U Briselu održan Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku

Predstavljeni ostvareni rezultati

U Briselu je završen dvodnevni sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku. Sastanak su otvorili zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus Žimeno i generalna direktorica za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Ljiljana Simović.
Objavljeno: 03. 10. 2019 - 10:40 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prezentovani su rezultati ostvareni nakon prethodnog sastanka Pododbora koji je održan u septembru 2018. u Podogorici u poglavljima 2 – Sloboda kretanja radnika, 10 – Informatičko društvo i mediji, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kulturu. 

Tokom prvog dana, diskutovano je o pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, mladih, nauke i istraživanja, dok je drugog dana diskusija bila vezana za socijalnu saradnju, slobodu kretanja radnika, informatičko društvo i medije.

Na sastancima u Briselu je konstatovano da je intezivnije uključivanje ljudi na tržište rada jedan od načina za povećanje zaposlenosti odnosno smanjenje siromaštva.  Upravo bi, na principu većeg ulaganja u ljude, trebalo da se zasnivaju sve mjere aktivne politike zapošljavanja koje se sprovode na crnogorskom tržištu rada.

-Ovakvi sastanci su dobra prilika da se predstavnicima Evropske komisije predstave ostvareni rezultati kako bi zajedno razmotrili dalje planove i obaveze - istakla je pomoćnica direktora Zavoda u Sektoru za zapošljavanje Sanja Rabrenović, predstavljajući realizovane aktivnosti u oblasti zapošljavanja.

-Više je nego ikad važno osigurati da ljudi posjeduju potrebna znanja,  vještine i kompetencije. Na taj način nezaposleni spremni ulaze na tržište rada,  na njemu ostaju i koriste nove prilike za zapošljavanje - dodala je Rabrenović.

Predsjedavajuća Hesus Žimeno se osvrnula i na poruku nove predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leken da Evropska komisija ostaje posvećena politici proširenja i, u tom kontekstu, istakla da je važno da Crna Gora iskoristi pozitivne signale EK i intenzivira svoj put prema EU. Uočen je pozitivan trend kada je u pitanju usklađivanje s evropskim standardima u svim oblastima koje pokriva ovaj Pododbor, ali je naglašeno da u narednom periodu fokus treba da bude na implementaciji.  

Evropska komisija je ukazala na značaj prvog održanog ministarskog sastanka EU i Zapadnog Balkana na temu zapošljavanja i socijalnih pitanja i informisali su da će naredni sastanak biti održan u Zagrebu 2020.

Pohvaljen je rad Ministarstva rada i socijalnog staranja vezano za korištenje IPA finansijske podrške. 

Iz Evropske komisije su se,  tom prilikom, osvrnuli i na programe Zavoda za zapošljavanje ukazujući da je u izvještajnom periodu vidan napredak u smanjenju nezaposlenosti,  o čemu svjedoči i snižena stopa registrovane nezaposlenosti. 

Neusklađenost između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada,  po njihovoj ocjeni, i dalje oredstavlja značajan izazov za Crnu Goru. Takođe,  žene, mladi i dugoročno nezaposleni i dalje spadaju u kategorije koje se teže zapošljavaju.  Još su prisutne regionalne razlike u zapošljavanju, zbog čega je potrebno dodatno uložiti napor kako bi ove aktivnosti dale vidljivije rezultate.  

Takođe, EK se osvrnula i na značaj usvajanja Akcionog plana za realizaciju završnog mjerila za 2. pregovaračko poglavlje, dokumenta koji predstavlja putokaz za ispunjavanje evropskih standarda u oblasti slobode kretanja radnika.

 

Komentari: 0

Novi komentar