Analiza javne potrošnje

Ministarstvo finansija: Izvorni prihodi budžeta 824 miliona

Izvorni prihodi budžeta su u prvoj polovini godine iznosili 824 miliona eura, što je više od plana i prošlogodišnjeg ostvarenja za isti period.
Objavljeno: 09. 10. 2019 - 14:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Izvorni prihodi su u periodu od januara do kraja juna bili 7,9 odsto veći u odnosu na na ostvarene u istom periodu prošle godine, odnosno 2,6 odsto u odnosu na plan.

“Tako snažnom rastu prihoda budžeta doprinijeli su rast ekonomske aktivnosti, pozitivna kretanja na tržištu rada i jačanje poreske discipline uz redefinisanu akciznu politiku”, navodi se u Analizi konsolidovane javne potrošnje za prvo polugodište, koju je objavilo Ministarstvo finansija.

Iz Ministarstva su kazali da su sve kategorije poreskih prihoda zabilježile rast u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost za 27,7 miliona eura, što je prvenstveno rezultat mjera fiskalne konsolidacije, ali i rasta ekonomske aktivnosti”, dodaje se u dokumentu.

U prvom polugodištu su i porezi i doprinosi na zarade zabilježili rast, što je rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja, ali i jačanja poreske discipline.

“Prihodi od akciza su u prvih šest mjeseci bili veći 3,1 milion eura, u odnosu na uporedni period, usljed veće naplate od svih vrsta akciznih proizvoda, što pokazuje da redefinisana akcizna politika daje rezultate”, precizira se u dokumentu.

Ukupni izdaci budžeta za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 888 miliona eura, što je 32,3 miliona više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“U odnosu na plan izdaci su manji za 130 miliona eura. U strukturi ukupne potrošnje, tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 806,1 milion, dok je kapitalni budžet realizovan u iznosu od 51 odsto prvobitno planiranog”, dodali su iz Ministarstva.

Niže ostvarenje tekuće budžetske potrošnje u odnosu na plan, kako su objasnili, rezultat je niže realizacije skoro svih kategorija rashoda.

Kao rezultat kretanja prihoda i rashoda u prvoj polovini godine deficit centralnog budžeta je iznosio 64 miliona eura i manji je 27,8 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period

Otplata duga iznosila je 317,8 miliona eura, od čega se na otplatu kredita rezidentima odnosi 93,4 miliona, a nerezidentima 224,3 miliona.

Kada su u pitanju javni prihodi, oni su u prvoj polovini godine iznosili 931,4 miliona eura.

U odnosu na uporedni period, naplata prihoda je veća za 72,6 milona, najvećim dijelom kao rezultat povećanja poreskih prihoda.

Najviše su povećani prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa i poreza na dohodak.

"Javna potrošnja je u prvih šest mjeseci iznosila 970,1 miliona eura i povećana je za 8,4 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period", precizira se u Analizi.

Javna potrošnja je povećana zbog većeg izdvajanja u dijelu bruto zarada i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 11,2 miliona i 10,8 miliona respektivno.

U odnosu na plan javna potrošnja je niža 126,2 miliona eura zbog niže realizacije kapitalnog budžeta za 77,2 miliona, uslijed usporene dinamike povlačenja sredstava za potrebe izgradnje projekta auto-puta.

Deficit javnih finansija je za prvih šest mjeseci iznosio 38,7 miliona i manji je 64,3 miliona u odnosu na deficit ostvaren u istom periodu prošle godine. U odnosu na plan deficit je manji 154 miliona eura.

Prihodi budžeta lokalne samouprave su u period od januara do juna iznosili 107,3 miliona eura i porasli su 12,5 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Izdaci budžeta lokalne samouprave su iznosili 82,1 miliona eura, što je 23,9 miliona manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Za prvih šest mjeseci zabilježen je suficit lokalne samouprave u iznosu od 25,2 miliona eura.

Komentari: 0

Novi komentar