Odluka Evropskog suda protiv Crne Gore

Drekaloviću četiri i po miliona

Evropski sud nije usvojio zahtjev Drekalovića da mu država isplati 39.6 miliona i u konalnom opredijelio ukupni iznos pretrpljene štete zbog izgubljene dobiti na 4,535,595,20 eura, kaže Valentina Pavličić.
Objavljeno: 23. 10. 2019 - 08:25 Promjenite veličinu teksta: A A A

Iako su kompanija KIPS i njen vlasnik Risto Drejakivić u sporu pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog nemogućnosti da izgradi tržni centar, od državi tražili 30 miliona eura, građane će pravično zadovoljenje u ovom sporu koštati ''samo'' 4,5 miliona.

Presuda Evropskog suda, kojom je utvrđena povreda prava na pravično suđenje, na djelotvorni pravni lijek i povreda prava na zaštitu imovine, postala je pravosnažna krajem juna, a kako Drekalović sa državom nije uspio da dogovori visinu pravične naknade, o tome je odlučio sud ne usvojivši prvobitni zahtjev od 30,7 miliona, saopštila je zastupnica Crne gore pred ovim sudom, Vlanetina Pavličić.

ZAHTJEV

Predstavkom koju su podnijeli KIPS i Drekalović zbog nedobijanja građevinske dozvole za izgradnju tržnog centra, tražena je naknada za izmaklu dobit od 2005. godine od 30 miliona eura, dok se preostali dio iznosa odnosio na materijalnu štetu za pribavljanje građevinske dozvole i pripremnih radnji za izgradnju kao i za troškove koje je imao zbog javnog oglašavanja u medijima tokom 2005. i 2006. godine u cilju javne odbrane.

Nakon propalih pregovora sa Vladom KIPS je tražio 39.6 miliona eura na osnovu finansijskog izvještaja koji je radio Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada.

KIPS je planirao izgradnju tržnog centra na Starom aerodromu u Podgorici, koji je trebalo da počne sa radom tokom 2006. godine, ali nije dobio građevinsku dozvolu.

Pavličić navodi da su sudu predočili da je godinu kasnije KIPS dobio dokumentaciju za izgradnju tržnog centra na Cijevni, te da, iako je utvrđena povreda Konvencije, KIPS, nije bio lišen poslovanja kao kompanija i da je nastavio da funkcioniše kao lider na tržištu od 2006. do 2018. godine. Ukazala je da se zbog toga KIPS može obeštetiti samo za dvije godine - do otvaranja drugog tržnog centra.

OBRAZLOŽENJE

Ovakvo obrazloženje sud je prihvatio, ukazujući da KIPS inicijalno nije planirao izgradnju centra na Cijevni, koji je izgrađen zbog nemogućnosti pribavljanja dozvole za Stari aerodrom. Sud nije mogao spekulisati na kojoj bi lokaciji KIPS ostvarivao veći profit, pa je procjenu izgubljenje dobiti napravio na osnovu godišnjeg profita centra na Cijevni i utvrdio prosječni iznos od 2,26 miliona eura po godini.

''Evropski sud je u konačnom opredijelio ukupni iznos pretrpljene štete zbog izgubljene dobiti na 4.535.595.20 eura i obavezao državu da taj iznos plati u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude. Traženu naklnadu za materijalnu štetu i ostatak zahtjerva Evropski sud je odbacio kao neosnova'', saopštila je Pavličić.

KIPS ide na Veliko vijeće

KIPS je djelimično zadovoljan presudom suda u Strazburu, saopštio je pravni zastupnik Predrag Savić i najavio da će tražiti preispitivanje presude i dodatnu zšatitu prava.

''S obzirom na to da je KIPS trpio štetu u kontinuitetu 14 godina i trpi je i dalje, a da je izmakla dobit dosuđena i priznata samo za 2006. i 2007. godinu izvjesno je da će kompanija iskoristiti svoje pravo da podnese i preostali pravni lijek i zatraži da Veliko vijeće Evropskog suda u Strazburu preispita pomenutu presudu - naveo je Savić u saopštenjku.

On je doda i da KIPS posjeduje nepobitno utvrđene dokaze o visini te štete. U kompaniji smatraju da svaka presude dobijena pred Evropskim sudom za ljudska prava predstavlja veliki uspjeh, posebno kada se zna da taj sud odbacuje 95 odsto stavki.

Komentari: 3

Freeman

23. 10. 2019 - 08:35

Mislim da ovo nije maksimum,ovo je minimum;postoji još jedna istanca za žalbu čija odluka će biti konačna.Ovo neka bude za nauk onima koji podržavaju ovu i ovakvu vlast,da će se njihovo bahaćenje i nepoštovanje zakona morati platiti,na žalost i iz džepa građana.
nik53

23. 10. 2019 - 09:03

pa neće Mugi platiti ništa,mi smo dežurni...
Roki

23. 10. 2019 - 08:54

Sada treba vidjeti ko je kriv za ovo,ne smije se dozvoliti da se preko ovakvih stvari prelazi. Zato , savjet da ne sude ako ne znaju da sude ili sude protivno zakonu. Ovdje neme ni politike ni uticaja
Novi komentar