Ombudsman ocijenio da UCG nije poštovao svoja pravila

Ljumoviću povrijeđeno pravo na rad

Univerzitet Crne Gore odluku o izboru u akademsko zvanje u slučaju vanrednog profesora na Fakultetu dramskih umjetnosti Janka Ljumovića zasnovao je ne primjenjujući kriterijume, odnosno materijalna pravila koja je sam ustanovio, te je takvim postupanjem povrijedio pravo na rad i prava po osnovu rada, uključujući i pravo na napredovanje na poslu – piše u odluci koju je potpisao zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, saznaje Pobjeda.
Objavljeno: 20. 08. 2019 - 09:18 Promjenite veličinu teksta: A A A

Profesor na UCG, bivši ministar kulture Janko Ljumović podnio je u oktobru prošle godine ombudsmanu pritužbu protiv UCG tvrdeći da je, kako je naveo, grubo diskriminisan i da mu je ova visokoškolska ustanova povrijedila ljudska prava u procesu izbora u akademsko zvanje redovnog profesora.

Ljumović, koji u julu prošle godine nije izabran u zvanje redovnog profesora, smatra da ga je UCG u ovom slučaju diskriminisao kroz djelovanje dvojice profesora - Nenada Šoškića i Mirana Begića.

Izjašnjenje

Ombudsman u slučaju Ljumovića, kako se navodi u mišljenju u koje je Pobjeda imala uvid, nije mogao utvrditi da li je on u ovom slučaju bio i žrtva diskriminacije.

- Zaštitnik nije mogao u cjelosti primijeniti test kojim se dokazuje postojanje diskriminacije, pa samim tim nije mogao utvrditi ni nejednako – diskriminatorno postupanje prema podnosiocu pritužbe - navodi se u pojašnjenju ombudsmana.

Istaknuto je da institucija ombudsmana nema ovlašćenja da mijenja, ukida ili preinačava akte drugih državnih i drugih organa koji vrše javna ovlašćenja, odnosno čiji osnovač je država.

- Uz to, ova institucija nema ovlašćenja, niti zauzima stručni meritorni stav o tome da li podnosilac pritužbe ispunjava ili neispunjava pojedine uslove za izbor u akademsko zvanje, već tu odluku može donijeti samo i isključivo Univerzitet Crne Gore - piše u dokumentu. U ovoj odluci navodi se da je u proceduri odlučivanja o predmetnom konkursu postupano u skladu sa ovlašćenjima statuta Univerziteta.

- U izjašnjenju Univerziteta se kaže da je shodno ovlašćenjima statuta Univerziteta, Naučni odbor dao pozitivno mišljenje o ispunjenosti kriterijuma za izbor u zvanje, s tim što se dodaje da je to tijelo imalo dilemu da li su doprinosi producenta zaista i isključivo umjetničke prirode, odnosno dilemu vezanu za kategorizaciju pomenute oblasti kao stručno-umjetničke - piše u dokumentu.

Opširnije u Pobjedi.

Komentari: 0

Novi komentar