INTERVJU: Branimir Gvozdenović, predsjednik Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Vidi se ko je za reformu, a ko za opstrukciju

Brzo će se pokazati, a možda se i već sad vidi ko je za reforme, a ko za opstrukciju. DPS će, zajedno sa drugim partijama ili samostalno, predložiti reformska rješenja – kaže Branimir Gvozdenović
Objavljeno: 22. 09. 2019 - 06:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Važno je da se opozicija aktivno i bez odgađanja uključi u rad Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Mi ćemo do posljednjeg trenutka biti strpljivi, ali i paralelno raditi na tekstovima reformskih zakona, kako ne bismo upali u zamku moguće namjere ili nesnalaženja pojedinih opozicionih partija da stalnim prolongiranjem početka rada Odbora zakasnimo za reformu – kazao je, u intervjuu Pobjedi, Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine i predsjednik Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

On je opoziciji poručio i da se učešće u izvršnoj vlasti „mora dobiti na izborima i nikako drugačije“.

POBJEDA: Kako komentarišete to što su opozicioni članovi napustili treću sjednicu Odbora i da li je, u takvoj situaciji, realno da se izborna reforma završi do 15. novembra, do kada je produžen rok novom Odlukom?

GVOZDENOVIĆ: Bez obzira na to što su predstavnici opozicije, iz njima znanih razloga, napustili sjednicu, moram napomenuti da smatram da to nije bilo korektno, jer smo za zakazivanje ove sjednice uvažili sve zahtjeve opozicije - da prođe propisani rok od sedam dana od zakazivanja sjednice (iako smo imali mogućnost za kraći rok), pa da sačekamo da prođe sastanak opozicije i slično. Mislim da je potrebno da se držimo suštine rada Odbora a ne forme, koja je potencirana. Što se tiče pomenutih rokova, samo se svakodnevnim radom mogu postići željeni rezultati. Nerijetko se zanemaruje činjenica da je Odbor privremeno radno tijelo koje bi trebalo da predloži reformske aktivnosti ili radne verzije materijala. Ukoliko se radi o izmjenama zakona, mora se poštovati definisana zakonska inicijativa, koja podrazumijeva da, osim Vlade, predlagač zakona može biti i poslanik, a ja se nadam da ćemo svi kao članovi Odbora biti predlagači.

Svaki, pa i zakon koji predlaže poslanik, mora dodatno proći proceduru definisanu Poslovnikom Skupštine – dobiti podršku stalnih radnih tijela, tj. odbora. Važno je imati na umu da se prijedlozi zakona čiji predlagač nije Vlada, shodno Poslovniku, upućuju Vladi na davanje mišljenja. Imajući u vidu sve neophodne preduslove da bi jedno zakonsko rješenje bilo usvojeno ili izmijenjeno, trebalo bi sve prijedloge akata imati finalizovane u najkraćem roku, kako bismo reformu izbornog i drugog zakonodavstva završili po planu. Moj poziv svim opozicionim partijama da se konstruktivno uključe u rad Odbora je otvoren. S tim u vezi, za ponedjeljak, 23. septembra, zakazao sam sjednicu Odbora u 15 h.

Kao i za sve aktivnosti do sada u vezi sa radom Odbora, i nastavak rada, odnosno nastavak plenumskog zasijedanja Odbora, dogovoriću na konsultacijama sa članovima tog tijela. Ne mislim da treba veliku važnost i publicitet davati zakazivanju sjednice, u međuvremen u s u č l a n o v i O d b o r a , pridruženi i stalni, vrijedno radili određeni dio posla, i neki su već ponudili konkretna rješenja, a dobili smo i određene predloge novih članova. Tačno je da smo, do sada, radili u sastavu pozicija, akademska zajednica i NVO sektor sa ciljem da ispoštujemo zadatke iz Odluke, sa osnovnim prioritetom preporuka međunarodne zajednice. Urađen je veliki posao, ali smo takođe svjesni da nam za usvajanje na primjer Zakona o izboru odbornika i poslanika treba dvotrećinska većina i da rješenja u tom zakonu moraju bti proizvod zajedničkog rada pozicije i opozicije, pa je i iz tog razloga važno da se opozicija aktivno i bez odgađanja uključi u rad.

POBJEDA: Demokrate su predložile odluku o formiranju sedam pododbora koji bi se bavili različitim pitanjima iz domena izbornog i drugog zakonodavstva. Pošto pododbori već postoje, odnosno radne grupe, i završile su veliki dio posla, šta mislite o prijedlogu Demokrata?

GVOZDENOVIĆ: Kao što ste rekli, imamo već definisane radne grupe. S tim u vezi, očekujem na ovim konsultacijama i na Odboru da usaglasimo gdje novi članovi žele da daju svoj doprinos, u svim ili u pojedinačnim radnim grupama. Rekao bih da se, kao i do sada kad je postupanje opozicije u vezi sa formiranjem Odbora u pitanju, često radi o formi, a suština se zanemaruje. Postoje mišljenja da neke od opozicionih partija ne žele suštinu, već da im je isključiva namjera da odugovlače proces kako se ne bi sprovele reforme. Ja kao predsjednik ovog odbora, ne želim da vjerujem da je to tako.

Niko, osim nas, ne kaže hajde da krenemo konačno da radimo, da se fokusiramo na suštinu i dođemo do nekog prijedloga. Ne, mi i dalje pričamo da li Odbor treba proširiti, da li treba formirati neke pododbore (sad neko predlaže pododbore, nadam se ne samo da bi se to razlikovalo terminološki od naših radnih grupa). Ipak, mogu reći da ima pomaka.

Mi ćemo do posljednjeg trenutka biti strpljivi, ali i paralelno raditi na tekstovima reformskih zakona, kako ne bismo upali u zamku moguće namjere ili nesnalaženja pojedinih opozicionih partija da stalnim prolongiranjem početka rada Odbora zakasnimo za reformu. Mi ćemo, nadam se sa njima, predložiti Skupštini konkretna rješenja. Brzo će se pokazati, a možda se i već sad vidi ko je za reforme, a ko za opstrukciju. Da zaključim DPS će, zajedno sa drugim partijama ili samostalno, predložiti reformska rješenja. Mnogo je važno što je dosadašnji rad proizvod rada akademske zajednice, NVO sektora i pozicije uz korišćenje usluga međunarodnih eksperata. Prirodno je da postoje različita mišljenja o pojedinim pitanjima, ali je važno da se vodi dijalog i da se dođe do mogućih zajedničkih rješenja. DPS svakako ima takav interes, neka opozicija pokaže isto.

Ovih dana čujemo u medijima da Demokrate u startu odbijaju mogućnost podrške bilo kakvom prijedlogu DPS-a. To je neozbiljno i nezrelo razmišljanje – kao da ulazite u utakmicu sa stavom da bez obzira na rezultat, vi ga nećete priznati. Kao što sam već rekao, dosadašnji rad nije proizvod samo DPS-a nego mnogo šire.

POBJEDA: Demokrate kažu da insistiraju na vladi građanskog povjerenja, shodno Sporazumu o budućnosti. Kako to komentarišete?

GVOZDENOVIĆ: Od samog početka oni insistiraju na „osnivanju nezavisnog tijela/ odbora za nadzor nad dosljednom primjenom usvojenih zakona i podzakonskih akata, i nad ostvarivanjem sloboda i prava učesnika na izborima“. Ako su do sad uporno insistirali na svakoj riječi i svakom zarezu iz tog plana, za očekivati je da budu dosljedni i po ovom pitanju, ali vidjećemo.

POBJEDA: Kakav je Vaš stav o zahtjevu dijela opozicije da se otvori dijalog o tehničkoj vladi do 15. oktobra?

GVOZDENOVIĆ: I moj lični, i stav DPS-a je da sada samo treba da radimo na izbornim zakonima, jer se učešće u izvršnoj vlasti mora dobiti na izborima, i nikako drugačije.

POBJEDA: Iz DF-a za sada nema najave da će članovi tog saveza učestvovati u radu Odbora. Kako, kao predsjednik tog tijela, vidite rad Odbora bez učešća najvećeg opozicionog saveza?

GVOZDENOVIĆ: Podsjetiću da formiranjem ovog odbora ne počinje izborna reforma, ona je samo nastavljena. Takođe, ne zaboravimo da su krajem 2017. godine u mnogo komplikovanijim političkim uslovima nego sad od Radne grupe koju je iz sopstvenih redova formirao DPS zajedno sa koalicionim partnerima, predložena određena reformska rješenja koje je Skupština usvojila, u vidu tri od četiri ključna zakona koji regulišu ovu oblast. Što se tiče četvrtog zakona, Zakona o izboru odbornika i poslanika, DPS je i u tom dijelu ponudila rješenja koja su bila na liniji ODIHR-ovih preporuka iz 2016. godine, ali nažalost nije postojala spremnost opozicije da podrži ta rješenja, imajući u vidu kvalifikovanu većinu neophodnu za to. Radi se o prijedlozima koji su podrazumijevali povećanje transparentnosti rada DIK-a, značajniju zastupljenost pripadnica ženskog pola na izbornim listama (predložili smo da na listi među svaka tri kandidata mora biti najmanje po jedan pripadnik manje zastupljenog pola), mogućnosti da jedan birač svojim potpisom može dati podršku jednoj ili više izbornih lista, u cilju jačanja političkog pluralizma.

Takođe, naš tadašnji prijedlog je precizno definisao početak i kraj kampanje, zatim predložili smo duži vremenski rok za odlučivanje po prigovoru kroz obavezu donošenja Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora od DIK-a i kroz potpisivanje izjave o prihvatanju kodeksa osigurali nepristrasnost, profesionalnost i neutralnost članova organa za sprovođenje izbora. Radi se o veoma afirmativnim prijedlozima i ne mogu da razumijem razloge njihovog neprihvatanja od opozicionih partija. Ja se i dalje nadam da će sada svi koji na to imaju pravo učestvovati u radu Odbora.

Ukoliko neko, iz bilo kog razloga odbije rad u Odboru, pronaći ćemo druge forme za usvajanje ili razmatranje svih ili dijela reformskih rješenja, kako ne bismo svi bili žrtve nečijeg inata ili namjere za opstrukcijom reformskih aktivnosti kad je izborno i drugo zakonodavstvo u pitanju.

Komentari: 16

21 maj

22. 09. 2019 - 07:23

Da ima pravde vi bi Gvozdenoviću bili stanovnik Spužs već odavno , vaše podrugivanje građanim CG postalo je čin srama i izrugivanja.
Janica Matova Beograd

22. 09. 2019 - 07:42

Gvozdenoviću stvarno ga prećera.Ja znam da si ti sklon PREĆERIZMU. Ali pobogu šta vi više možete reformisati kada ste reformisali sve što nije za nebo svezano.
Prčanj

22. 09. 2019 - 11:58

Nije sve, sad će Luštica da se reformuse sa cca 210. meleona. Što tu fali qko mogu znati.
BrankoV

22. 09. 2019 - 08:25

Sve sto moze opozicija pokusava da obesmisli izborne pregovore jer zna da nema sanse u slobodnoj utakmici sa DPSom. Cak I da se opozicioni glas broji dva puta opozicija nema nikakve sanse.
daka

22. 09. 2019 - 09:41

Polusvijet...
Marelica

22. 09. 2019 - 10:40

Zalosno je vidjeti kako Dps konstantno vuce za rukav opoziciju, koja ocigledno ne zeli da pruzi doprinos u radu odbora, kao ni da konacno preduzmu neke korake koji su u interesu ove drzave i njenih gradjana.
Svetlana_TV

22. 09. 2019 - 10:40

Sve pohvale za rad Dps-a, kao najstabilnija i najozbiljnija partija zasluzili su da svih ovih godina budu najjaca partija na nasoj politickoj sceni.
Enesa

22. 09. 2019 - 10:42

Nikad opozicija nije radila u interesu gradjana i ove drzave, a tome svedoce i pokusaji opstrukcije rada odbora.
Kinez

22. 09. 2019 - 10:43

Ja ne znam kako opozicija moze da forsira pricu o neregularnosti izbora, kad gradjani jasno vide ozbiljnost Dps, njihov rad i trud, a sa druge strane nesposobnost opozicije kojoj su svojstvene opstrukcije i bojkot.
goran1978

22. 09. 2019 - 13:21

Opozicija misli da pravi opstrukcije i dalje svojim neradom i nedolaskom kako se ne bi reforme sprovele.
Kosta

22. 09. 2019 - 13:23

Pa posle samo nesto da cujem opoziciju kako oni rade predlazu nesto, njih tamo dje treba nema nidje, nego su svjesni svog neznanja pa onda to pokusavaju da zakamufliraju bojkotom.
oliver14

22. 09. 2019 - 13:24

U prevodu opozicija nema kad da radi jer se izmedju sebe svadjaju za stolice u Odboru!
Vitinka

22. 09. 2019 - 13:29

Logicno, opoziciji ne odgovara reforma kako ce posle alibi za poraz ta traze!
ines23

22. 09. 2019 - 13:32

Svjesni smo mi gradjani koje su politicke preveze ljudi iz opozicije, da bojkotuju tu su prvi a da treba da rade nidje ih nema!
Zdravo Berane

22. 09. 2019 - 15:53

Kad će ta vlada da radimo zajedno jedva čekam da budem ministar , ps. Dragosav.
Konj Kiko

22. 09. 2019 - 18:03

Nema šta Gvozdenovic je u pravu on je kasta u Montenegro ostale partije su nižeg ranga ako on kaže da grupa za izborne reforme i izbirno zakonodavstvo konprioadnik kaste samo nastavlja sa radom to je to nema tu sudiva izbora sce je to pod kastom ako kasta kaže da se otpuči kajš za jednu rupu imaćete zimnicu ako kasta kaže da se pritegne za jednu rupu skoči struja, porez, gorivo , brasno , zejtin , varanika sta da radimo da idemo jedino niz dlaku kasti inace necemo imat od njih dje da se kopamo!
Novi komentar