Isplata premija za preradu mlijeka na gazdinstvu

Za pola godine uplaćeno više od pola miliona eura

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, isplatilo je farmerima premiju za mlijeko prerađeno na gazdinstvima, za period januar – jun.
Objavljeno: 01. 08. 2019 - 14:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pravo na isplatu premije za prvu polovinu godine ostvarilo je 957 korisnika kojima je uplaćeno 555, 7 hiljada eura.

Od ukupnog broja, najviše korisnika podrške je iz sjevernog regiona – 803 (83,91%), zatim iz središnjeg - 152 (15,88%), dok je iz primorskog dva (0,21%).

Najveći broj korisnika premija za preradu mlijeka na gazdinstvu je iz opštine Pljevlja (323 korisnika, 180.127,21€), zatim iz Bijelog Polja  (96 korisnika, 69.431,47€), Nikšića (84 korisnika, 59.415,27€),  Šavnika (77 korisnika, 43.132,61€),  Berana (61 korisnik, 29.726,36€),   Mojkovca (54 korisnika, 27.890,42€),   Plužina (49 korisnika, 27.738,31€), Podgorice (42 korisnika,  24.525,89€), Kolašina (41 korisnik, 22.269,05€),  Žabljaka (32 korisnika,  16.407,16€),  Plava (32 korisnika, 16.496,83€)  Gusinja (16 korisnika , 8.298,10€),  Danilovgrada (13 korisnika,  9.790,72€), Petnjice (10 korisnika , 9.030,95€), Tuzi  (9 korisnika, 5.164,59€), Andrijevice  (4 korisnika, 1.817,08€), Cetinja (4 korisnika  1.987,22€), Rožaja (2 korisnika,  941,91€), dok su po jednog korisnika imale opštine Bar (721,36€) i Herceg Novi (878,28€).

Višestruko pozitivni efekti uvođenja mjere podrške

Mjera „Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu“ sprovodi se od 2017. godine i njeno kreiranje u Agrobudžetu pokazalo se opravdanim, s obzirom na višestruko pozitivne efekte koji se ostvaruju.

Rast broja korisnika

Kostantno raste interesovanje farmera da na sopstvenom gazdinstvu prerađuju mlijeko u sir i druge tradicionalne mlječne proizvode, što pokazuju podaci o kontinuiranom rastu registrovanih gazdinstava i iznosa isplaćenih premija. U registru je trenutno blizu 1600 gazdinstava koji mogu ostvariti ovu podršku, što je značajan rast u odnosu na 300 gazdinstava koja su bila registrovana u 2017. 

Novi korisnici podrške Ministarstva

Ovom mjerom obezbijeđena je podrška za nove korisnike podrške Ministarstva - proizvođače sirovog mlijeka u područjima u kojima nije bilo organizovanog otkupa sirovog mlijeka.

Dodata vrijednost proizvoda, rast konkurentnosti i prihoda

Podsticanjem prerade na gazdinstvu pomoglo se proizvođačima da ostvare dodatu vrijednost svojih proizvoda, da postanu konkuretniji i ostvare veće prihode od svog rada.

3

Bezbjedni proizvodi i podaci o plasmanu

Vrlo važan efekat  mjere je uvođenje proizvođača mlijeka i mlječnih proizvođača u sistem kontrole bezbjednosti hrane, čime su na dobitku i proizvođači i potrošači.

Osim uvođenja u sistem kontrole bezbjednosti hrane, procedura sprovođenja mjere daće i detaljnije informacije o plasamanu mliječnih proizvoda sa naših gazdinstava. Prema analizama, preko 50% mliječnih proizvoda proizvođači prodaju sami na pijaci ili kućnom pragu, 24% prodaju preko nakupca, dok 25% plasiraju sami preko trgovinskih i ugostiteljskih objekata. Na bazi svih dobijenih inputa, na kraju 2019. godine dobićemo informaciju o proizvodnji i plasmanu oko 30 miliona litara sirovog mlijeka, što je jednako količini mlijeka koje se na godišnjem nivou otkupi od strane svih registrovanih mljekara i sirara koje su u sistemu otkupa.   

Procedura za dobijanje premija

Podsjećamo da je riječ o podršci u vidu premije od 0,06€ po litru prerađenog mlijeka daje se proizvođačima koji prerađuju sirovo mlijeko na svom gazdinstvu, od sopstvenih životinja. Uslov za ostvarivanje prava na premiju je da proizvođači mlijeka nijesu u sistemu otkupa odobrenih objekata za preradu mlijeka, da gaje tri i više uslovnih muznih grla, da su upisani u Registar registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Registar poljoprivrednih gazdinstava Ministarstva poljoprivrede i da dostave dokumentaciju u predviđenom roku. Premije se isplaćuju samo za količine prerađenog mlijeka u proizvode koji su plasirani na tržište i čiji je proizvod (uzorak) usaglašen sa propisanim mikrobiološkim zahtjevima.

Premija je isplaćena svim proizvođačima koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na premiju, a koji su do 15. marta 2019. godine dostavili zahtjev za ostvarivanje prava na premiju i u periodu 25. jun – 05. jul 2019. godine dostavili zahtjev za isplatu premije sa odgovarajućim dokazima o stavljanju proizvoda na tržište.

U predviđenom roku za prijavu prava na premiju za prvu polovinu godine, dostavljeno je 1.387 zahtjeva. Podnosioci zahtjeva, njih 268, nije ostvarilo pravo na premiju jer njihov proizvod (uzorak) nije usaglašen sa propisanim mikrobiološkim zahtjevima.

U predviđenom roku potpun zahtjev za isplatu dostavilo je 1.050 poljoprivrednih proizvođača. Podnosioci zahtjeva za isplatu čija dokumentacija nije potpuna, a čiji je uzorak usaglašen sa mikrobiološkim kriterijumima, biće obaviješteni o nedostacima i nakon dostavljanja dopune isplata će biti izvršena u septembru 2019. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva premiju za 2019. godinu završen je 01. jula 2019. godine. Napominjemo sve poljoprivredne proizvođače koji su u tom roku dostavili zahtjev za premiju da za isplatu premija za drugu polovinu godine treba da dostave zahtjev za isplatu zajedno sa dokazima o stavljanju proizvoda na tržište u periodu 20. novembar – 1. decembar 2019.

Komentari: 0

Novi komentar