Panel „e-Demokratija u Crnoj Gori: mit ili stvarnost?"

Demokratizacija se ne može razdvojiti od razvoja elektronske uprave

Procesi demokratizacije u eri digitalnog doba ne mogu se razdvojiti od procesa razvoja elektronske uprave, ocijenila je Mirjana Begović iz Ministarstva javne uprave (MJU).
Objavljeno: 05. 10. 2019 - 11:09 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ona je ocijenila da informaciono komunikacione tehnologije pružaju kvalitetne alate za direktnu uključenost i učešće građana u društvenim događajima.

"I doprinose kvalitenijem formiranju mišljenja građana kao i povećanju transparentnosti političkog procesa“, kazala je Begović na panelu „e-Demokratija u Crnoj Gori: mit ili stvarnost?" koji je održana u okviru Infofesta.

Milena Bešić iz CEDEM-a kazala da i javni sektor i nevladin sektor su u službi građana.

"Potrebno je veće uključivanje građana. Civilni sektor kao spona između građana i javnih institucija konceptom e-demokratije i načinima da se digitalnim alatima ona sprovodi pospješuje uspostavljanje dijaloga i interakcije građana i javne uprave", ocijenila je Bešić.

Marija Janković iz MJU kazala je da ta resor u okviru svojih nadležnosti predano radi na digitalizaciji usluga, kao i saradnji sa nevladinim sektorom.

„U tom smislu MJU je sprovelo Javni konkurs na temu „e-Demokratija: učestvuj, predloži, promijeni“ i potpisalo Ugovore sa šest NVO koje će realizovati odabrane projekte sa ciljem povećanja informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu kreiranja javnih politika, veće transparentnosti organa, te povećanja povjerenja građana u rad javne uprave“, kazala je Janković.

Milica Vučinić iz MJU, istakla je da se kroz eParticipaciju - sistem za elektronske javne rasprave, objezbjeđuje proaktivno učešće građana u društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice.

Ona je objasnila da putem tog servisa građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata i mogu iznositi mišljenja i stavove u javnim raspravama.

"To je jedan od najneophodnijih i najvažnijih uslova demokratije i civilnog društva i na ovaj način se obezbjeđuje kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti elektronskim putem“, istakla je Vučinić.

Zaključeno je da digitalni alati mogu značajno pomoću u primjeni demokratskih načela, uz uslov da se definiše pravni okvir za uspostavljanje dijaloga odnosno interakcije između građana, nevladinog sektora i javne uprave.
 

Komentari: 0

Novi komentar