Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja o postupku legalizacije

Za komunalije naplaćeno pola miliona eura

Od 51.000 podnešenih zahtjeva za legalizaciju obrađeno 30.000. U najvećem broju opština visok procenat obrade podnijetih zahtjeva, kaže Marko Čanović
Objavljeno: 23. 07. 2019 - 06:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Ministarstvu turizma i održivog razvoja zadovoljni su sprovođenjem zakona o legalizaciji bespravnih objekata, imajući u vidu da je podnesena 51 hiljada zahtjeva, a da ima 60 hiljada nelegalnih priključaka za struju. Do sada je, kako je Pobjedi kazao generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović, obračunato 650 hiljada eura za komunalije, a naplaćeno skoro pola miliona. - Obrađeno je 30 hiljada zahtjeva.

U Nikšiću su donijeta 172 rješenja o legalizaciji, u Bijelom Polju 69, u Danilovgradu 37, u Tivtu i Rožajama po 23. Obračunat je i naplaćen dio prihoda od naknade za komunalno opremanje i u budžete opština se slilo pola miliona eura, dok je obračunati iznos veći za 150.000 eura - precizirao je Čanović i objasnio da je razlika nastala jer se naknada za komunalno opremanje može da se plaća jednokratno ili u ratama na 10 ili 20 godina. Naplaćena suma ukazuje da je u najvećem broju donijetih rješenja naknada isplaćena jednokratno.

OČEKIVANJA

Čanović kaže da su očekivali uska grla, ali da se ne može govoriti o zaustavljanju procesa legalizacije. - Izrade geodetskih elaborata, a posebno njihove ovjere u katastru, što prethodi postupku legalizacije, zbog nedostatka administrativnih kapaciteta u opštinama teku očekivanom dinamikom - kazao je Čanović i istakao da je obrada zahtjeva za legalizaciju obuhvata provjeru više činjenica. - Zbog nepoznavanja propisanih uslova za legalizaciju u javnosti su proceduru kritikovali kao sporu, a pojedini mediji su tvrdili da je stala.

bespravna-gradnja-divlja-zagoric-0203-2018-dragan-mijatovic-3

Međutim, formulisanjem procedure vodili smo računa da bude osigurana bezbjednost i sigurnost građana koji u tim objektima žive ili borave, pravna sigurnost imovine i uvećanje njene vrijednosti. A to se može postići samo cjelovitom procedurom koja rezultira rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, provjerom stabilnosti objekata i njihovim uvođenjem u sistem planiranja prostora u skladu sa pravilima struke - kazao je Čanović i objasnio da se rješenje o legalizaciji može donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa osnovnim parametrima važećeg planskog dokumenta ili se postupak prekida do donošenja plana generalne regulacije. - Postupak je prekinut u 1.962 predmeta zbog neusklađenosti sa planovima, a u 207 predmeta zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa. Nakon donošenja planske dokumentacije postupci će se nastaviti utvrđivanjem da li ti objekti ispunjavaju urbanističke parametre i da li se nalaze na orto foto snimku – rekao je Čanović.

Čanović kaže da ne stoje tvrdnje pojedinih medija da su građani dovedeni u zabludu pozivanjem na legalizaciju, iako planska dokumentacija ne postoji. - Omogućeno je da se bespravno izgrađeni objekti legalizuju u zakonom propisanoj proceduri, koja rezultira pravnom sigurnošću i povećanjem vrijednosti imovine, te ne može biti riječi o zabludi - ističe Čanović.

PROCES

Objašnjava da je propisani postupak legalizacije složen proces koji podrazumijeva rješavanje niza pitanja: usklađenost objekta sa parametrima planskog dokumenta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na objektu i zemljištu, provjeru statičke i seizmičke stabilnosti, odnosno potvrdu da je objekat siguran i podoban za upotrebu i dr.

- Neispunjenost bilo kojeg od tih uslova rezultira odbijanjem zahtjeva za legalizaciju - naglašava Čanović i dodaje da propisanu proceduru ne može da „obesmisli“ činjenica da su pojedini planski dokumenti prestali da važe, odnosno da na pojedinim prostorima nikada nijesu donešeni.

- To uzrokuje odlaganje odlučivanja po pojedinim zahtjevima. Planski dokumenti su akti temporalnog karaktera, koji važe za određeni period, pa je prestao da važi značajan broj, posebno na nivou Glavnog grada - kaže Čanović i dodaje da opštine treba da stvore planske uslove za legalizaciju u takvim slučajevima pokretanjem postupka njihove izrade, a krajnji cilj je podizanje kvaliteta života građana i uređen i opremljen prostor.

 - Sredstva od legalizacije će se ulagati u prostore na kojima su izgrađeni bespravni objekti u izgradnju infrastrukture i objekata od javnog interesa, što će rezultirati rastom vrijednosti tih objekata, povećanom konkurentnošću na tržištu nekretnina, što je u krajnjem benefit za njihove vlasnike - zaključuje Čanović.

Komentari: 0

Novi komentar