ru. Ra­do­njić u po­li­ci­ji na­kon na­pa­da ni­je že­lio da otkrije ime­na oso­ba ko­je su pokušale da ga ubiju.

Nedugo prije toga, Ra­do­nji­ća su u ko­tor­skom na­se­lju Do­bro­ta sa­če­ka­la dvo­ji­ca na­pa­da­ča. Pri­šli su mu dok je par­ki­rao is­pred zgra­de u ko­joj ži­ve nje­go­vi ro­di­telji. Na­pa­da­či su pucali na njega, a Ra­do­njić je nepovrijeđen uspio da uđe u blin­di­ra­ni Audi A8, što mu je spa­si­lo ži­vot.

De­se­tak da­na ra­ni­je, te­ško je ra­njen u Tiv­tu is­pred ku­će u ko­joj ži­vi. Dok je par­ki­rao auto, na­pa­da­či su iz he­kle­ra za­pu­ca­li u nje­go­vom prav­cu. Po­go­đen je u ra­me i vrat, a je­dan hi­tac mu je iza­šao kroz oko. Te­ško ra­njen is­ko­čio je iz auto­mo­bi­la i uspio da pobjegne.

Mje­sec prije toga, pre­ži­vio je još jed­nu sa­če­ku­šu. Dok je bio u autu sa pri­ja­te­ljem, tro­ji­ca mu­ška­ra­ca su pucala u njih iz he­kle­ra. Uspio je otvo­riti vra­ta i po­bjeći.

Zbog pokušaja ubistva Radonjića, nedavno je u Beogradu, po zamolnici crnogorskog Ministarstva pravde, saslušan i Kotoranin Jovan Jovica Vukotić, koji je u policijskim evidencijama označen kao jedan od vođa “škaljaraskog klana”.

 

 

Komentari: 0

Novi komentar