Raste pritisak na lokalnu vlast u Kotoru oko nelegalnog deponovanja šuta

Dragović pravda odluku Aprcovića: Ne deponujemo već privremeno skladištimo

Predsjednik OO Demokrata i bivši gradonačenik Kotor Vladimir Jokić uputio je zvaničnu prijavu načelniku Komunalne inspekcije u toj opštini Zoranu Dragoviću u vezi nelegalnog odlaganja građevinskog šuta od sruđenog hotela „Fjord“ u Industrijskoj zoni Kotora.
Objavljeno: 13. 10. 2019 - 21:03 Promjenite veličinu teksta: A A A
Dragovic pravda odluku Aprcovica: Ne deponujemo vec privremeno skladistimo
Foto: Dan

U prijavi Jokić je naveo da se neopasni otpad – građevinski šut sa lokaliteta „Fjord“ od strane kompanije „Omorika Montenegro“ iz Herceg Novog, odvozi i odlaže na parceli 68/1 KO privredna zona, a koja je u opštinskom vlasništvu. On je načelniku Službe za inspekcije poslove Opštine Kotor dostavio i fotografije koje potvrđuju navode iz prijave i od Dragovića, koji je kadar DPS-a, zatražio  da izvrši inspekcijski nadzor i „spriječi dalje nelegalno djelovanje“.

Nelegalno odlaganje neopasnog otpada u koji se svrstava i građevinski šut inače, po zakonu je u nadležnosti Komunalne inspekcije, što znači da bi Dragović trebao da spriječi taj posao i kazni svog šefa –aktuelnog gradonačelnika Kotora Željka Aprcovića (DPS) koji je potvrdio da se odvoz i deponovanje šuta od „Fjorda“ na opštinskom zemljištu u Industrijskoj zoni, a koje nema status legalne deponije niti privremenog odlagališta za tu vrstu otpada, obavlja uz saglasnost Opštine i u dogovoru sa investitorom i vlasnikom srušenog hotela.

Aprcović je medijima prije nekoliko dana kazao da je  u pitanju “privremeno odlaganje šuta”.

“Postigli smo sporazum sa investitorom da se taj materijal ovdje privremeno odloži, ali on tu neće ostati jer su stručnjaci procijenili da je u pitanju materijal koji se može reciklirati i ponovno upotrebiti u gradnji novog objekta na mjestu starog Fjorda. Sve će se to u najkraće vrijeme nanovo iskoristiti, jer je taj materijal pogodan za tamponiranje i slično.”- kazao je Aprcović ne objasnivši međutim, na temelju konkretno kojeg dokumenta i dozvole se građevinskim otpadom od Fjorda, mimo zakona, zatrpava opštinski plac u Industrijskoj zoni.

Dragović je u odgovoru koji je juče dostavio Jokiću, naveo da se sporno odlaganje otpada vrši po nalogu Komujalne inspekcije koja je investitoru “Fjorda” kompaniji “Boka Bay Investment”,  naredila da u roku od 30 dana, šut od srušenog hotela odveze na opštinski plac u zoni radi “rješavanja dugogodišnjeg problema koji je nastao rušenjem hotela „Fjord“, (bez donošenja Plana upravljanja otpadom, što je obaveza investitora) i negativnog uticaja navedenog šuta na područje zaštićenog kulturnog dobra.”

 “Napominjemo da se ovakvim djelovanjem ne stvara novi problem, već se postojeći u cjelosti rješava. Kao prvo radi se o parceli koja je u opštinskom vlasništvu, koja je urbanizovana, odnosno predviđenja za izgradnju, što potvrđuje privremenost ovog skladištenja, iz razloga jer će ista biti u budućem periodu valorizovana izgradnjom poslovnih objekata na istoj. Kao drugo parcela je saobraćajno dostupna, što znači da će trenutno skladišteni građevinski otpad koji je dovezen na istoj, nakon izvesnog perioda biti odvezen na dalju upotrebu bez mogućnosti ugrožavanja saobraćajne komunikacije.“- naveo je Dragović, dodajući da se “Boka Bay Investment” izjavom datom kod notara, obavezao “da  će skladišteni građevinski otpad dovezen na parcelu 68/1 KO Privredna zona, najduže za 6 mjeseci ukloniti sa iste, a parcelu vratiti u prvobitno stanje.”

Opština Kotor već duže vrijeme nema legalnu depomiju za građevinski otpad, a odbornici nove skupštinske DPS-SD-HGI-LP većine su 30.septembra, petnaestak dana namon što je počelo odvoženje ukupno oko 8 hiljada kubika šuta od srušenog “Fjorda” u Industrijsku zonu, donijeli odluku o određivanju lokacije za privremeno odlagalište neopasnog građevinskog otpada na Ledenicama. Ledenice se inače, nalaze na sasvim drugom kraju teritorije Opštine Kotor u odnosu na aktuelno nelegalno odlagalište šuta od “Fjorda”.

Načelnik Komunalne inspekcije Zoran Dragović tvrdi da se ne radi o nelegalnom odlaganju, već o “privremenom skladištenju građevinskog otpada -inertnog neopasnog materijala, čije skladištenje nema nikakav uticaj na zaštitu životne sredine i ljudi koji žive u istoj.”

On tvrdi da po članu 78.a Zakonu “opštine koje nemaju izgrađenu deponiju mogu građevinski otpad privremeno skladištiti prije predaje na obradu privrednom društvu za preradu ili zbrinjavanje građevinskog otpada”.

 “Stoga smatramo da je Opština postupajući odgovorno riješila veliki problem uklanjanja ruševine bivšeg hotela „Fjord“ iz srca grada. Sobzirom da se otpad bilo koje vrste ne smije skladištiti u centru grada, u zoni morskog dobra i drugim zaštićenim područjima, ovim je postignuto prioritetno, uklonjen je šut ispred hotela „Fjord“ u najkraćem roku, a samim tim spriječen je negativan uticaj koji je isti imao na područje svjetske kulturne baštine.”- naveo je načelnik kotorske Komunalne inspekcije koga međutim, demantuje član 78a Zakona o upravljanu otpadom na koji se on sam poziva.

Građevinski otpad se može privremeno skladištiti,a li pravo da skladišti i upravlja tim otpadom ima pravno lice ili preduzetnik koji je za to registovan kod Agencije za zaštitu životne sredine, čiji se registar nalazi na internet sajtu. To nije slučaj sa kompanijom “Omorika Montenegro”.

Lokaciju na kojoj će se skladištiti građevinski otpad određuje Skupština opštine, dok način skladištenja propisuje jedinica lokalne samouprave uz saglasnost ministarstva. Ni to nije ispunjeno u ovom slučaju, kao ni zakonska obaveza da lokacija koju odredi SO mora da bude ograđena, opremljena vagom za mjerenje, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada.

Pored navedenih zakonskih uslova, neophodni su i programski zadaci  i UT uslovi za izradu projekta odlagalašita, projekat odlagališta, procjena uticaja na životnu sredinu, određivanje kapaciteta odlagališta i slična tehnička dokumentacija. Uz sve to, neophodno je i da pravno lice registrovano kod Agencije upravlja odlagalištem. Ništa od toga ne ispunjava lokacija na koju se trenutno odvoze hiljada tona šuta od srušenog hotela Fjord.

U međuvremenu, oglasila se i podgorička kompanija KIPS koja neposredno uz sporni opštinski plav na kome se nelegalno odlaže šut od “Fjorda”, ima svoj veliki trgovački centar u koji je uložila skoro 10 miliona eura. Iz KIPS-a su podsjetili da već deset godina imaju problem sa nelegalnim odlaganjem prvo komunalnog, a kasnije i građevinskog otpada na parcelli u susjedstu njihovog objekta, te da su do sada brojne inspekcije i nadležni organi utvrdili da je ta praksa koju su sprovodili Opština i Komunalno preduzeće Kotor bila nezakonita i štetna.

Zbog toga i ne sprovođenja u djelo riješenja Agencija za zaštitu prirode o zabrani deponovanja otpada na spornoj lokaciji i njenoj rekultivaciji za što su Opština i Komunalno svojevremeno obećali nasipanje humusa preko otpada i sadnju čak 3.000 sadnica crnog bora na ovoj lokaciji, KIPS je tužio Opštinu i zatražio naknadu višemilionsku odštetu.  

Osnovni sud u Kotoru je krajem jula donio prvostepenu presudu u ovoj parnici i djelimilno usvojio zahtev KIPS-a obavezavši Komunalno Kotor da ukloni otpad sa nelegalne deponije u roku od 15 dana od pravoosnažnosti presude. U toku je žalbeni postupak pred Višim sudom, a Opština Kotor u međuvremenu je nastavila da na spornoj lokaciji mimo zakona, gomila hiljade tona građevinskog otpada.
 

Komentari: 3

nikola

14. 10. 2019 - 06:02

Bolje je dvatri puta premjestati sut jer se moze vise uzeti legalno para a i "JEFTINIJE" je po njihovom proracunu koji stede narodne pare
Kotoranin

14. 10. 2019 - 07:30

Demokrate sada imaju napad bijesa jer je DPS završio posao za 2 mjeseca koji oni nisu znali završiti za 3g. Ne navijam za DPS, samo primjećujem.....
Razmislite

14. 10. 2019 - 10:28

Oni bi trebalo da odvoje željezo od betona i recikliraju ga a beton da izdrobe. Tako bi značajno smanjili šut.
Novi komentar