U okviru projekta “Podgorica na dva točka”

Glavni grad raspisao poziv za drugi ciklus dodjele bicikala

Glavni grad Podgorica danas je objavio Javni poziv za drugi ciklus za subvencioniranu kupovinu bicikala u okviru projekta “Podgorica na dva točka”.
Objavljeno: 26. 09. 2019 - 09:05 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, rok za podnošenje prijave je osam radnih dana od dana objave ovog poziva, zaključno sa 8. oktobrom.

Pravo na dodjelu drugog ciklusa imaće najmanje prvih 100 građana koji se prijave na poziv.

Obavezni dio prijave su obrazac - Zahtjev za dodjelu subvencije, kopija lične karte, ponuda iz prodavnice bicikala u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom, potvrda o prebivalištu, budući za subvenciju mogu aplicirati samo stanovnici Glavnog grada (izdaje je MUP Crne Gore), uvjerenje o kućnoj zajednici, jer je ideja da iz jedne porodice samo jedno lice može biti korisnik subvencije (izdaje ga Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada).

Glavni grad je Budžetom za ovu godinu predvidio dodatnih 10.000 eura kojima će građanima subvencionirati kupovinu bicikala u visini od 50 odsto cijene, a najviše iznosa do 100 eura.

Komisija za dodjelu subvencija građanima ocjenjivaće sve pristigle zahtjeve, i utvrđuje listu od 100 prvih građana/ki čija prijava je ispravna. Gradonačelnik Glavnog grada na osnovu liste sačinjene od strane Komisije, donosi zaključak o odabiru korisnika subvencije.

Rezultati poziva biće objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Glavnog grada www.podgorica.me u roku od pet dana od dana donošenja zaključka o izboru.

Prijavu na javni poziv treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ: Prijava za dodjelu subvencije Glavnog grada Podgorica za kupovinu bicikala za 2019. godinu (Program “Podgorica na dva točka” na adresu: Glavni grad Podgorica, Služba gradonačelnika, Ulica Njegoševa broj 20, 81 000 Podgorica.

Prijave na poziv treba dostaviti preporučenom pošiljkom na gornju adresu ili lično, u arhivu Gradske uprave, Ulica Njegoševa, broj 20, prizemlje (ulaz sa Trga Nezavisnosti).

Komentari: 0

Novi komentar