Predsjednik LP očekuje da neće biti odgađanja novčanog kažnjavanja poslanika koji neopravdano odsustvuju iz Skupštine

Popović: Neko hoće da sve izvrgne ruglu

Nije potrebno formirati radnu grupu, niti drugo radno tijelo koje bi donosilo akt koji bi bio osnov za rad Administrativnog odbora u primjeni odredbi Poslovnika o kažnjavanju neopravdanog odsustva poslanika sa plenarne i sjednica radnih tijela. Poslovnik je jasan i svi znaju šta bi trebalo da rade – kazao je Andrija Popović, predsjednik Liberalne partije, povodom prijedloga Administrativnog odbora Kolegijumu da se dopunom Poslovnika ili donošenjem posebne odluke uredi postupak i kriterijumi za utvrđivanje neopravdanog odsustva poslanika sa sjednice Skupštine i radnih tijela.
Objavljeno: 03. 10. 2019 - 06:42 Promjenite veličinu teksta: A A A

POSLOVNIK

Popović je rekao da je Poslovnikom precizno definisano da predsjednik Skupštine, kao i predsjednici radnih tijela, dostavljaju Administrativnom odboru informaciju o opravdanim i neopravdanim odsustvima poslanika sjednica. - Ne znam ko hoće sve to da izvrgne ruglu, ali pretpostavljam da to neće proći i da će Poslovnik početi da se primjenjuje od početka redovnog zasijedanja, a prva sjednica je u utorak – rekao je Popović. Prema njegovim riječima, radne grupe se formiraju onda kada hoće nešto da se odgodi. - Ovdje više nema načina da bilo ko spriječi kažnjavanje poslanika koji ne dolaze na posao. Bilo bi veoma ružno da bilo ko uspije da odgodi primjenu i dozvoli da grupa poslanika do kraja mandata, svih četiri godine, ne uđe u parlament – dodao je Popović.

Predsjednik Administrativnog odbora Luiđ Škrelja ranije je Pobjedi kazao da će to tijelo, ukoliko odobri Kolegijum predsjednika Skupštine, formirati radnu grupu od predstavnika i vlasti i opozicije, koja će napraviti posebni akt koji će biti osnov za rad Odbora u primjeni odredbi Poslovnika o kažnjavanju neopravdanog odsustva poslanika sa plenarne i sjednica radnih tijela. Administrativni odbor na prošloj sjednici nije donio odluku o kažnjavanju poslanika koji su neopravdano odsustvovali sa plenarne sjednice 23. avgusta, jer je smatrao da nije u njegovoj nadležnosti da procjenjuje opravdanost i neopravdanost nečijeg odsustva. Zato je informisao Kolegijum da je generalni sekretar Aleksandar Jovićević u dopisu Odboru o tome ko je od poslanika bio odsutan sa zasijedanja 23. avgusta, te da je u dopisu naveo da nije nadležan da cijeni da li su dokazi o opravdanosti odsustva poslanika validni. - Imajući u vidu ovu činjenicu, kao i da je poslovnička odredba nedovoljno precizna u dijelu ocjenjivanja neopravdanog odsustva poslanika sa sjednica Skupštine i radnih tijela, a da se iz obavještenja generalnog sekretara na nesumnjiv način ne može utvrditi kada je poslanik opravdano odsustvovao, Administrativni odbor ne može na pravno valjan način primijeniti odredbe člana 56 Poslovnika Skupštine.

DOPUNA

U cilju primjene navedenog člana Poslovnika, potrebno je dopunom Poslovnika ili donošenjem posebne odluke od Administrativnog odbora, urediti postupak i kriterijume za utvrđivanje neopravdanog odsustva poslanika sa sjednice Skupštine i radnih tijela – navodi se u Informaciji Odbora Kolegijumu.

Skupština je usvojila Izmjene i dopune Poslovnika, čiji je predlagač Andrija Popović, a koje predviđaju da se poslanik, koji neopravdano ne učestvuje u aktivnostlma parlamenta duže od 30 dana, kazni oduzimanjem 50 odsto od plate. Poslanici, prema novim rješenjima, koji su odsutni sa dvije i više sjednica bez validnog opravdanja, biće kažnjeni 50 odsto od plate, a ako odsustvuju, jednu sjednicu mogu biti kažnjeni oduzimanjem 30 odsto zarade.

Komentari: 1

Veljko

03. 10. 2019 - 10:24

Prosto sumnjam da će Demokrate ući u Skupštinu 4 godine,to bi bio njihov kraj.Nikad lakše zarađene plate,po oko 80000 eura za 4 godine a ni minut rada.Imali takve države na svijetu?
Novi komentar