Policija dnevno izda 500 naredbi za prinudnu naplatu prekršajnih naloga

Uprava policije je u prethodnom periodu znatno povećala broj naredbi za prinudnu naplatu prekršajnih naloga ( u prosjeku 500 naredbi na dnevnom nivou) što je u krajnjem ruzultiralo povećanjem broja izvršenih novčanih sankcija utvrđenih konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima. Na ovaj način ostvaruje se kako represivna, tako i preventivna funkcija novčanih sankcija za počinjene prekršaje, saopšteno je iz Uprave policije.
Objavljeno: 15. 10. 2019 - 16:42 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije od9. aprla, u okviru Sektora policije opšte nadležnosti, sistematizovana je nova organizaciona jedinica Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate. Poslovi iz nadležnosti ovog Odsjeka odnose se na postupak donošenja naredbi za prinudnu naplatu neplaćenih prekršajnih naloga izdatih od strane službenika Uprave policije, shodno članu 236 Zakona o prekršajima Crne Gore.

Prinudna naplata neplaćenih prekršajnih naloga sprovodi se u slučaju ako kažnjeno lice, na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga, nije u određenom roku uplatilo u cjelosti ili djelimično novčanu kaznu, na način što se od pravnog lica i preduzetnika prenose novčana sredstava sa njihovog računa na račun Budžeta Crne Gore, preko Centralne banke Crne Gore. Od fizičkog lica i odgovornog lica u pravnom licu, odbija se određeni dio zarade ili penzije, ali ne veći od jedne trećine, preko organa, pravnog lica ili poslodavca kod kojeg je zaposleno kažnjeno lice ili Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, ili se vrši prenos novčanih sredstava sa računa koje fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu imaju kod poslovnih banaka, osim novčanih primanja koja su izuzeta od izvršenja.

Do postupka prinudne naplate dolazi usled nepoštovanja zakonskih obaveza počinilaca prekršaja.

Kako saopštavaju iz Uprave policije, Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate će i u budućem periodu intenzivno nastaviti sa sprovođenjem postupka prinudne naplate, što je i obaveza utvrđena odredbama Zakona o prekršajima Crne Gore.

#Koristimo priliku da uputimo sugestiju i pozovemo na saradnju poslodavce kod kojih su počionioci prekršaja zaposleni, da nakon prijema naredbi postupe bez odlaganja, kako ovaj organ ne bi bio prinuđen da, kod nadležnog suda za prekršaje, inicira zamjenu novčane kazne u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu, a sve u cilju izvršenja sankcija za počinjene prekršaje. Imajući u vidu veliki broj počinjenih prekršaja, od kojih je najveći broj prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, upućujemo molbu svim učesnicima u saobraćaju na poštovanje zakonskih odredbi”, poručuju iz Uprave polciije.

Komentari: 0

Novi komentar