Nedostaju eksperti

Ministarstvo zdravlja plaća zdravstvene inspektore

Ministarstvo zdravlja prinuđeno je da zbog nedostatka eksperata u svom resoru angažuje i plaća eksperte sa strane i iz drugih institucija kako bi sproveli reformske aktivnosti i donijeli nove propise i protokole. Iz Ministarstva zdravlja Danu je saopšteno da su prošle godine potpisali konsultanski ugovor vrijedan 400 eura sa zdravstveno-sanitarnom inspektorkom Višnjom Orban za ove aktivnosti, koju je imenovala Uprava za inspekcijske poslove zbog nedostatka eksperata.
Objavljeno: 24. 07. 2019 - 07:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

“Imajući u vidu trenutnu popunjenost sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu zdravlja i nedostatnost ekspertskog kadra iz oblasti koje su od suštinske važnosti za izra du ključnih normativnih akata i započetih reformskih aktivnosti u zdravstvenom sistemu, postojala je potreba za jednokratnim angažovanjem određenog broja ljudi. Kako se radi o pripremi propisa iz nadležnosti Ministarstva zdravlja, to isplaćena jednokratna naknada u iznosu od 400 eura iz sredstava Ministarstva zdravlja, kao državnog organa sa pozicije namijenjene zatakve vrste isplata, ne predstavlja opterećenje sredstava za finansiranje zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite građana. Podsjećamo da se finansiranje zdravstvene zaštite i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja vrši iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje”, ističu iz Ministarstva.

Iz Ministarstva zdravlja nijesu odgovorili kolika sredstva su potrošena za konsultanske ugovore iz državnog budžeta.

“Za ove namjene ne koriste se značajna finansijska sredstva. Naprotiv, smatramo da je izdvojenim sredstvima adekvatno valorizovan rad ljudi koji su svojim stručnim i profesionalnim angažovanjem doprinijeli sprovođenju nekih od najznačajnijih reformskih procesa u zdravstvenom sistemu, čije pozitivne rezultate već osjećaju građani Crne Gore”, tvrde u Ministarstvu.

Napominju da je Ministarstvo zdravlja prilikom angažovanja konsultanata u potpunosti poštovalo zakonsku proceduru, a ugovoreni iznosi naknada su utvrđeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i praksom.

“O konfliktu interesa se ne može govoriti, budući da zdravstvena inspekcija ne vrši nadzor nad radom Ministarstva zdravlja, a saradnja između državnih institucija je potrebna u cilju primjenjivosti propisa u praksi (praktična primjena). Napominjemo da se različitim zakonskim aktima definiše da nadzor nad sprovođenjem zakona vrše ministarstva, a inspekcijski nadzor relevantne inspekcijske službe, čime se potvrđuje neophodnost međuresorne saradnje i konsultacija svih strana prilikom pripreme i koncipiranja odredbi propisa. Dakle, u pitanju je poželjna saradnja organa i institucija u cilju što bolje primjene propisa i zaštite državnih interesa”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Danu je odgovoreno da je jedna od aktivnosti Uprave da učestvuje u redefinisanju pravnog okvira, kako bi se obezbijedio konzistentan pravni okvir za nadzor i preduzimanje mjera.

“Uprava je, na zahtjev Ministarstva zdravlja, uzela učešća u radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima i kao svog predstavnika imenovala Višnju Orban, pomoćnicu direktora za Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlje ljudi, socijalne i dječje zaštite. U ovom konkretnom slučaju ne postoji konflikt interesa”, navode iz Inspekcije.

Iz Sindikata doktora medicine navode da je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Upravi za inspekcijske poslove predviđeno da se u odsjeku za zdravstveno sanitarnu inspekciju vrše poslovi izmjene zakona i propisa iz oblasti zdravstva. Iz sindikata navode da se postavlja pitanje da li inspektorka može biti angažovana honorarno za dio koji je u opisu njenog posla.

“Vrše inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti zdravstva, kozmetike, biocida, droga, duvana, hemikalija i ekologije, izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora”, navode iz sindikata.

Komentari: 0

Novi komentar