Ministar Kemal Purišić sa predsjednikom Opštine Kotor Željkom Aprcovićem

Otvaranje Dnevnog centra za demenciju 1. oktobra

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sa saradnicima boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Kotor i sastao se sa predsjednikom Opštine Željkom Aprcovićem.
Objavljeno: 18. 09. 2019 - 17:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sagovornici su konstatovali da uspješna saradnja Ministarstva rada i socijalnog staranja i lokalne samouprave rezultira većim brojem usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i da postoji prostor da se saradnja dodatno unaprijedi.

,,Za prvih osam mjeseci ove godine pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarila su 142 korisnika, a Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva isplatio je za ovu namjenu ukupno 16.286 eura,“ kazao je ministar.

On je istakao i da je u prethodnoj godini pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarilo 317 korisnika, a Centar za socijalni rad isplatio je ukupno 29.632 eura.

,,Fokus naše pažnje danas je bila dječija i socijalna zaštita u smislu institucionalnog organizovanja. Ministar i ja smo se dogovorili da u narednom periodu 365 dana bude dostupan Dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i da Opština Kotor obezbijedi adekvatan prostor koji će biti namijenjen za Dnevni boravak starijih lica,“ rekao je Aprcović.

Kako je naveo ministar Purišić kroz projekat „Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite“ koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi sa UNDP-om, za adaptaciju i opremanje Dnevnog boravka opredijeljeno je 41.831 eura. Ministarstvo rada i socijalnog staranja po korisniku na mjesečnom nivou izdvaja 150 eura.

Aprcović se osvrnuo i na buduće aktivnosti vezane za J.U. Dom starih ,,Grabovac“ u Risnu, kao i na otvaranje novog servisa podrške starim licima – Dnevni centar za demenciju 1. oktobra tekuće godine.

,,Projektom je planirano da se korisnici sa teritorija opština Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva uz medicinski nadzor i pratnju dovoze u centar oko 8 sati ujutro i vraćaju svojim kućama oko 16 časova. U toku boravka o njima bi brinuo tim sestara i njegovateljica, posebno obučenih za rad sa ovom populacijom, kao i socijalna služba sastavljena od psihologa, socijalnih radnika i radno-okupacionih terapeuta,“ istakao je Aprcović.  

On je kazao i da se nada kvalitetnoj saradnji sa pomenutim opštinama i da će zajedno obezbijediti sredstva za prevoz lica kojima je ova vrsta pomoći neophodna.
Na sastanku je bilo riječi i o raspodjeli stanova onima koji nijesu stambeno obezbijeđeni.

,,U narednom periodu Opština Kotor planira da završi postupak raspodjele stanova za lica u stanju socijalne potrebe, a imaćemo podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja u smislu izgradnje neophodne infrastrukture kako bi Opština Kotor rješavala probleme lica u stanju socijalne i stambene potrebe,“ istakao je Aprcović..

Sagovornici su se saglasili da postoji potreba da se geronto program proširi i na ruralno područje. Potrebno je riještiti pristup Centru za socijalni rad u Kotoru licima sa invaliditetom, kao i rješavanje problema bolesti zavisnosti.

Kroz projekat „Nastavak reforme sistema socijalne zaštite“ podržano je uspostavljanje i funkcionisanje prihvatne stanice za žrtve nasilja u porodici u kotorskoj opštini, i to na način što je adaptiran i opremljen stan, u cilju zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja, žena i djece.

 

Komentari: 1

Kotoranka

19. 09. 2019 - 09:21

OVAKO SE RADI ZA SVOJ GRAD , OVAKO SE VOLI SVOJA DRŽAVA, OVAKO SE POŠTUJU ZAKONI, ODLUKE , BRAVOOOOOO KOTORE NAPOKON PRAVI GRADONACELNIK !!! SA SREĆOM APRCOVIĆU !!!
Novi komentar