Dragan B. Perović, publicista, književnik, dobitnik Trinaestojulske nagrade

Izgleda da srpski popovi osvještavaju po metru kvadratnom

Nametanjem lažnih modela, praveći heroje i svece od zlikovaca, pojedini nastoje zapretati istinu i prekrajajući prošlost, čine sve da unište budućnost, to jest da Crne Gore nema. Mračnjačkom retorikom, kao da kreću u krstaški rat, svaki iskorak Crne Gore i pozitivnu promjenu nastoje dezavuisati. Žalosno je da se umjesto životnih problema koji opterećuju svako društvo, bavimo pojavama iščašenim iz stvarnosti, kaže u intervjuu Vikend novinama naš književni istoričar i publicista, dobitnik Trinaestojulske nagrade Dragan B. Perović.
Objavljeno: 24. 08. 2019 - 07:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Perović je najviše državno priznanje dobio za autorski TV serijal “Crnogorci sentom po svijetu”, ciklus emisija “Istjerivač mitova” i knjigu “Stefan Perović Cuca orepak bića”. Zahvaljujući se u ime nagrađenih, rekao je da je “realnost opominjuća”. U razgovoru za Vikend novine kaže i zašto.

“Primjećuje se da su u cijelome svijetu retrogradne snage u ekspanziji, kao da je srednji vijek. U Crnoj Gori su na sceni povampireni uvozni nacionalizmi, oni koji su doveli do raspada i bratoubilačkih sukoba u Jugoslaviji. S osloncem na njih, prema Crnoj Gori se vodi svojevrsni, permanentni specijalni rat, trenutno niskog intenziteta, ali opasnost uvijek postoji da eskalira u nešto veće i tragičnije. Podsjetiću vas da kod određenog dijela populacije u Crnoj Gori postoji stalna žalosna, podanička tendencija, da se sav njen politički, kulturni i državno-nacionalni život svede i tumači na periode „bratske” okupacije. Besprimjerno i primitivno posrbljavanje svega i svačega prelazi sve granice dobroga ukusa”, ističe Perović.

VN: Rješavanje vjerskog pitanja u Crnoj Gori nailazi na veliki otpor SPC, srpske političke elite, njenih zvaničnika… Nedavno je organizovan i “Svetostefanski sabor” povodom “otimanja svetinja SPC”…

PEROVIĆ: Nije čudo što su službenici i namještenici strane crkve, zapošljeni u filijali SPC d.o.o. (kako ih sve češće titulišu u Srbiji đe im je šedište), umislili da su iznad države. Tolerisano im je puno toga do sada, pa su na prvi pomen uvođenja vjerskih zajednica u zakonske okvire vrisnuli ka „Damjanov Zelenko”. Po svom dobrom običaju zamutili su priču i da se ne vidi suština, posegnuli su za friziranim citatima i išečcima iz istorijskih vremena, od kojih prave novu, mitomansku realnost i nove „tradicionalne” običaje. Čudno je da pripadnike ove strane vjerske organizacije ne interesuju suštinska pitanj a vjere ili pravoslavlja u užem smislu.

VN: Šta ih interesuje?

PEROVIĆ: Jedino materijalno, tako da izgleda da objekte osvještavaju po kvadratnom metru. Da ne pominjemo blasfemiju, kada su službenici SPC d.o.o. krstili kučiće jednoj pjevačici u Beogradu itd. No, to je njihov problem. Naš je problem što su namještenici u crnogorskoj filijali SPC d.o.o. sa svojim poglavnikom, pozivanjem na neke isečke i citate, umislili da su stariji od Crne Gore, uz ponašanje koje ne priliči svještenim osobama. Čudno, kako na primjer, kad koriste neke izjave kralja Nikole, ne posegnu na to kako je Nikola oćerao jednog, a postavio drugoga mitropolita na čelo CPC!? Ili ruski primjer, naveden u pismu ruskoga cara i odobrenja da Danilo može biti svjetovni vladar poslije Njegoša: „Drugi, bitan uslov, bio je da „vlast episkopa, koji će u svoje doba biti izabran da upravlja crkvenim poslovima Crne Gore, treba ograničiti isključivo i samo na te crkvene poslove i da se ni u kom slučaju ne proteže na političke akte svjetskoga karaktera, koji radi održanja potrebne principijelnosti moraju pripadati samo Vama, kao vladaru Crne Gore”, (podvukao Dragan B. Perović)

VN: A đe je tu vjera, molitve, blagoslovi…

PEROVIĆ: Umjesto ljubavi oni šire mržnju, umjesto molitve i blagoslova oni upućuju kletvu. Nijedno njihovo oglašavanje ne prođe a da ne sruše treću, 8, 9. ili 10. božju zapovijest. Skoro da ih nikada ne možete uhvatiti u istini. Mora im biti jasno da je svako svođenje na bilo koji isečak vremena ili jednu komponentu nesmisleno, nepotrebno i duhovno nas osiromašuje. Da uzmemo sada za primjer jedan „komadić” crnogorske povijesti. Konstantin Bodin, sin zetskog kralj a Mihaila, iz dinastije Vojislavljevića, vladao od 1082. do 1108, što je punih dvjesta godina prije nego je rođen Dušan, car Grka, Srba, Bugara i Pomorskih zemalja. Za vrijeme Bodina Crna Gora je osvojila dio Hrvatske, sa Dubrovnikom, do iza Stona, Bosnu i Rašku i graničila se sa Bugarskom. I što? Ništa! To je istorija i to se posmatra u kontekstu doba u kome se događalo, a ne da se traži repeticija.

E, sad zamislite da počnem da pjevam: „Ne tražimo ništa novo, samo carstvo Bodinovo!” Vjerovatno bi me, prije upućivanja u Dobrotu hospitalizovali, da se provjeri da me nije sunčanica udarila, pošto sam počeo da buncam. Slično je, kako rekosmo, sa nametanjem stvari kojih nije bilo u Crnoj Gori, a predstavljaju se tradicionalnim, kao neke procesije, plivanje za „časni krst” itd. Duže vrijeme se sa kumom šalim da organizujemo „tradicionalno” plivanje za časni krs’, za Cuce i Čevljanje u Kobilji do.

VN: U jednom od ranijih intervjua rekli ste da naša država nema strategiju za odbranu od napada i nasrtaja. Na koje i kakve ste nasrtaje mislili? Šta bi takva strategija trebala da sadrži?

PEROVIĆ: Napada se sve što ima predznak crnogorski. Nasrće se na sve temeljne, identitetske vrijednosti i nastoji poremetiti međuvjerski i međunacionalni sklad u Crnoj Gori, koji je izdržao probu vremena i opstao u mnogo težim okolnostima. To je veliko blago Crne Gore. Ukrštanje naroda i civilizacija čini nas bogatijima. Crnom Gorom su protutnjale razne vojske i uprave, imperije i carstva, kulture i nekulture. Crna Gora je opstajala zahvaljujući svome slobodarstvu, svojoj etici i svojoj nepokornosti. Strategija bi trebalo da obuhvati čuvanje tih vrijednosti, ali prije svega reformu školstva i reformu sudstva. Obrazovanjem bi trebalo da dobijemo mlade ljude koji kritički, a ne kritizerski misle, koji su posvećeni napretku svoje zemlje i koji gaje ljubav prema rodnoj grudi. Njegoš je to davno sublimisao: „Koje sunce za svojost ne tuče, / zaludu se u prsa budilo, / samo što se mrtvom krvlju truje.”

Na nezavisnom, a ne na neznavenom i rigidnom sudstvu počivaju državni temelji. Pred zakonom svi moraju biti jednaki i nijedna odežda ne može štititi zlorabioce i potpirivače.

VN: Dvije godine kasnije ponovo ste upozorili da bi nadležne državne institucije i ustanove trebalo ažurnije da obavljaju posao i porade na zaštiti i afirmaciji našeg vrijednog nasljeđa…

PEROVIĆ: Dugo je u Crnoj Gori bila prisutna nebriga i nemaran odnos nadležnih prema kulturno-istorijskoj baštini. Prepuštalo se drugima da nas uče šta je naša istorija i šta smijemo smatrati svojim nasljeđem. Srećom, takva klima se mijenja posljednjih godina, mada ne tempom i načinom koji bi dao nadu da će posao biti uspješno urađen. Malo prije sam spomenuo da su glavna smetnja raznorazni dilovi, sprovođeni često kroz blagonaklon odnos ili čak angažman vlasti, nezavisno da li je lokalna ili na državnom nivou. Onda uvriježene linije nezamjeranja, nekompetentni kadrovi i nesprovođenje zakona. Na mnogim mjestima nalaze se ljudi koji gledaju da što bolje naplate svoju sinekuru, ne vodeći računa o opštoj dobiti i značaju povjerenog im dobra.

VN: Kakve su posljedice ostale?

PEROVIĆ: Sabotiraju se kvalitetni projekti. Razvlači se imovina, nestaju vrijedni eksponati, ne potražuje se blago otuđeno odavno. Ne pokreću se sudski procesi dok nepočinstva ne zastare. Posljedice su više nego katastrofalne. Izgubljeno je veliko kulturno-istorijsko nasljeđe, devastirane su značajne građevine i spomenici. Rušenjem i ruženjem samo sakralnih objekata, sprovedenim od pravoslavnih fundamentalista, gubimo materijalne dokaze vrijednog duhovnog nasljeđa. Ako nastavimo da se klanjamo tuđim znamenjima izgubićemo sebe.

VN: Trinaestojulska nagrada Vam je dodijeljena i za ciklus emisija „Istjerivač mitova”, emitovan tokom 2018. na TV Prva, kao i za autorski serijal „Crnogorci sentom po svijetu” (prvi program RTCG). Pripremate li neki sličan projekat?

PEROVIĆ: Pošto sticajem nekih okolnosti neće biti nastavljen „Istjerivač mitova”, to smo odlučili da nastavimo sa emisijama serijala „Crnogorci sentom po svijetu”. Pripremamo (sa više saradnika) i produkciju za najmlađe koja će se baviti značajnim pojavama crnogorske istorije. Po ideji istoričarke umjetnosti Petrice Duletić pripremamo i Monografiju povodom obilježavanja 40 godina osnivanja izuzetno značajne i vrijedne likovne grupacije „Generacija 9″. Sa kolegama iz Bugarske, uz veliku pomoć veoma agilne i revnosne Meglene Plugčieve, ambasadorke Bugarske u Crnoj Gori, pripremamo projekat o uticaju i značaju mitova kao zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa balkanskih zemalja. To su vrijedne stvari, jer povezuju ljude i kroz mnoštvo primjera se vidi koliko smo bliski i da bi konačno trebalo da se okrenemo sebi, ne podliježući tuđim interesima i zajedno gradimo neki bolji i ugodniji prostor za življenje.

KULTURA JE NAJVREDNIJE ŠTO OSTAJE, A KOD NAS NEMA SVIJESTI O TOME

VN: Da li je Crna Gora svjesna vrijednosti svoje kulturne baštine?

PEROVIĆ: Vrlo malo ili nimalo. Kao da je više onih koji nastavljaju tragom devastatora Duklje, koji su poslije Drugog svjetskog rata posred najvažnijeg lokaliteta posadili prugu, čime su nepovratno izgubljene izuzetne kulturno istorijske vrijednosti. Ne zna se domet najvažnijih kulturnih iskoraka ili se ovlaš spominju. Uopšte npr. nema svijesti koliki je značaj osnivanje i rad prve državne štamparije na svijetu, na Obodu, iz koje su izašla remek djela štamparstva, koja i danas izazivaju pažnju po cijelom svijetu. To je Crnu Goru svrstalo u mali broj zemalja u kojima su štampane inkunabule! Danas sve izgleda lako, ali ako znate bar malo koliko je u ono doba trebalo poslova uraditi i koliko blaga izdvojiti, priprema, obučavanja, da bi se odštampala jedna stranica, onda sve izgleda veličanstvenije. I koliko se odatle širila pismenost i božje slovo u druge krajeve i države. Da ne govorim o renesansnom liku Đurđa Crnojevića, o kome vrlo malo znamo i ne tragamo za njegovom ostavštinom. Kultura je ono najvrednije što ostaje i što sedoči o jednom narodu, a kod nas nema svijesti o tome.

Nemamo intelektualnu elitu, imamo izuzetne pojedince

VN: Često ste znali da kažete da je naša istorija zasnovama na lažima i mitovima. Koliko naši građani zaista znaju o svojoj istoriji?

PEROVIĆ: Nijeste precizno citirali, naša istorija je bogata, ali nam se pokušavaju podmetnuti lažni i iskrivljeni mitovi. Građanima je danas u pretežnom broju glavna obrazovna institucija neki rijaliti program, na žalost. Sredinom devedesetih, nazovi intelektualci, skoro 90 odsto, nijesu razlikovali vladiku Danila i knjaza Danila. Zašto mislite da je otrježnjenje išlo lako? S časnim izuzecima, institucije su uspavane, kao i dobar dio akademske zajednice. Da ponovim, jedna od zabluda ili mit, jeste da Crnogorci dobro poznaju istoriju. Oni su većinom samo loši ponavljači, koji izgleda ništa nijesu naučili iz istorijskih lekcija. Poznaju samo neke servirane priče, koje su im preko baba, đedova i tuđih popova i udžbenika instalisane.

VN: Gdje su naučne institucije, akademska zajednica, intelektualna elita…

PEROVIĆ: Intelektualnu elitu nemamo! Imamo izuzetne i vanredne pojedince, koji su najčešće izvan sistema. Srećom, sve je više obrazovanih ljudi koji do istorijskih istina dolaze proučavanjem fakata, a ne na osnovu mitomanskih pričica i pjesmica. No, na drugoj strani, kao društvo izgleda da se nijesmo oslobodili naslijeđenog modela da je svaki slobodnomisleći čovjek sumnjiv. Ne mogu se mitovi razbijati sa starim udžbenicima štampanim daleko od Crne Gore niti ljudima učaurene svijesti. Koje znanje može prenijeti i koje vidike otvoriti osoba koja ima „duhovnika” obično u liku nekog zadriglog, poluobrazovanog popa, koji je obučen da prenosi propagandne poruke? Propušteno je mnogo prilika, ne samo od obnove nezavisnosti nego i mnogo prije, da se na prijemčiv način istorijske istine prezentuju, bez robovanja klišeima. Crnogorci, na žalost, ne njeguju kulturu šećanja.

Da je knjaz Danilo poživio još desetak godina…

VN: Što Vas je motivisalo da svoju knjigu posvetite Stefanu Peroviću Cuci, sestričiću Petra II Petrovića Njegoša, protivniku politike knjaza Danila? Zašto – “orepak bića”?

PEROVIĆ: Naziv „Orepak bića” dat je po posljednjoj Cucinoj objavljenoj pjesmi. Pisana u elegičnom tonu, iako mu je bilo svega 26 godina kada je objavljena, odiše rezigniranošću i kao da sluti na njegov tragični kraj. Bilo je više motiva za pripremu i rad na ovoj knjizi. Sa završnim poslovima oko objavljivanja knjige počelo se 2017, kada se navršilo 160 godina od njegove smrti. Tu su i porodični razlozi koji vas gone da proučite pretke iz šireg bratstveničkog stabla. Osnovno je da smo željeli da se stručnoj i čitalačkoj javnosti na uvid stavi stvaralaštvo Stefana A. Perovića Cuce… I naravno, da se dȃ pregled podataka koji potpunije osvjetljavaju relacije i kobni sukob Cuce i knjaza Danila, kao i ak tuelnost nekih pojava i odnosa toga doba. Tragično i po obojicu i po Crnu Goru je što nijesu imali malo strpljenja i u presudnim trenucima se razumjeli.

Dva ljuta protivnika, da se poslužim citatom iz knjige, „čija je misao bila usmjerena jedino ka Crnoj Gori, svoju ljubav ka otečestvu platili su glavom. Da je Danilo poživio još samo desetak godina vjerovatno mnoge od današnjih geopolitičkih problema ne bismo imali. Možda bi se sve drugačije odigralo da je Danilo na vrijeme pročitao i razumio pismo koje mu je Stefan uputio dvadesetak dana prije nego je ubijen… Kao i svaki sukob koji nastane oko trivijalnih stvari, kad postane previše ličan, prerasta u zasljepljujuću mržnju, koja neminovno vodi u tragediju. Knjaz Danilo Petrović Njegoš i Stefan A. Perović Cuca su imala sličnu, tragičnu sudbinu. Ostavili su svoje mjesto u povjesnici i dio su naše slavne prošlosti.

Komentari: 53

)

24. 08. 2019 - 07:57

dobar naslov, moj prijatelj pitao da mu osvjestaju poslovni prostor, pop ga je pitao koliko m2 ima. Rekao sam mu da je veca budala od njih , platio je bukvalno po M2, i trajala je firma 2 godine. Mislim da vise nece zvati popove da osvjestaju sledece poslovni.
baksuzi

24. 08. 2019 - 08:22

Mora da mu je Lav Mirasev prskao vodicu a Steva drzao kantu he he . Zato mu je firma propala . Treba tadit jatrane inace molitve ne pomazu .
(

24. 08. 2019 - 13:50

Ako me pitas medu njima nema razlike ,hoce hleba bez motike.-ako pricas o crnogorskoj pravoalavnoj crkvi
Sreckovic

24. 08. 2019 - 14:04

Kod nas se kaze: Ko Crnogorstvu ne bio vjeran bogom i ljudima vazda bio ceran
(

24. 08. 2019 - 19:38

sreckovic# velike rijeci i recenice ,gluvarenje o bozijim kaznama. Crnogorci jesmo i to nam jeste ponos,ali ne treba druge kleti ako drugacije misle. Ako rade pritiv nase zemlje to je nesto drugo. Bog ne kaznjava, bog ti daje mnogo mogucnosti u zivotu a ti biraš
Janica Matova Beograd

24. 08. 2019 - 08:39

([email protected] Prijatelj ti je mnogo jak Crnogorac i svijest mu je na nivou kada mu je uopšte palo na pamet da osvještava poslovne prostore,Smo na totalno neznanje i nemoral kod ovoga zapuštenog naroda mogu da prođu zanovijetanja srpskih popova. Trebali bi mnogi datri puta pročitaju ovaj intervju gospodina Perovića naročito ovi iz DPS-možda bi ponešto i naučili.
(

24. 08. 2019 - 13:53

[email protected] tacno tako
Pustahija Milorad

24. 08. 2019 - 08:26

Pomijesate puno iskrenosti i istinitosti duha i obrazovanja i iskustva i dobijete istjerivaca mitova. Pozdrav druze.
Јоцо

24. 08. 2019 - 12:13

Све то помијешате и добијете емисије састављене од једног слоја полуистина, другог слоја потпуних неистина, трећег слоја произвољних, анахроних и пристрасних тумачења и за њих добијете тринаестојулску. Не би требало да је тешко, само са будете "доказани црногорски патриота".
GRAĐANSKI

24. 08. 2019 - 13:17

Jocko, koliko samo danima ovđen lainjaš i nipodaštavaš sve CRNOGORSKO! Ako neko zbori poluistine i 100% lažavine - ondar si to Ti! Vrni se na "kanal in4s". Od silnih tvojih smicalica (uz druge tekstove) samo par da nabrojim: Duklja ti je bila vazal Vizantije! Nije to sporno u pojedinijema perodima - ma, pusti ne spominješ slavno Dukljansko (stoljetno) kraljevstvo - ne spominješ 8 kraljeva Vojislavljevića - ne spominješ da smo Dukljani imali 139 starije kraljevstvo od "tamo tvojijeh" Srbaljah - ne spominješ da je Nemanja bio agresor, okupator, zlikovac, zlotvor i krvnik (i tvojima) precima Dukljanima - ne spominješ da se njegov najmlađi đetić Sava-tije nikad (ka, čoče, hrišćanin) nije "ogradio-distancira" od tatinih zločina i krvavih ruka do ramena (no ga samo navrh godine pošto je odapeo, proglasi za sveca) - ni slova tvojega da imamo skoro 200 godinah starijega sveca (Sv. Vladimira Dukljanskog) od Srbaljah (a koliko su ga tadijer Srbalji "svojatali" najbolje dokazuje to što
GRAĐANSKI

24. 08. 2019 - 14:51

kad je 1215. godine despot Mihail Komneni ponio mošti Svetog Vladimira Dukljanskog, tizi »moćnizi Nemanjići« (koji su tadijer »vladali« okupiranom Dukljom), ni pokušali nijesu da, sa one bande Rijeke Bojane (iz Drača), mošti velikog našeg sveca (po ne znam koju cijenu) otmu i vrnu u svoje ruke i Prečistu Krajinsku. Ne, ni kopornuli se nijesu! Zašto? Zato što Sveti Vladimir Dukljanski jednostavno nije bio »tamo njihov« svetac - i taman im je bilo dobro došlo da njima tuđi-dukljanski i moćni kult nestane, da bi »na komociju« stvarali svoje kultove - nama »uvezene« i nametnute. Oćeš trobojku a ne spominješ da je prije nje bio naš crveni barjak - nećeš himnu koju je napisa Drljević (drugar fašista), ali slaviš-priznaješ Velimirovića koji je od Hića Dolfija dobio gvozdeni krst - ... !!! Ti si izmišljen za život u zemlju Srbiju - ovđen si zastiđe. P.S. Vojislavljevići, Balšići i Crnojevići se nijesu baš pretgli od srbovanja! P.P.S. Zurik na "kanal in4s" - tamo se lažinja!!! I podmeće!!!
Јоцо

24. 08. 2019 - 16:21

Не зборим никакве неистине и не можеш мене оптуживати да сам против Црне Горе. Само покушавам да вас дозовем памети и да не лупетат о наводној тисућетњој државности Дукље/Зете/Црне Горе наспрам наводног вјечног робовања Србије. То је фашистички, као и твој предлог да нисам за Црну Гору и да сам застиђе јер не мислим као ти. Владика Николај Велимировић је орден добио од њемачке државе чији је канцелар био Хитлер, не за то што је био нацифашиста (за разлику од Дрљевића, он је читав рат провео у интернацији), него зато што је као епископ у Охриду између два рата уредио гробље њемачких војника изгинулих у Великом рату. Је ли то лоше? Ако јесте, онда је крив и Мило, јер је и он то урадио у Даниловграду са њемачким војницима из Другог рата. Твоја прича о моштима Светог Јована Владимира и Немањићима је безвезно нагађање.
GRAĐANSKI

24. 08. 2019 - 21:29

Oprosti Jocko, tek sad viđu da si mi odgovori(j)o. Nijesi komentarisa gro onoga što ti spočitah. Ne mari - bavio sam se povjesnim činjenicama, pa je teško apsolutnu istinu i na vaš srbaljki način mijenjat. No samo kratko o drugom dotaknutom: Drljevićeva "pesma" je lijepa, pa je pravo čudo da ti smeta njegova politička orjentacija i "šurovanje"! A, znaš li zašto mi je čudno? Ne čuh te da ti smetaju Dražine freske po crnogorskijeh manastirah? Nemoj mi samo napisat da ne zborim istinu (te sitne podvale (tipa - nije ti poznato) ne pokušavaj sprovest). A koja je razlika kad se "šuruje" sa (po svim kriterijumima) zlim i zlom? Ovaj tvoj patriot, a ovi moj nije - je li? I da preskočim sve tvoje ostalo, još samo ovo: Zabolje me ćošak za Srbiju i za srbaljstvo, a kako nam "tamo oni" misljahu (i misle) i činjahu u doba Nemanje i unazad 100 god. - tako im Bog vrnuo, skupa s tobom, Jocko! Da ga plaćaju (i platiće ga još) dokaz je gubitak "tamo vaše kolevke" Kosova! Kad se nađeš na Kosovo - uživaj !
Jocko

24. 08. 2019 - 14:12

Kao da opisuješ knjige onog Amfilohijevog sljedbenika Jovana Markuša iz Cetinja.
GRAĐANSKI

24. 08. 2019 - 14:38

BRAVO! U SRIDU PRAVO!
Janica Matova Beograd

24. 08. 2019 - 14:35

@Joco.Ćirilični gospodne opet moram da se izvinjavam što nemam tastaturu na ćirilici da te ispoštujem jer znam da zadrhtiš na latinicu. Znam i da si neko kada pišeš na ćirilici ,da si onda ličnost i Srbin ,pogotovu iz Crne Gore(o kako je to tužno). ZANAM TAKOĐE KADA VI PRESTAVNICI GIBANIČARSKE FILOZOFSKE ŠKOLE NEKOG KVALIFIKUJETENIJESTE DUŽNI DA OBRAZLOŽITE I DA NAVEDETE NIJEDAN ARGUMENT JADNAKO KAO KAD UPOTREBITE KAMU. Perović je intelektualac i razbijač vaših laži od kojih se više teško oporavljate j
Za Janica Matova Beograd

25. 08. 2019 - 11:09

Ljepše ti stoji pranje suđa ali ti si osuđena ,od boga ,da skončaš u tebi najomraženijem gradu pa mislim da ti je kazna DOVOLJNA I ISPRAVNA .HVALA TI BOŽE!!!!!!
GRAĐANSKI

24. 08. 2019 - 15:01

I još ovo, Jocko - radiš li trokratno radno vrijeme za platu ili toliko pp ovijeh portala deźuraš volontirajući (za srbaljsku stvar)?! P.S. Odleprša ti Kosovo na crnim krilima Albanskoga orla - ili - Ostadoste bez Kosova bez grama potrošenoga olova!
Dr Graubear

24. 08. 2019 - 09:39

CG treba da ostane u postojecim granicama. .Ali multietnicka multikulturna CG nastala sa svim pripojenim krajevima u ratovina - nemoze se uguravati u okvire CG Petrovica..Postaviti na modernim osnovama.
Isto pravilo

24. 08. 2019 - 10:12

primijeniti i na Srbiju
Миро Ћуркин

24. 08. 2019 - 10:00

Продао нам је Амфилохијe, историју, државу и религију, раји и писмилету за патријархову столицу, коју му Србија-СПЦ измаче испод његове похлепни г ..... е. ПРОЧИТАЛИ су они њега, како продаде своју нација, држава и цркву тако ће инас.
Јоцо

24. 08. 2019 - 12:16

Не измишљај. Има ли нешто да је рекао о Црној Гори, а да то исто није могао речи или је већ рекао Свети Петар Цетињски. Само иде његовим путем. Написати за читав један народ да је раја и писмилет је шовинизам прве врсте. Схватате ли ви да смо ми Срби овдје и да никуд не идемо. Поносни као Црногорци и Срби. Без вријеђања. Једини начин да наша темља и наше друштво иду напријед.
Kod "Boba"

24. 08. 2019 - 13:51

U CG ne postoje etnički srbi. Postoje neznaveni, politički, inatni i interesni Crnogorci koji se među sobom krste srbima a ustvari su posrbice. Amfilohije može samo maštati da śedi na tronu Svetog Petra ali u stvari to što mu pridržava pr... je škanj od trešnje Tarabića koji njega Amfilohija volinu podśeća na sudbinu koja njegove gazde ne može zaobići...
ZATO

24. 08. 2019 - 16:14

60% stanovništva CG najviše vjeruje SPC toliko govori i Srpski jezik pa bi moga kada dobro odmoriš glavu da malo razmisliš šta ti govore ti podaci
Neka Joco

24. 08. 2019 - 14:13

Ako se vratimo 30 godina unazad a prije dolaska ove garniture vlasti u Crnoj Gori je bilo svega 6-7% Srba SANU i SPC su angazovali jefan broj dobro placenih agenata da uniste i razore Crnogorstvo pakujuci ga pod skute Srpstva sto je radjeno i tokom okupacije 18-43god.
Јоцо

24. 08. 2019 - 16:28

Који се језик учио у нпр. цетињској школи Његош у вријеме књажевине и краљевине Црне Горе. У име ослобођења чега краљ Никола позива Црногорце у Први свјетски рат? Је ли и једно и друго било прије ове власти? Не понављајте те неистините флоскуле као папагаји.
Aooookhl

24. 08. 2019 - 16:47

Joco, a zato onda sv. Petar Cetinjski rece kako je Sima jedini Srbin u CG, i kako je Diku crnogorsku napisao "skoro na crnogorskom jeziku", te se bojao kako ce mu to djelo u Srbiji razumjeti...? Nemoj, Joco, marsirati trulim bukagijama...
Jocko

24. 08. 2019 - 14:14

Ne shvatamo te, ne troši svoje i naše vrijeme. Idi neđe drugo, nećeš nam nedostajati. Naprotiv.
Јоцо

24. 08. 2019 - 16:25

Ако не схваташ то је твој проблем. Лијепо би било да уживате у једномислију. То показује ваш капацитет да имате државу у којој има било каквог плурализма.
Janica Matova Beograd

24. 08. 2019 - 14:52

@Joco. Šta je to rekao Sveti Petar Cetinjski pa nije on bio Andrija Mandić da lupeta nego filozof i državnik koji je stvaro crnogorsku državu.Nacionalni hemafroditi jedino postoje u Crnoj Gori u nauci je poznato jedino u seksulnoj sveri ,ne možeš biti istovremeno i Crnogorac i Srbin ,jer onda nešto nije u redu sa tobom.Niko tebe nikud ne goni bolest je svačija čak ćemo ti pomoći da dođeš sebi.
Јоцо

24. 08. 2019 - 16:24

Који Мандић? Конје о њему говорио?
Миро Ћуркин

24. 08. 2019 - 16:56

Јоцо. Не аветај, све вас је жедне преко воде превео. Прошло је 170 година од Гарашанина на овамо, покушавате да утрете ЦГ-y и Црногорство, то све за окупаторско светосавље. Како вас није срам пред Богом и светом.
Никад у СПЦ!

24. 08. 2019 - 10:32

Никад у цркву Качавенде, Пахомија Гачића, Атанасија Јевтића, Филарета Мићевића, МАЦЕ ВУКОЈИЧИЋА. Никад!
Јоцо

24. 08. 2019 - 12:20

Не знам што је теби крив Атанасије Јевтић, на примјер. Ови имају неких моралних мрља. Једном је доказано, за друге не знамо, али их не браним. Прича о Маци Вукојичићу није још испричана. Интересантно да вам не смета што је ту причу о њему као о злочинцу највише популаризовао Будо Симоновић, који уопште није новоцрногорац, али је тврдокорни комуниста. Свуда има лоших људи. Колико их има у Исламу или у РМК Цркви. Па, ови који су у тзв. ЦПЦ скоро сви имају неке репове за собом. Зато су и дошли код Мираша. Није то ни Качавендина ни Пахомијева Црква, али ни Милова, но Божија и народна!
za Никад у СПЦ!

24. 08. 2019 - 14:16

Zaboravio si da pomeneš i Amfilohija.
Objektivni

25. 08. 2019 - 03:20

Kako te Joco nije stid. "Prica za Macu nije ispricana." ??? Ma nemoj. Kao da je prekrivena maglom . Pa se ne zna koga je vas svetac sve zaklao. Od majke Miše Janketica pa jos desetine clanova pljevaljskih porodica. Stani ispred njih pa brani svetog Macu. Sramoto sramotna. Boze imaju li pristslice SPC grama morala kad mogu dastanu u odbranu masovnog ubice. Pa i kad ćute a znaju ( a svi znaju ) to je zločin.
timestar

24. 08. 2019 - 10:39

Oporezovanjem SPC ona je gotova,od Amfilohija već peru ruke,on je otpisan.
3 % od plate svakom radniku

24. 08. 2019 - 11:51

Crkveni porez uvesti kao svud u Evropi . Hajmo , hajmo zeljenasi da vidimo koji ste vjernici kad iz vaseg takulina ide !
Јоцо

24. 08. 2019 - 12:23

Који тачно порез треба да плаћа Црква да би ти био заровољан? Који то порез Црква не плаћа, а да ти поуздано знаш да је то тако? То су све глупости. НВО, стране амбасаде и организације типа USAID, TIKA, Caritas и сличне су корисници стварних пореских ослобођења, а ви прозивате Цркву, и то сасвим произвољно, не знајући о чему говорите.
ZATO

24. 08. 2019 - 13:49

Ne zamjeri im Joco..nijesu oni krivi što su neobrazovani i neporosvećeni
Jocko

24. 08. 2019 - 14:20

Čitaj tekstove o Arkanu, prati što srpski mediji govore i pišu o Ceci i deci, to je za tebe. Ipak si ti penzioner, i što je još važnije - prijatelj kuće.
Јоцо

24. 08. 2019 - 16:34

Не знам одакле ти идеја да сам пензионер... Сад се сјетих. Ти и даље мислиш, као неки раније, да сам Јоцо Маркуш. Опет вам кажем - нисам. Не вјерујем да би се Јоцо крио. Ено га на фејсбуку сваки дан са објавама. Многи су били пријатељи те куће коју си поменуо, док је домаћин био газда, а послије су подвили репови и одрицали се од било какве везе с њим. Знамо ко је он био и шта је радио (ништа дивно и красно) али је фукарски одрицати се некога мртвога, коме си се дивио док је био жив.
ZATO

24. 08. 2019 - 13:47

Po anketi Vijesti 60%stanovnika CG najviše vjeruje SPC a vi pišite i raspisujte kolko hoćete NAROD NIJE UZ VAS
B.Scepanovic

24. 08. 2019 - 13:33

Dosta je Joco! Razbucao si "slavljenika", ismijao neznavene botove - pusti ih da se malo odmore, subota je, popodne.
B.Scepanovic

24. 08. 2019 - 13:36

A I najglupljem je jasno koliko si u pravu!
Ja

24. 08. 2019 - 13:54

Poštovani gospodine, stvarno nijesam pročitao ni jedni Vašu knjigu , možda nekada ako mi dođe pri ruci. Možda ste zaslužili nagradu, u to ne ulazim. Ali moram da primijetim da većina nagrađenih poslednjih godina se prvo obrušava kritički na SPC Svako ima pravo na svoje mišljenje. Kad smo kod davanja priloga i novca crkvi, tu je sve na dobrovoljnoj osnovi. Niko nikoga ne tjera da da prilog ili časti sveštenika. Međutim , niko od vas intelektualne elite ne vidjeh da se buni što du nam najčistije potoke strpali u cijevi i još moramo da finansiramo njihovu rabotu, niko se ne buni što nam šume posjekoše? niko se ne buni što su nam zatvorili prilaze plažama,....
danilo s.

24. 08. 2019 - 15:29

A ne smeta vam što se SPC finansira od naše imovine? I za naše pare nas "posrbljuje"?
Anagustum

24. 08. 2019 - 16:06

Samo ce veijeme I konstantnan napor u predstavljanju istine o nashem Crnogorskom drushtvu ( sa nepobojnim argumentima) o Crnogorskoj kukturi istoriji, stvaralashtvu, etc. mochi da sacheraju velikosrbskig dzina nazad u bicu u nashoj drzhavi. Dikumentarne serije, filmovi, knjige, zapisi, eseji, intervji sa ljudima od pera, zaokruzivanje muzickog , folklornog etosa i konstantno prestavljanje istoga po svijetu. Sve ostalo je samo cheranje sa manitijem. Predlazhem CG basketball timu kad budu igrali protiv Novog Zelanda kad ovi izvode "HAKU" da nashi okrenu jednan Crnogorski Oro na dva Sprata. To bi se nashlo na svakom ekranu svake svjecke TV stanice. A glas o Crnogorskoj Kulturi bi se prenio mnogo dalje. Ako smo poznati po nechemu moramo i potvrditi!!!
monarh

25. 08. 2019 - 09:15

pa dobro postovani g Perovicu Gajo jeli Bodin Srbski Car??
Vitni Voren

25. 08. 2019 - 14:41

Evo su se srbofiki oreselili na Amalitiku. Malo im je sto su okupiralu CDM i potplatili administratore, sad navalili na ovaj portal. I to sve isti rukopis. Gospodine Perovicu, prodrmalu ste im kavez...Neka ste! Neka ste dok nasa CANU " soava" mrtvim snom.
Ksenija Petrovic

25. 08. 2019 - 17:37

U pravu ste druze Perovicu kad kazete da umjesto da se bavimo zivotnim prodlemima mi se bavimo nacijonalnim problemima ,a ja kazem zar to nije trebalo da bude odavno rijeseno Što se čekalo do sad ,da nam tuču so na vrh glave da mešetare po Crnoj Gori i da kažu kako su oni ugroženi od strane CRNOGORACA tj od CRNOGORKI .Ja ne znam ko je više ugrožen mi koji smo svoji na svome ili oUni koji zastupaju drugu drzavu i tuđe interese.
Vitni Voren

27. 08. 2019 - 10:35

Gospidine Perovicu, stecne zemlje imaju patriote i znalce kao sto ste Vi. Molim Vas, nastavite da spasavate ovu zemlju od cuda koje nas je snaslo od jednovjerne posasti, evo vec vijek - i jos vijek ranije! Nastavite, imate dobre razloge - ljubav i postovanje prema svojoj zemlji i narodu svom, prema svima kojima je ova drzava roditeljka. Otrovali su nas nakaradnim obrazovanjem, nije nam lako, jer su se KARTE KASNO OTVORILE. Ali, bolje ikad. Bolje ikad! Srecno!
Vitni Voren

27. 08. 2019 - 10:43

Ubi nas vise IVAJ PODANICKI RESPEKT PREMA STBIJI I SRPSKOM! UBI nas Beograd u nasim glavama kao da svijeta nema bez Beograda, koji je, na nasu nesrecu, PUN PRODATIH CRNOGORSKIH DUSA, koje nas vezuju svojom razvodnjenom krvlju, i tako nam DRZE OMCU O VRATU. Vakat je DA SKINEMO TU OMCU, PA KO OCE DA OTVORI OCI, NEKA IH VEC JEDNOM OTVORI. A ko nece, NEKA ZMURI NA SVOJE CRNOGORSKO PORIJEKLO, NEKA KRIJE I LAZE DA NIJE CRNOGORAC, zarad mrtve imovine i slijepe pripadnosti brojnijem i " jacem"... Ah, hvala vam rijetki i casni u tudjim zemljama koji svoje KORIJENE TAKO HRABRO NOSITE! MALO VAS JE, ALI DOVOLJNO!
Novi komentar