Sa skretanjem pažnje

DRI dala pozitivno mišljenje na predlog završnog računa budžeta za 2018.

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i uslovno na pravilnost.
Objavljeno: 15. 10. 2019 - 08:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kolegijum kojim je rukovodio predsjednik Senata DRI Milan Dabović naveo je da je Ministarstvo finansija obavezno da uskladi evidenciju u glavnoj knjizi trezora i u pomoćnim evidencijama za iznos korekcije modifikovanog gotovinskog deficita od 22,37 miliona.

“Revizijom je utvrđeno da gotovinske neto prilive treba uvećati za 109,51 hiljadu eura, izdatke za 1,07 miliona i time gotovinski deficit za 961,51 hiljadu tako da iznosi 169,86 miliona eura”, navodi se u izvještaju.

Iz DRI su kazali da treba uvećati neto pozajmljivanje za 1,06 miliona eura i umanjiti primitke od prodaje imovine za 103,33 hiljade eura. Modifikovani gotovinski deficit iskazan je u iznosu 174,62 miliona eura. Tokom revizije realizovana je korekcija neizmirenih obaveza od 22,37 miliona, tako da one iznose 104,43 miliona, a modifikovani gotovinski deficit 197,96 miliona eura.

U obrazloženju uslovnog mišljenja na pravilnost uticalo je, između ostalog, i to što je sa Centralnog računa državnog trezora preneseno na Morsko dobro 4,87 miliona eura, Veterinarskoj komori i ambulantama 257,67 hiljada eura.

“Ovi entiteti finansiraju se direktno, tako da se potrošnja ne evidentira u glavnoj knjizi trezora. Imajući u vidu da je način finansiranja Morskog dobra, Veterinarske komore i ambulanti utvrđen i usklađen sa zakonima, predlažemo da se preispitaju postojeća zakonska rješenja i razmotri mogućnost da se finansiraju kroz sistem budžeta”, navodi se u objašnjenju DRI.

Revizijom je utvrđeno da je u prošloj godini budžetska potrošnja prekoračena za 271,31 milion eura, od čega su 255,61 milion dozvoljena prekoračenja, a nedozvoljena 15,71 milion.

Nedozvoljena prekoračenja se odnose na sudske presude, u iznosu od 15,4 miliona i na kupovinu hartija od vrijednosti za dokapitalizaciju Investiociono-razvojnog fonda (IRF), u iznosu od 305,7 hiljada eura.

Utvrđeno je da 115,36 miliona eura gotovinskih depozita nije iskazano. Na kredite se odnosi 24,46 miliona, IPA fondove 36,63 miliona i 16,46 miliona na pozajmice za Hiljadu plus stanove. Na računima kod Centralne (CBCG) i poslovnih banaka je 37,81 milion.

Utvrđeno je da početno knjigovodstveno stanje poreskog duga na početku januara ne predstavlja stvarni iznos duga ili preplate.

“Poreska uprava nije u potpunosti obezbijedila evidenciju o ukidanju rješenja o reprogramu poreskog potraživanja iz 2017. i prošle godine u analitičkim karticama poreskih obveznika. U prošloj godini nije pravovremeno sprovodila mjere prinudne naplate kod 19 poreskih obveznika čiji poreski dug je 15,78 miliona eura”, navodi se u izvještaju.

PU, kako se dodaje, nije sprovela sve mjere prinudne naplate kod šest poreskih obveznika, od kontrolisanih 223, čija poreska obaveza je 3,02 miliona eura.

Takođe, nijesu uključili 993,6 hiljada eura koja su iskazana kao neutrošena.
 

Komentari: 0

Novi komentar