Ministarstvo javne uprave

Upućen javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, uputila je predlog javnog poziva svim organima i institucijama na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom.
Objavljeno: 23. 07. 2019 - 10:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

Poziv je upućen u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru,  te zaključkom Vlade od 11. jula 2019.

Na Javni poziv, u skladu sa Zakonom o zaradama, mogu se prijaviti zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom; zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave; zaposleni u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom; zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja; lice u službi u Vojsci Crne Gore; i policijski službenik.

Na javni poziv se mogu prijaviti zaposleni koji imaju najmanje šest godina radnog staža i koji do 30. avgusta 2019. podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

U skladu sa odlukom o otpremnini, zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

Visina bruto zarade, određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

Straješina organa će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti do 30. septembra 2019.

Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Ministarstvo javne uprave će voditi evidenciju o zaposlenima koji su ostvarili pravo na otpremninu i istu objaviti na svojoj internet stranici.

Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa se realizuje u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

Komentari: 2

nikola

24. 07. 2019 - 05:53

Prvo ste zaposljavali bez ikakvih pravila sada nudite sporazumni raskid sa otpremninom,sto je zalosno jos uvjek zaposljavate nove radnike a i ovi koji uzmu otpremnine opet ce nede da se udome u drzavne poslove
Zvonko Filipović

25. 07. 2019 - 08:53

Poštovani, Kako prihvatiti sporazumni raskid ugovora o radu, ako ja radim na željeznici od 1.6.1979.g do danas, u stalnom radnom odnosu, kod više oblika organizovanja željezničkih preduzeća, do zadnjie rustrukturalne promjene ŽCG AD-Podgorica, na četiri nova društva a da poslodavac počev od 1983 pa zaključno sa 2018.g. nije predao M-4 obrazac fobdu PIO Podgorica, a uplatu doprinosa ŽPCG firma u kojoj radim nije uplatila od 2013.g. Takvim statusom i otpremninom, bez obzira na visinu je rizično rješavati statusno pitanje na radu, sve dok stvari ovako nepovoljno stoje po zaposlene. Srdaćan pozdrav, Filipović Zvonko, spec.struk.inž.saobr.
Novi komentar