UNUTRAŠNJA KONTROLA

Postupak protiv policajke, slabo reagovala u slučaju porodičnog nasilja

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije MUP-a objavilo je izvještaj za jul mjesec u kome se navodi da je pokrenut disciplinski postupak protiv podgoričke policajke zbog sumnje da je počinila težu povredu službene dužnosti.
Objavljeno: 29. 08. 2019 - 10:06 Promjenite veličinu teksta: A A A
Postupak protiv policajke, slabo reagovala u slucaju porodicnog nasilja
Foto: Dobrilo Malidzan

Nevladina organizacija iz Podgorice dostavila je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu zbog načina postupanja policijskih službenika CB Podgorica po prijavama koje je A.M. iz Podgorice podnosila zbog nasilja u porodici dana 28.05.2019.godine i dana 06.06.2019.godine, uz isticanje sumnje da povodom predmetnih slučajeva policijski službenici nijesu izvršili adekvatnu procjenu rizika i postupali u skladu sa nadležnostima, na što ih obavezuje važeći Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetne pritužbe utvrđene su činjenice i dokazi koji su ukazivali na postojanje osnovane sumnje da je policijska službenica CB Podgorica I.D. u predmetnom slučaju, propuštanjem radnji prilikom postupanja po prijavi A.M. podnijetoj dana 06.06.2019.godine, počinila težu povredu službene dužnosti iz čl.106 st.1 t.11 Zakona o unutrašnjim poslovima (svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka).

Uslijed navedenog, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv imenovane policijske službenice.

Advokat D.E. iz Bara (po punomoćju E.E. iz Bara) dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu u kojoj je naveo sumnje u profesionalnost i zakonitost postupanja policijskog službenika Stanice policije CB Bar J.N., dana 15.06.2019.godine prilikom zaprimanja prijave koju je E.E. podnijela policiji protiv K.A., zbog prijetnji i uvreda, uz isticanje primjedbe da je policijski službenik J.N., prilikom sastavljanja prijave, izostavio navode podnositeljke prijave o prijetnjama koje su joj upućene i da je to učinio tek nakon podnošenja usmene pritužbe na telefonski broj za pritužbe građana.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno postupanje policijskog službenika u predmetnom slučaju.

Građanin S.D. iz Podgorice dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na postupanje policijskih službenika Stanice policije za bezbjednost saobraćaja CB Podgorica M.V. i P.D. prema njemu dana 15.06.2019.godine, prilikom kontrole u saobraćaju u Ulici Kralja Nikole u Podgorici, kojom prilikom mu je izdat prekršajni nalog zbog zaustavljanja i parkiranja vozila na autobuskom stajalištu, uz isticanje sumnje u etičnost, profesionalnost i zakonitost rada imenovanih policijskih službenika jer tom prilikom nijesu uvažili njegovo obrazloženje da se radilo o kratkotrajnom zaustavljanju vozila.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno postupanje policijskih službenika u predmetnom slučaju.

Kontrole – provjere

Osim postupanja po pritužbama građana, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom jula 2019.godine izvršili tri kontrole – provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

U jednom slučaju, u postupku kontrole utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u nezakonito i neetičko postupanje i ponašanje policijskog službenika ispoljeno van službene dužnosti, ali je konstatovano i da su od strane nadležne organizacione jedinice policije preduzete zakonske mjere u cilju pokretanja postupka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti policijskog službenika, kao i da su od strane rukovodioca organizacione jedinice u kojoj je raspoređen policijski službenik, već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja njegove disciplinske odgovornosti zbog načina postupanja u predmetnom slučaju.

U preostala dva slučaja, u sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonitosti ili nepravilnosti u vršenju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja povodom kojih su vršene kontrole.

Komentari: 0

Novi komentar