SPUCG podržava studente u inicijativi za produžetak drugog nivoa studija

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska
 institucija državnog Univerziteta podržaće studente u inicijativi
 da se produži rok za završetak drugog nivoa studija koji je postojao
 u prethodnom modelu studiranja i koji je trajao jednu studijsku godinu.
Objavljeno: 09. 10. 2019 - 11:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Podsjećamo da je krovna organizacija studenata UCG, još prošle godine, a uzimajući u obzir i posljednju urgenciju, u četiri navrata putem dopisa i sastanaka, iznijela stav da bi trebalo produžiti rok za studije po starom sistemu i o tome upoznala nadležne državne institucije.

    Ovom inicijativom želimo da obezbijedimo mogućnost studentima koji su upisali studije po starom sistemu, da dobiju priliku da završe drugi nivo studija u trajanju od jedne akademske godine, a kako je to bilo definisano u trenutku kada su upisivali fakultet. Kao dodatni razlog zbog kojeg zahtjev studenata smatramo opravdanim, navodimo činjenicu da zakonski okvir još nije u potpunosti usklađen sa novim modelom studiranja, a na čemu takođe, insistiramo kao krovna studentska organizacija UCG.

    SPUCG  uvijek je na strani studenata i zaštiti njihovih prava, pa će tako biti i ovog puta u uvjerenju da studenti s pravom iznose zahtjev da završe studije po modelu i dužini trajanja drugog nivoa studija, koji su važili u vrijeme njihovog upisa na fakultet, odnosno primjene prethodnog Zakona o visokom obrazovanju.

    Dodatni argument za upućivanje ove inicijative ka nadležnim institucijama biće i potpisi studenata koje će Studentski parlament UCG prikupljati u četvrtak, 10. oktobra posredstvom studentskih vijeća na svim organizacionim jedinicma Univerziteta Crne Gore.

Komentari: 0

Novi komentar