Posjeduju 1400 objekata i 247 garaža i stanova

Kolika je imovina Ministarstva odbrane?

Ministarstvo odbrane Crne Gore raspolaže sa 95 lokacija sa 1.400 objekata visokogradnje, 37 poslovnih prostora, 247 garaža i 247 stanova. To se navodi u Dugoročnom planu odbrane koji je nedavno objavljen. - Ministarstvo i Vojska trenutno aktivno koriste 23 lokacije.
Objavljeno: 14. 10. 2019 - 06:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Od ukupnog broja vojnih lokacija 20 je ustupljeno Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade Crne Gore. Pet vojnih lokacija izdato je u zakup, a sredstava od izdavanja su prihodi Ministarstva odbrane - objašnjeno je u dokumentu.

Prema informacijama u dokumentu, Ministarstvo je u proteklom periodu predalo 98 poslovnih prostora Upravi za imovinu. - Ministarstvo upravlja sa 37 poslovnih prostora od kojih je, uz saglasnost Vlade Crne Gore, 16 opredijeljeno za rad službi Ministarstva, a 21 je opredijeljeno za prodaju - navodi se u informaciji.

Sve vojne nepokretnosti kojima raspolaže Ministarstvo, piše u dokumentu, klasifikovane su kao perspektivne i neperspektivne vojne lokacije. U perspektivne vojne lokacije Ministarstvo je uvrstilo kasarne u Danilovgradu, Kolašinu, Nikšiću, Podgorici, Pljevljima i Baru kao i poligone u Nikšiću i Pljevljima. Nepespektivnu vojnu imovinu, prema podacima iz dokumenta, između ostalog predstavlja kasarna na Žabljaku, aerodrom u Nikšiću, kasarna na Starom aerodromu, klub Vojske u Baru, kasarna u Herceg Novom. - Novom organizacijom i formacijom Vojske stvoreni su uslovi za smanjenje broja lokacija i objekata vojne infrastrukture i njihovo plansko napuštanje.

Najveći dio vojne infrastrukture, u kojoj se nalazi neperspektivno naoružanje i vojna oprema, predviđen je za valorizaciju. Do rješavanja njihovog konačnog statusa izvodiće se osnovne radnje održavanja iz domena infrastrukture kao i fizičke zaštite - navodi se u dokumentu.

Prema objavljenom planu, resor Predraga Boškovića planira da u cilju racionalizacije i oslobađanja od viška vojnih nepokretnosti, pripremi detaljne planove napuštanja i predaje neperspektivnih vojnih lokacija Upravi za imovinu, dok će na perspektivnim lokacijama biti izgrađeni novi objekti.

- Na perspektivnim lokacijama predviđena je izgradnja novih objekata i rekonstrukcija postojećih objekata i infrastrukture, u skladu sa izrađenim detaljnim urbanističkim planovima i potrebama Ministarstva i Vojske - navodi se u dokumentu.

Komentari: 0

Novi komentar