Predložen novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore

Nova radna mjesta: Skupština će imati 275 zaposlenih, trenutno zaposleno 198 službenika

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe Skupštine utvrđuju se službenička i namještenička radna mjesta za 275 izvršilaca – predviđeno je prijedlogom novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, u koji je Pobjeda imala uvid, a o kojem će danas raspravljati Administrativni odbor. Novim pravilnikom povećan je broj izvršilaca za 20 odsto.
Objavljeno: 23. 07. 2019 - 10:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Novi pravilnik zamijeniće onaj iz 2013. godine, kojim je bilo predviđeno 166 radnih mjesta sa ukupno 255 izvršilaca. U Službi Skupštine Crne Gore je, prema podacima od 30. januara 2019. godine, zaposleno 198 osoba, od čega 185 na neodređeno, a 13 na određeno vrijeme. Organizaciona struktura Službe Skupštine promijenjena je u odnosu na dosadašnji Pravilnik. U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine i dalje je sistematizovano 17 organizacionih jedinica, ali je brisan Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela.

Umjesto Odsjeka za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, sistematizovani su odsjeci za pripremu i obradu sjednica Skupštine, kao i fonografskih i štampanih zapisa. Ostale organizacione jedinice predviđene su i u novom pravilniku. Predlogom pravilnika predviđeno je da, za radna mjesta sekretara odbora za bezbjednost i odbranu, kao i antikorupciju, uslov bude posjedovanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena tajnosti „strogo tajno“.

Članom 26 Zakona o tajnosti podataka propisano je da pristup tajnim podacima bez dozvole imaju članovi Odbora za bezbjednost i odbranu, kao i članovi Odbora za antikorupciju. Shodno odluci o posebnim savjetnicima u Skupštini, u okviru Kabineta predsjednika Skupštine sistematizovan je šef Kabineta predsjednika Skupštine, devet savjetnika predsjednika i šest savjetnika potpredsjednika Skupštine, imajući u vidu da je odlukom o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva propisano da Skupština ima tri potpredsjednika. Savjetnici do sada nijesu bili sistematizovani, a takođe su bili u radnom odnosu i računati u ukupan broj zaposlenih.

Pravilnikom se definišu organizacija Službe Skupštine, organizacione jedinice u njoj, opis poslova organizacionih jedinica, sistematizacija poslova i zadataka, broj, zvanje i naziv službenika i namještenika, uslovi za zapošljavanje i obavljanje poslova, kao i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta. Organizacione jedinice Službe Skupštine su Kabinet predsjednika Skupštine, Kancelarija generalnog sekretara, Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, odjeljenja za odnose sa javnošću, zatim protokol, te unutrašnju reviziju, zatim Služba kadrovskih i opštih poslova i Služba finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva i održavanja i javnih nabavki.

- Osnovni razlozi za donošenje akta o organizaciji i sistematizaciji sadržani su u potrebi za daljim jačanjem Službe Skupštine, kako bi organizaciono i kadrovski pružili što stručniju i kvalitetniju podršku poslanicima, posebno imajući u vidu ulogu Skupštine u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, kao i u donošenju novog zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim su, između ostalog, uvedena nova zvanja državnih službenika i namještenika, ali i izmijenjeni uslovi radnih mjesta za pojedina zvanja u pogledu potrebne školske spreme, a posebno u dijelu radnog iskustva – navodi se u obrazloženju predloga novog pravilnika.

Komentari: 0

Novi komentar