Istorijski dokumenti

Crna Gora i Boka se nijesu ujedinile 1945, nego 1813. godine

Prije 206 godina, 29. oktobra 1813. godine, opštenarodnom voljom iskazanom u aktu svojih najviših predstavnika, ujedinile su se u jednu državu Crna Gora i Boka.
Objavljeno: 31. 10. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tog dana 1813. godine, u ime Crne Gore i Brda, ugovor su u Dobroti potpisali Petar I Petrović Njegoš i guverner Radonjić, a u ime Boke  predstavnici Paštrovića, Grbljana, Pobora, Maina, Luštice i drugih opština u Boki.

Boka kotorska je u srednjem vijeku bila u sastavu države Duklje, a djelovima Boke kasnije je upravljao i Ivan Crnojević.

Boka je bar 70%  naseljena iz crnogorskih plemena: Plemenska organizacija društva je jedna od karakteristika crnogorske nacije, a jedan narod ne može imati dvije organizacije društva tokom cijele istorije. Iz toga se vidi da je priča da su Crnogorci Srbi ništa drugo do 19-vjekovna bajka, jer srpska plemena ne postoje u Mačvi, Šumadiji, Banatu, na Kosovu, u okolini Beograda... i nikada nijesu ni postojala.

Zapadna Boka je većinom naseljena iz plemena crnogorske nacije kao što su Grahovo, Banjani, Krivošije... zatim, jedan dio stanovništva, oko H. Novog i u zaleđu je naseljen iz istočne Hercegovine poslije oslobođenja H. Novog 1687. godine. Oni nijesu naseljeni kao Srbi, već kao VLASI (u mletačkim dokumentima - Morlaci), tako ih onovremeni istorijski izvori predstavljaju i ne postoje nikakva dokumenta o Srbima u Boki kotorskoj prije 19. vijeka, na tu temu je Analitika objavila dva teksta koja su pročitale hiljade ljudi, niko se nije suprostavio toj tvrdnji, iako u Boki postoje nacional-fanatični srpski istoričari, književnici i  istoričari.

Čitava istočna Boka naseljena je iz podlovćenskog kraja, recimo Grbljani su najobičniji Crnogorci koji su u Boku počeli da se naseljavaju tako što su oružjem pokorili stare Grbljane u februaru 1452. godine, o čemu je Analitika pisala u tekstu "Nakon vojnog sloma krajem srednjeg vijeka, Grbalj je naseljen iz stare Crne Gore". Oružanu bunu starih Grbljana u krvi je ugušio Stefanica Crnojević, otac Ivana Crnojevića, a stari Grbljani, Sloveni, počeli su tada masovno da bježe, lađama iz Dubrovnika i Budve - u Italiju. U ispražnjeni Grbalj naselili su uglavnom Crnogorci. Da je u Grblju od kraja 15. vijeka u potpunosti zavladao crnogorski duh, vidimo odmah iz mletačkih dokumenata ali i iz kasnijih predanja Grbljana. U junu 1469. Mlečani su ostavili zabilješku u vezi sa Grbljanima za koje su napisali da im je vrhovni autoritet Ivan Crnojević "jer ih samo njegov duh vodi." (Istorija Crne Gore, knjiga druga, tom drugi, Crna Gora u doba oblasnih gospodara, Titograd, 1970, str 291)

2-spremic-i-gestrinOvo je naveo akademik SANU Ivan Božić. Dakle, 1452. godine Stefanica Crnojević krvavo guši bunu Grbljana protiv Kotora, koji masovno bježe u Italiju, a 17 godina kasnije samo duh njegovog sina vodi Grbljane. Već sam u tekstu o pobuni u Grblju polovinom 15. vijeka, pokazao riječi akademika Spremića, najvećeg živog srpskog medieviste, koji je napisao da je "demografska slika Grblja već bila izmenjena" 1452. godine.

Ne može se ništa drugo zaključiti sem da su Grbljani kao vrhovni autoritet priznavali Ivana Crnojevića, zato što su ih sami Crnojevići tu naselili.

Sava Nakićenović u monografiji "Boka", 1913. godine  piše (reprint CID, 1999), da u Grblju ima 48 starinačkih bratstava među kojima recimo navodi i bratstva Ercegoviće i Ćekliće. Zatim, na strani 118 iste knjige navodi da je iz Hercegovine 7 bratstava (zove ih "plemena", a to su vjerovatno Drobnjaci, Krivošijani, Grahovljani...), iz Crne Gore je 57 bratstava, i iz Boke je 19 bratstava. Od ovih 19 iz Boke, opet je vjerovatno bar polovina iz Stare Crne Gore, proces seljenja stanovnika iz podlovćenskog kraja u Boku, traje od srednjeg vijeka.

U vezi sa tim, akademik SANU Momčilo Spremić piše o migracijama tokom 15. vijeka: "Oni iz manjih primorskih mesta selili su se u veća. Tako su Barani prelazili u Dubrovnik, žitelji Zete na Pelješac, Luštičani u Konavle, Njeguši, Cuce, Ćeklići u Boku Kotorsku...” (Momčilo Spremić, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd, 1999) 

Moje mišljenje o porijklu Bokelje je da je velika većina istočne Boke naseljena iz podlovćenske Crne Gore, a i dobar dio zapadne Boke. Sveukupno nekih 70% Bokelja su porijeklom iz plemena, 15-20% Bokelja su iz istočne Hercegovine i nekih 10-15% su starośedioci u Boki, koji su tu još od dukljanskih vremena.

Propaganda beogradske crkve: Apsolutno najveći suparnik i protivnik Crnoj Gori i Crnogorcima je Srpska crkva, sve što želi ta crkva i ono glavno čime se bavi - je da Crnu Goru i Crnogorce stavi pod svoju kontrolu i uvede je u program Velika Srbija / Dušanovo carstvo, nedosanjani i vječni san srpskih nacionalšovinista i klera SPC. Srpska crkva ima, kako je to lijepo rekao jedan pokojni intelektualac, "kapilarnu prisutnost u svim krajevima Crne Gore", ustrojila je bataljon popova, bataljon raste i ima tendenciju da preraste u brigadu. Bataljon se finansira od Ostroga kojeg su Crnogorci teškom mukom gradili i branili, niko iz Srbije nije 1853. godine, kad je Omer paša Latas napadao Crnu Goru i Ostrog, došao da brani ćivot Sv. Vasilija iako Srbije nije bila u ratu ni sa kim. Niti jedan jedini, čak ni dobrovoljac tada nije došao, a to je razumljivo, jer u Srbiji nijesu ni vjerovali da su Crnogorci i Srbi jedan narod, bajke Sima Sarajlije su tek stupile na scenu.

3-grbljani-su-iz-stare-crne-goreDanas su najviši srbijanski političari jako zabrinuti oko manastira koji apsolutno nikakve veze sa njihovim precima nemaju! A svi mi pripadamo onom narodu kojem su nam preci pripadali, valjda.

Svi srpski popovi u Crnoj Gori služe, prvo, osnovno i najvažnije - da ispiraju mozak Crnogorcima, da osrbljavaju Crnogorce. Hrist i pravoslavlje su samo maska za ovu djelatnost.

Pripadnici vlasti u Crnoj Gori a i drugi Crnogorci uglavnom nijesu svjesni moći SPC, čak su i sami "vjernici" Srpske crkve, sami sebi i svom potomstvu ugrađuju lažni identitet i to može u budućnosti skupo koštati Crnu Goru i same pripadnike vlasti, za čije duše briže pripadnici organizacije koja je najveći protivnik crnogorske nacije.

4Bataljon srpskih popova u CG je formiran da bi oni mogli lako da kolaju od kuće do kuće, da ih ima dovoljno, te popove Crnogorci zovu na slave, na krštenja, slavlja, na sahrane. U mnogim crnogorskim domovima, npr u prigradskim podgoričkim naseljima kao što su recimo Zlatica, Tološi, Zabjelo, pa recimo u Zeti, Grblju, Paštrovićima, okolini Nikšića... (svukuda po CG!), srpski pop je najobrazovanija osoba koja je ikad ušla u taj neki dom.

Tako, kad srpski pop uđe u crnogorski dom u kome ne postoji nijedna knjiga (knjige skupljaju prašinu, pa ih mnoge žene baš ne vole, bacaju ih i poklanjaju), a takvih je domova u CG mnogo, uz čašicu rakije slijede popove simoidne lažibajke:

- Nemanja je rođen u Ribnici (prećute da je on đetić izbjeglice iz Raške, kako tvrde svi najbolji srpski istoričari)

- Nemanjin grad (naziv izmišljen poslije I svjetskog rata, vojvoda Marko Miljanov ga naziva Stari grad)

- Izgubili smo carstvo na Kosovu 1389. godine (niko od Zećana/Crnogoraca nije bio na Kosovu 1389)

- Tvoji su sa Kosova došli poslije 1389. (nijedno crnogorsko bratstvo ne vodi porijeklo sa Kosova)

- Car Lazar je Grbljanović iz Grblja (isto koliko je i Ivo Andrić iz Andrijevice, a Ivan Stambolić iz Istanbula)

- Skenderbeg je Srbin (kula koju je Skenderbegov otac otkupio u Hilandaru, nazvana je od strane monaha -  Arbanaški pirg)

- Turci su srušili crkvu na Rumiji 1571. godine (Mletačka karta iz te godine pokazala da nije bilo crkve)

- Samo Srbi slave slavu (izmišljotina, naravno)

- Titula Nadbiskup barski i primas srpski pokazuje da smo Srbi (Bar je vjekovima imao jurisdikciju nad rimokatolicima Srbije, zbog toga  - primas Serviae, Beogradska nadbiskupija osnovana je u 20. vijeku, a izanđala intitulacija ostala)

- Crnogorska kapa je sa 4 ocila (srpska vojska i žandarmerija silom uvodila kape sa 4 ocila poslije okupacije 1918. godine, nema nijedan pomen 4 ocila na crnogorskim kapama prije 1918)

- Na popisu u CG početkom 20. vijeka 95% stanovnika su se izjasnili kao Srbi (niko se nije izjasnio kao Srbin, jer svojevoljnog izjašnjavanja nije bilo)

 - Crnogorska nošnja ima boje kao srpska trobojka (srpsku trobojku nacrtao i Milošu Obrenoviću darivao turski sultan Mahmud II, u decembru 1835. godine, postoje slike iz 18. vijeka na kojima se vidi raspored boja na crnogorskoj nošnji istovjetan kao danas)

- Karađorđe je iz Vasojevića (dokumenta iz vremena kad je Karađorđe bio živ, pokazuju da je porijeklom Kliment, to je francuskim oficirima saopštio Karađorđev izaslanik Rado Vučinić)

- Nikolaj Velimirović je iz Zagarača (sami Nikolaj Velimirović je rekao da nije porijeklom Crnogorac)

- Slavimo 800 godina svetosavlja (svetosavlje je riječ skovana između II svjetska rata, to je nacionalizam Srpske crkve, a Sv. Sava nema nikakve veze sa nacionalizmom) ITD, ITD.

Uglavnom su sve ove izmišljotine na Analitici demantovane istorijskim izvorima, dokumentima i citiranjem najboljih istoričara.

I tako su crnogorski domaćini koji ugoste srpskog popa prinuđeni da trpe kulturološko maltretiranje. Oni koji su NEobrazovani, a što se tiče nacional-identitetskih pitanja, tih je među pravoslavnim Crnogorcima nekih 80%, samo ćute kad pop ima tiradu lažibajki uz čašicu domaće loze, i polako godinama upijaju u sebe te identitetske laži, te one postaju dio bića Crnogoraca koji su vjernici SPC.

Kad transrodna osoba želi da promijeni polni identitet, tada ona prima hormonske terapije, pilule ili injekcije, tako i srpski popovi u Crnoj Gori ubrizgavaju injekcije lažibajki svojim vjernicima da bi im promijenili nacionalni identitet - iz crnogorskog u srpski.

6-knjiga-ujedinjenjeNajnovija smisalica iz SPC i krugova oko SPC: Da odmah, na konkretnom primjeru, vidimo kako popovi SPC ubrizgavaju injekcije lažibajki svom stadu. Pop Mijalo Backović, sa službom u Grblju, je za Sputnik ovako fantazirao: "Boka je tek formalno-pravno 2016. godine ušla u sastav Crne Gore, a 47' godine je pod tačku razno po direktivi Komunističke partije pripojena Crnoj Gori. Takođe, Boka se po oslobođenju 1918. godine i po ulasku srpske vojske, koja je oslobodila Boku i druge krajeve primorja, direktno, a ne preko Podgoričke skupštine, pripojila Srbiji, a kasnije Kraljevini SHS“, podsjeća Backović." ("Kad crnogorski separatisti tuže Srpsku pravoslavnu crkvu da je separatistička", 18. IX 2019, link)

Ovo je nova ujdurma potekla iz SPC i krugova oko nje, eto, Bokelji i Crnogorci nemaju ništa zajedničko, vjerovatno zato što je Simo Sarajlija importovao 1827. srpsku nacionalnu ideologiju u Boku i Crnu Goru, pa pop Backović smatra da preci: njegovi, Grbljana (za čije duše brine) i Bokelja, prije Sima Sarajlije  nijesu ni postojali! Mijajlo Backović svoje potomke računa od Sarajlije do danas, one prije Sima ne pominje, jer ne pominje ujedinjenje Crne Gore i Boke 1813. godine.

Kad pop Mijajlo ispira mozgove Grbljanima i ostalim Bokeljima kako je Boka pripojena Crnoj Gori 1945. godine, to je kao kad bi neko ubjeđivao Venecijance da oni nikakve veze sa Italijanima nemaju i da je greška njihovo ujedinjenje sa Italijom 1866. godine.

 

Dr Stamatović - tužbalica zbog pomena o ujedinjenju 1813. godine: Neuspješni političar Aleksandar Stamatović, koji je diplomirao pa doktorirao istoriju, da bi predstavljen u meijima kao naučnik uspješnije širio svoju nacionalnu ideologiju, da mu titula istoričara posluži kao odskočna daska za političko srbovanje, u knjizi "Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori" (Podgorica, 2007), o ujedinjenju Crne Gore i Boke 1813. ovo je napisao: "...lekcija iz drugog poglavlja udžbenika, pod rednim brojem pet, sa naslovom "Ujedinjenje s Bokom". Odnosi se na kratkotrajno i od velikih sila nepriznato ujednjenje Crne Gore sa Bokom, poslije Napoleonovog poraza u Rusiji. Crna Gora se konkretno državno nikada, dok je bila nezavisna država nije ujedinila sa Bokom, pa je i ova lekcija bila sasvim nepotrebna." (str 76 i 77)

Što mu znači "dok je bila nezavisna država nije ujedinila sa Bokom"?!! Valjda misli na period od 1878. godine, kada su SVE velike sile priznale Crnu Goru. Dakle, gospodin Stamatović politiku Petra I Petrovića Njegoša (vjerovatno i njegovih prethodnika i nasljednika), prezire i nipodaštava i smatra za separatističku politiku. Akt ujedinjenja Crne Gore i Boke 1813. Stamatović posmatra kao odmetničku rabotu?

Mislim da se i iz ovoga vidi da je Stamatović nauku podredio svojim političkim interesima, njegova jedina želja je da Bokelje ubijedi da nemaju ništa sa Crnogorcima, naravno, u svakom trenutku u korist tog cilja je spreman da nauku baci pod noge. Stamatovića sam na TV-u slušao dosta puta i čitao sam njegove pisanije, potpuno sam uvjeren da on nikad, nikad neće staviti svoju nauku ispred srpstva. Bilo koji politički detalj koji ide u korist srpstva, ma i najmanji, uvijek je kod njega u prednosti u odnosu na istorijsku nauku. Nije važno ima li bilo kakvih istorijskih dokaza za neku tvrdnju, ako Stamatović misli da može neko da mu povjeruje, on će izreći bilo što, bilo što - samo da bi makar jednu jedinu osobu učvrstio u srpstvu, jer je "inteligentno" produmao, da mu titulu dr niko ne može uzeti.

Uglavnom, Stamatović je za to da se ovaj veličanstveni događaj iz crnogorske istorije prećuti, da bi pop Mijalo lakše mogao da osrbljava po Boki, ujedinjenje Boke i Crne Gore je velika glavobolja za Mijajla i srpske popove u Boki.

Ujedinjenje iz 1813. godine: Vesna Vičević je 3. novembra 2003. u Crnogorskom književnom listu objavila tekst "190-godišnjica ujedinjenja Crne Gore i Boke". U tekstu je dat prijevod Ugovora o

ujedinjenju, original se nalazi u Muzeju grada Perasta, napisan na talijanskom jeziku. Evo teksta ugovora:

»U ime Boga, Amin!

Dobrota, dvadesetidevetog oktobra hiljadu osamsto trinaeste.

Dvije susjedne pokrajine, Crna Gora i Boka Kotorska, prožete patriotizmom i jednakim religioznim osjećajem i čašću, Božijom pomoću borile su se za oslobođenje i oslobodile se, i zbačivši francuski jaram svojom krvlju i  žrtvama, jedna drugoj se zaklinju Gospodom Bogom na vjernost i stalnu ujedinjenost u svakom slučaju i događaju. Kako su se one sada stavile pod visoku i moćnu zaštitu triju savezničkih država, Rusije, Austrije i Velike Britanije, u njihovo ime izjavljuju njihovi  glavari, da ako bi bilo kada političke okolnosti prisilile bilo koju (od dvije Provincije) da se podloži bilo kojoj od rečenih država, da će obadvije slijediti istu sudbinu, tj. da će ostati obadvije pod istom vlašću, sa onim uslovima i povlasticama koje su uživale i koje će im ubuduće biti  priznavane. Ako bi država koja bi njima vladala bila zbog ratnih prilika prisiljena da ih napušti, dvije navedene Provincije, preko svojih glavara koji u njeno ime to izjavljuju, ostaće slobodne i nezavisne kao što su to bile u trenutku sklapanja Ugovora o ujedinjenju, ali potvrđuju međusobno ujedinjenje i nezavisnost i u buduće, ako bi trebalo, i vlastitom krvlju. Podrazumijeva se da je isključena za uvijek francuska vlast, jer bi više voljeli i da umru ujedinjeni u bilo kakvoj nesreći, nego da padnu ponovo pod galsku tiraniju.

In fede. (Neka bude vjerovano.)

5-stamatovic(Slijede potpisi)

Mitropolit Petar Petrović, guvernadur Vukolaj Radonjić, u ime cijele Crne Gore i Brda,

Alviz konte Visković,

kapetan Vasilije Đurasović,

Andrea Tripković kapetan,

Teodor Ivelić za opštinu paštrovsku,

Petar Lazari sudija za Đusepa Lukovića kapetana,

pop Đuro Lazarović u ime opštine grbaljske i tri sela (misli se: Pobori, Maini i Brajići),  

Markantonio konte Gregorina pukovnik, za opštine kotorske teritorije,

pop Ivo Radović u ime luštičke opštine,

pop Filip Kostić u ime krtoljske opštine,

Andrea Tripković za stolivsku opštinu,

pop Đuro Lazarević u ime kapetana Škaljara Tripa Petrovića, koji svojeručno stavlja krst,

Miroslav konte Zanović za grad Budvu,

Stefan Lazarović za muljansku opštinu.

Ja, Franjo Ljepopili, sastavio sam i potpisao ovaj dokumenat, tako zamoljen od Njegove Ekselencije presvijetlog Mitropolita i uvaženih potpisanih glavara gore navedenih opština.

Franjo Ljepopili.

Za kopiju  potvrđuje: Franjo Ljepopili, sekretar. 

(Na poleđini:)

Ugovor proglašenja ujedinjenja između Boke i Crne Gore.

Dobrota, 29. oktobra 1813.«  

Tako se Boka ujedinila sa najsiromašnijom evropskom zemljom - Crnom Gorom, bez ikakvog interesa, jedini "interes" Bokelja bio je - da žive u zajednici sa drugim dijelom istog naroda.

Dan kad su ujedinjene Crna Gora i Boka 1813. godine, je jedan veličanstveni dan naše istorije, jer on nam jarko pokazuje vjekovne težnje za ujedinjenjem jednog, ali razdvojenog naroda. Ujedinjenje Boke i Crne Gore desilo se 1813. a između 1813. godine i 1945. je bio nasilan prekid, koji narod u Boki i Crnoj Gori nije želio.

Velike sile poništile ujedinjenje iz 1813. godine: Prije 21 godinu objavljena je zbirka dokumenata u dva toma, pod naslovom "Ujedinjenje Crne Gore i Boke 1813. - 1814." Dokumenta su ispisana iz  raznih arhiva i iz vremena su ujedinjenja od prije 205/206 godina. Zbirku dokumenata je obradilo i priredilo dvadesetak naučnih radnika, a predśednik i potpredśednik redakcije su bili dva Srbina - akademik Slavko Mijušković i prof. dr Jovan Bojović. Zbirka je uglavnom bila nepoznata široj javnosti dok je portal Montenegrina nije objavio na internetu i od tada je ova zbirka dokumenata dostupna i široj javnosti. U zbirci je objavljeno skoro 800 dokumenata i ne postoji nijedan jedini u kojem se pominju Srbi na teritoriji Boke i Crne Gore. Među dokumentima na italijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, u zbirci je dat i priličan broj ćiriličnih dokumenata koja su, dakle, pisali naši ljudi, tako da ne može biti zabune - u svijesti Crnogoraca i Bokelja srpska narodnost na teritoriji današnje Crne Gore tada - ne postoji. To je savršeno razumljivo, jer je Njegošev učitelj Simeon Milutinovič Sarajlija, tek 1827. godine stigao u Boku i Crnu Goru, te nije moguće da dokumenta navode da u Boki žive Srbi po narodnosti, prije nego što je Simo dohodio u Boku.

Odlukom Bečkog kongresa, koji je trajao od septembra 1814. do 9. juna 1815. godine, poništena je odluka o ujedinjenju Boke i Crne Gore, Boka je dodijeljena Austriji, pod čijom je vlašću ostala do 1918. godine.

SPC očajnički pokušava da sakrije istoriju od svojih vjernika: O važnosti ujedinjenja Boke i Crne Gore ljudi u crnogorskim institucijama nemaju pojma, i nemaju pojma o propapagandi Srpske crkve, tako je jubilej 200 godina ujedinjenja Crne Gore i Boke prošao potpuno nezapaženo. RTCG koja je godinama pod kontrolom Soroševih NVO naravno nije o tome napravila nijednu emisiju, vjerovatno nije ni pomenula taj jubilej. Održana je tada jedna akademija i par naučnih tribina kojima je prisustvovalo po 20 ljudi i SPC je mogla kao i obično da zadovoljno trlja ruke - i dalje u Boki većina Bokelja i ne znaju da su se Crna Gora i ujedinile 1813. godine.

Srpska crkva kao nekanonska crkva u Crnoj Gori, uspješno mijenja identitet Crnogoraca i pretvara Crnogorce u pripadnike onog naroda đe je je Srpskoj crkvi i śedište. Za Srpsku crkvu više ne važe kanoni svetih otaca od prije više od 1500 godina, SPC sada ima kao svoj vrhovni kanon - četnički kanon Stevana Moljevića "Homogena Srbija".

Možete li da zamislite situaciju da sve crkve i manastire u Srbiji zauzme Bugarska crkva, pa Bugari su duže vremena kroz istoriju imali jurisdikciju nad vjernicima na teritoriji današnje Srbije, nego Srbi.

Za Srpsku crkvu su dva događaja iz istorije Boke noćna mora. Oslobođenje H. Novog od Turaka 1687. godine, jer su u tom oslobođenju aktivno učestvovali mnogi Crnogorci, a druga istoriografska noćna mora Srpskoj crkvi je ujedinjenje Crne Gore i Boke 1813. godine. Ti događaji su im košmar, jer im kvare propagandnu lažu "Bokelji nemaju ništa sa Crnogorcima".

Zaista mislim da kad pop Mijajlo i drugi popovi ispiraju mozak Grbljanima i Bokeljima kako je Boka pripojena Crnoj Gori 1945. godine, nijedan Grbljanin nema hrabrosti da Mijajla pita: "Kako pope, zar se nijesu ujedinili naši preci još 1813. godine?"

Srpska crkva je "država u državi", podlokava državu Crnu Goru, mijenja joj karakter i biće.

Nije teško umanjiti moć SPC, naravno demokratskim sredstvima, nije teško u školskim udžbenicima (kad se mora!), uvesti npr lekcije da u Grblju i Paštrovićima žive čisti etnički Crnogorci, porijeklom iz podlovćenske Crne Gore i to obrazložiti dokumentima, nije teško uvesti jednu posebnu lekciju o oslobođenju H. Novog 1687. godine i urediti da đeca to moraju dobro naučiti. Kao i mnoge druge lekcije iz etnoistorije. Ali, to nema ko da uvede u udžbenike. Nema ko. Sve dok SPC, nekakanonska crkva sa śedištem u drugoj državi, crkva tuđeg naroda, ne slomi crnogorsku naciju. Nije teško slomiti naciju koja ne obilježava najvažnije datume iz svoje istorije, naciju koja nema kulturu śećanja.

Komentari: 112

Теша

31. 10. 2019 - 00:37

Не помињу се Срби у Боки пре 19. века да се не би Турци узнемиравали, јер су се Турци јако плашили Срба, па ако би се чуло да Срби живе у Боки, ето белаја.
za tesu

31. 10. 2019 - 04:59

Toliko su se plasili da su ih prodavali ka roblje u Skoplju i Jedrene i tako vjekovima zbog cega nijedan srbin nikada nije mogao imati rodoslov jer se stide anadolskih predaka
Tesličili su vas Tešo

31. 10. 2019 - 07:24

Više od 500 godina turski begovi su u srbiji koristili pravo prve bračne noći. E, što ti je strah od srba.
rece se po bosanko-muslimanski

31. 10. 2019 - 09:23

taslacili a ne teslecili no ti se razum pomutio kolko su te
Tesličili su vas Tešo

31. 10. 2019 - 09:54

Sumnjam da ti znaš što znači lapsus calami. Ali, svakako znaš što je to pravo prve bračne noći. Koliko se samo "srba" tako rodilo, ihaaa.
Ako vam je stalo...

31. 10. 2019 - 08:12

Sve o tome ko je živio u nekadašnjih 12 a ne 4 nahije "Karadaga", prema osmanskoj teritorijalnoj organizaciji, kao i imena svih familija, jer ih nije bilo previše, imate u prevodu "Deftera skadarskog sandžakata", priređivača i prevodioca Aladina Husića, koji je objavljen u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore. Kada to pročitate viđećete koliko naklapanja ima u svim ovim komentarima, čiji god da su. Tu se vidi i "demografska slika" i sve ostalo. Defteri su s početka 16 vijeka, znači nekoliko decenija od pobune u Grblju i svega ostalog. Uživajte!
Nesa

31. 10. 2019 - 10:49

PRI TOME TREBA RAZLIKOVATI VJERU OD NACIJE I NACIJU OD DRZAVE. AKO SU I BILI PRAVOSLAVCI U BOKI NE ZNACI DA SU SRBI A JOS MANJE DA SU SRBIJANCI. DRZAVA SRBIJA (KOJE NEMA PET VJEKOVA) SA NJIMA NIKAKVE VEZE NEMA
@Теша

31. 10. 2019 - 11:54

UDRI BOŽE SVUĐE SAMO NE POGLAVI. Kako reče Erdogan u sred Belog-gradaТеша! Reče li ,,, SVE SU OVO MOJA DECA,,, kad ga dočekaste ovacijama. Eeee Теша, Теша.
Gost

31. 10. 2019 - 11:59

Ovaj ugovor iz 1813. je validan i legitiman koliko i podgorička skupština.
Gost

31. 10. 2019 - 12:03

Bokelji se većinom izjašnjavaju kao Srbi. Vi biste to da im osporite, a bunite se što vama neko osporava kako se izjašnjavate.
Gost13

31. 10. 2019 - 19:57

Voljeli bi vi posrbice da vas je vise ali 27% boli a i boljece jos dugo,npr..zadnji popis u Kotoru 6.500 posrbica 11,500 Crnogoraca i 1.500 Hrvata,kako boli i isto vam je i u Budvi,Tivtu,Baru jedino H.Novi uzdravlje bosancerosa ima vise posrbica!!
Gost

31. 10. 2019 - 22:35

Kukala ti majka, koliko si pametan!
Ćalasan

31. 10. 2019 - 12:12

A naročto se plašili Ćulafa Miloša Velikog vazala turskog??? šta ti je ,valjda si šenuo od bunike...?
Ljubitelj tutuša

31. 10. 2019 - 12:45

Ljudi nijesu prepoznali humorističnu notu u Tešinom komentaru. Ja sam se sit ismijao. I lajkovao Tešu Tešanovića.
Gost13

31. 10. 2019 - 19:54

Toliko su ih se plasili da ostade upamcen Djojlan!!
Peśo

31. 10. 2019 - 00:37

O najmanji od naroda! Tvrda stijeno tvrđeg kraja! Prijestolje od slobode, ti velika Crna Goro! Svoju vjeru sačuvali i slobode sunce vrelo. Danju – noću na nogama, hrabro stoji pleme cijelo.
Zoran

31. 10. 2019 - 01:17

Bravo gospodine cosovicu za ovaj clanak.
SINDON

31. 10. 2019 - 09:41

Cosovic postuje. Bravo Cosovic sve u prtavu. Crnogorci nijesu Srbijanci. Srbijanci su otrovali nasi Crnogorci
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 06:00

@ Miroslav Ćosović: "... nekih 10-15% su starośedioci u Boki, koji su tu još od dukljanskih vremena." Zamolio bi autora gospodina Ćosovića da navede, koji su to danasnji potomci s prezimenima, tih doticnih 10-15% od starośedioca jos iz dukljanske epohe? Unaprijed zahvalan na dostavljenom odgovoru.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:44

Iseljavanju iz Grblja u kontinentalni dio nekadasnje Duklje i tadasnje Zete govori i predanje o porijeklu Rovcana i Niksica.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:46

Rovcani vode porijeklo od Gojaka = Gojak je bio porijeklom iz Grblja.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:49

Najstariji poznati predak Rovcana je ban Milutin = zivio je u Krtole na jugu Tivatskog zaliva, nedje krajem XII il´ pocetkom XIII vijeka.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:51

Ban Milutin je imao sina Ivanisa = Ban Ivanis Milutinov je zivio u Grblju, i imao je dva sina: Ilijasa i Vladimira, u narodu poznatog ka´ Ilijan, koji je takodje ziveo u Grblju.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:56

Ban Ivanis Milutinov је imao dva sina: Ilijasa i Vladimira (u narodu poznat pod imenom Ilijan = koji je zivio u Grblju.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 07:58

Vladimir Ilijan je imao dva sina: Niksa i Branlusta, rodjena u Grblju.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 08:01

Vojvoda Vladimir Ilijan Grbljanin ka´ plemic = ka´ predstavnik Grblja (!), organizuje i ucestvuje jednu od brojnih buna u Zeti protiv vlasti Nemanjica.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 08:22

Kada su vladavinu Zetom ponovo preuzele domace dinastije (Balsici i Crnojevici) = proces iseljavanja uzima drugi tok koji ni do dana danasnjeg nije prestao = iz kontinentalnog dijela Crne Gore na primorje.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 08:24

Iseljavanja grbaljskih porodica u sasvim drugom pravcu, dolazi pocetkom 15.vijeka = u vrijeme gasenja druge zetsko-crnogorske dinastije Balsica i uspona trece dinastije Crnojevica.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 08:27

To je ura gotovo neprestanih buna Grbljana protiv kotorske vlastele. = Grbljani su upornije nego ostali djelovi kotorske okoline, istrajavali u neprihvacanju odluke srpskog cara Dusana (polovinom 14. vijeka), da zemlju grbaljsku i ljude na njoj da u vlasnistvo Kotoranima.
Ljeskopoljski kapetan

31. 10. 2019 - 10:01

Trazili su da zadrze status slobodnog seljaka koji su imali za vrijeme dukljansko-zetske dinastije Vojislavljevica!
Grbljanin

31. 10. 2019 - 10:07

Zahvaljuem se Ljeskopljskom kapetanu na citiranju mojih tekstova o ovoj temi na sajtu www.grbalj.org Nenad Popovic Frankfurt
CT

31. 10. 2019 - 12:04

Nenade. Veliki pozdrav! Ako Bog da vidimo se u Kotoru drevnom gradu.
Grbljanin

31. 10. 2019 - 14:56

Ocemo ako Bog da. U Kotoru se lakse dise odkad su cetnici maknuti sa vlasti.
Božo

31. 10. 2019 - 06:16

''tako je jubilej 200 godina ujedinjenja Crne Gore i Boke prošao potpuno nezapaženo. RTCG koja je godinama pod kontrolom Soroševih NVO naravno nije o tome napravila nijednu emisiju, vjerovatno nije ni pomenula taj jubilej''. Miroslave, mnogo je jubileja iz naše bogate istorije prošlo potpuno nezapaženo. Ove godine je bio veličanstveni jubilej, 150 godina Prvog krivošijskog ustanka. Niko to u medijima nije ni spomenuo. Onda se nađemo u čudu kad neki drugi narodi uzmu da prisvajaju našu prošlost. Odite do Crkvica da vidite u kakvom je danas stanju spomenik podignut ustanicima na stogodišnjicu,1969. Ovo govorim kao neko kome je dio predaka sa Krivošija. Teško mi je kad sve to gledam. Inače, kad ste se dotakli porijekla stanovništva Boke, samo da vas podsjetim da je i većina krivošijskih bratstava sišla iz Katunske nahije. Kad su Austrijanci 1882. ugušili drugi ustanak u Krivošijama puno naroda je prirodno našlo utočište u svojoj matici, Crnoj Gori.
Djuro Vučinić

31. 10. 2019 - 08:27

..."Jer, na primjer, nijesu željeli njihovu nasilnu rusifikaciju ili srbizaciju [εκσερβισμό] ili nešto slično? Misle li da tišina za one u raskolu utišava glas crkvene svijesti?"...ovo su riječi Kritskog Episkopa Romanosa upućene bestidnom g Amfilohiju a time i SPC u tvrdeći da je jeres etnofiletizma zahvatila mnoge hrišćane,potom misleći na zloupotrebu Crkve u posrbljavanju naroda. Znači pravoslavni oci Pentarhije( uprave Vaseljenskod Sinoda ) vide rad SPC na posrbljavanju u CG....(citat V.Jovanović )
Мирослав Влаховић

31. 10. 2019 - 11:55

Најстеашнија изречена лаж је Да су Вучинићи Црногорци. То је унебовапијућа будалаштина, и невероватно је да има Вучинића који за себе говоре да су Црногорци. То се не граничи с лудилом, то је са оне стране здравог разума.
Za Miroslava V.

31. 10. 2019 - 12:39

Ko ti avetinjo mjenja CD-ove. Mora da je pop Džomić ne vjerujem da je Amfilohije ovoliko zastranio.
Vlah si ti

31. 10. 2019 - 13:14

Kakve ti Vlahoviću veze imaš sa Srbima? Pa prezime ti kaže da nijesi Srbin nego staosjedilac - VLAH.
Janica Matova Beograd

31. 10. 2019 - 08:28

OVAJ ČOVJEK KOJI PIŠE PRAVI NEPROCENJIVU ŠTETU JER DOKAZUJE NEŠTO ŠTO JE OČIGLEDNO!Boka je neodvojivi dio Crne Gore ali u različitim istorijskim periodima podpadala je pod vlast osvajača i Crnogorci su je oslobađali što je prirodno,Beograd glavni grad Srbije više je bio tuđ nego srpski i niko ne spori da je to srce Srbije.Ovo što radi ovaj čovjek su neviđene budalaštine i ide na ruku srpskim nacionalistima ,jer čim se nešto dokazuje onda izgleda da ima nešto sporno,Ponavljam očigledne stvari se ne dokazuju!
Notorne činjenice

31. 10. 2019 - 10:00

se ne dokazuju. Paštrovići su od 1423 do 1798 bili pod Mletačkom Republikom. I, što sad??? Pripadaju li Italiji.
astronaut

31. 10. 2019 - 10:27

Dok niko od Crnogoraca o ovome ne govori i piše sem Ćosović, jer je OČIGLEDNO, srpski popovi mirno srbiče Bokelje, bez otpora, moja, ne baš puno pametna Janice.
Za Janicu Bijeli Pavle

31. 10. 2019 - 13:05

Ti komsinice realno ne gledas na stvari evo ja kad dodjoh u bgd prije 40 god svaki dan sam dokaziva da sam Crnovorac i opet to nije doviljno a da sam cuta bio bi asimilovan ka mnogzina
Nikelodion

31. 10. 2019 - 08:35

U Boki prema poslednjem popisu živi 26,435 Srba, 26,108 Crnogoroca,i 4,519 Hrvata. Nije popisano preko 10,000 Srba kojima država Crna Gora ne daje državljanstvo a žive duže od dvije decenije u Boki. Onog trrenutka kada se promijeni politika vlasti ili vlast u Crnoj Gori, broj Crnogoraca na popisu će biti prepolovljen, za taj broj uvećan boj Srba ali i Hrvata. Tada će sadašnjih 35% Crnogoraca splasnuti na 15-ak posto.
Somun

31. 10. 2019 - 11:58

Da nemaš popis stanovništva Boke iz 1900 te godine, da se uporedi. Valjalo bi i govorilo dosta. Pozdrav.
Budvu si izostavio

31. 10. 2019 - 16:27

...prema tome u Boki živi 35.370 Crnogoraca i 33.682 Srba. Boka ima crnogorsku većinu i pored sveg posrbljavanja u zadnjih 30 godina i dolaska izbjeglica iz Bosne.
De

31. 10. 2019 - 08:36

29. октобра 1813. године проглас уједињења Црне Горе и Боке. На челу ове својеврсне владе, односно Централне комисије (како се звала) био је владика Петар I Петровић Његош. Иако је тиме била постављена основа за стварање јединствене црногорско-бокељске државе, до тога није дошло пошто су велике суле 1814. године потврдиле права Аустријске царевине, која је потом обновила своју власт у Боки. Зато нисмо се ујединили са вама, него нам вратите наше окупатори
Bee

31. 10. 2019 - 10:02

a kuda bi ti, jeli breee
Тото

31. 10. 2019 - 12:23

У Србију, бре, као што су, на збору у Причању, Бокељи одговорили бану Јелачићу.
@ Toto

31. 10. 2019 - 13:50

Cigo brate pa gde ih ganjas u srbiju?
Ljubitelj tutuša

31. 10. 2019 - 13:16

Zemlja koja je insistirala da se Savez/ Država tadašnjih Bokelja i Crnogoraca raskine se zvala Rusija. Čak što više - ruski car je pisao Vladici Petru uslovljavajući ga sa prekidanjem ruske pomoći kao i ruskom vojnom intervencijom u slučaju da Bokelji i Crnogorci krenu da silom sačuvaju Savez. Toliko o "vjekovnoj braći"...!
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 08:44

"ustavotvorna" i to 1. novembra 1813. u Boki, na kojoj je doneta Odluka o ujedinjenju, obrazovana Centralna komisija, a ne Vlada, na čelu sa vladikom iz Crne Gore kao predsednikom i sekretarom iz Boke, uz jednak broj članova, "ministara", po devet. Formirano je i Vijeće sa 41 poslanikom, kojim je predsjedavao vladika, a potpredsjednik bio iz Boke. Iz čitave Crne Gore je bilo devet poslanika, a iz Boke čak 31, što je za svako odlučivanje bilo više nego dovoljna apsolutna većina. Usvojen je privremeni ustav, od 22 paragrafa. Vlast predsjednika i potpredsjednika "prostire se samo da potpisuju dekrete i publična pisma", po članu 8. Vlast im je bila ograničena i nijesu mogli ništa odlučivati bez odluka Centralne komisije i Vijeća, Skupštine, odnosno vladike i svještenstva. Privremeno sjedište Vlade nije bilo u Crnoj Gori, nego u Dobroti do januara 1814, kada se Kotor predao, pa je taj grad postao prestonica sjedinjenih pokrajina. Ni ta sjedinjena "država" nije bila suverena
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 08:46

Bokelji do tada, bez obzira na promjene vlasti, uživali široke autonomne povlastice, ne poklonjene nego izvojevane sopstvenim snagama i sposobnostima. Zaključeno je, "ako bi država koja bi njima vladala bila prisiljena zbog ratnih prilika da ih napusti, u tom slučaju, kako glavari obeju pokrajina izjavljuju i zahtevaju, ostaće slobodne i nezavisne isto onako kako što bi se slobodne i dobrovoljno predale" (udružile).
Bokelj Pravi

31. 10. 2019 - 08:54

Postovani gdine Ćosovicu, Da bi pisali vjerodostojnije o Boki, trebate da dodjete u Kotor i istrazite sami, a ne da se vase istrazivanje zasniva na tome sto je drugi napisao.Tu se nalaze 2 najstarija (po obimu gradje) istorijska arhiva u CG i šire, Biskupijski i Gradski. Kotorska Biskupija je najstarija institucija u CG i mnogo šire koja postoji jos od 5 stoljeca. Dakle obiluju dokazima. Postoji zvanicni dokumenti o popisima za vrijeme Austrije i Mletaka. Pa gdje cete bolji dokaz kako se ko izjasnjavao prije 200 godina.
Bokelj Pravi

31. 10. 2019 - 09:02

Zasto se ne pozovete na takve dokumente? Jer bi se razocarali, znajuci da je tada u Boki najmanje bilo Crnogoraca i Srba a najvise Hrvata. Zasto u vasem textu nigdje ne pominjete autohtone Hrvate? Zelite da umanjite i ne priznate njihovo postojanje? Jeste li se zapitali zasto je u " Barskom Ljetopisu" (dokument iz perioda prvih Dukljanskih Kraljeva) navedeno da je do ušća Bojane bila "Crvena Hrvatska"? Arhivi posjeduju obilnu dokaznu gradju o Crvenoj Hrvatskoj a pisu i Vizantijski Carevi. Zasto su Crnogorci vise puta napadali Kotor i Boku, ako je to isti narod? Zasto bi ubijali svoj narod, ako su isti?
mimo

31. 10. 2019 - 09:28

Objasnjenje je lako - to je mogao biti isti narod ali ne i ista vlast...
Nipošto

31. 10. 2019 - 09:51

Boka je dio Crne Gore sada a ko je sve tamo vladao u prošlosti je nebitno.
za Bokelj Pravi

31. 10. 2019 - 10:14

to što su bili kataloci ne znači da su hrvati. Ako Zmajevići kažu da su se iz Njeguša spuštili u Boku onda to znači da su oni pravoslavni Crnogorci koji su se vremenom pokatoličili. Dakle, oni su Crnogorci katoličke vjeroispovjesti. Takvih je u Boki najmanje 95%. Oni koji su došli iz Trogira, Brača, Hvara... su hrvatskog podrijetla, i mogu reći da su hrvati.
Bokelj u Krivu

31. 10. 2019 - 11:45

A što bi bio npr. Emir Kusturica da je priješao u katoličanstvo a ne u pravoslavlje??? Hrvat, po tvojemu???
@Bokelj u Krivu

31. 10. 2019 - 12:31

Eto ti ga, za vazda..
BOKELJI Crnogorci

31. 10. 2019 - 16:08

Bili su katolici koji nikakve veze nemaju sa Hrvatima. Pa najveci Bokelji katolicke vjere su bili porijeklom Crnogorci. Preci Tripa Kokolje su doseljenici iz okoline Nikšića. Porodica Zmajević se u Perast naselila sa Njeguša u 16. vijeku. Porodica Martnovic takodje. Veliki dio Peraških porodica su porijeklom bili ugledne starosjedelačke porodica iz crnogorskih plemena i stare Crne Gore.
Bodin

31. 10. 2019 - 16:13

Bokelj [email protected] carigradskim dokumentima jasno se razlikuju dukljani,hrvati i srbi.Duklja i Hrvatska su bile potpuno razlicite drzave i hrvati ne mogu biti autohtoni narod jer su naselili balkan a ti uzmi hrvatsku istoriju i procitaj kad su hrvati naselili balkan jer hrvati to ne kriju i jasno ti pise u njihovoj istoriji.Dnk je dokazao da su srbi i hrvati u najblizem srodstvu a da su crnogorci starosjedioci i da se nasa dnk ne poklapa sa srpskom pa time i sa hrvatskom.Obicaji kod crnogoraca se totalno razlikuju od obicaja hrvata i srba i sto je najbitnije crnogorci za razliku od hrvata i srba imaju plemena a to je odlika samo naroda koji su starosjedioci kao na primjer Irci,Skoti,Baskijci itd.Hrvati imaju plemstva a to je potpuno razlicito od plemena.Bas kad sam bio u Splitu pricao sam na ovu temu sa hrvatima i zamisli niko od njih ne zna iz kog je plemena bas cudno???Kod nas i mala djeca znaju iz kog su plemena.Sto se tice bokelja 90% potice od crnogoraca i to je cinjenica.
Definitivno

06. 11. 2019 - 21:17

Bodin, tacno je to.
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 09:13

Neka uvijek budu u srpstvu dični junaštvom i rodoljubljem, kao što su doista i gostoljubljem, pisalo je u dopisu iz Kotora u listu ,,Crnogorac“ u julu 1872. godine, a povodom proslave Petrovdana u Risnu
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 09:14

Onomad su prispjeli na Cetinje iz Amerike i ostalih srpskih strana svijeta mnogobrojni Bokelji. Dovela ih je i skupila rodoljubiva želja da stupe u redove crnogorske vojske i da svoj život žrtvuju za oslobođenje srpskog naroda. Najtoplija vam hvala, djeco, što ste došli da sa svojom dragom braćom Crnogorcima i ostalim Srbima, potkrijepite naše borbene redove i ispunite najteži, ali najdostojniji dug prema našem mnogo namučenom narodu, čiji ste vrsni sinovi, pisao je cetinjski list ,,Vjesnik“’ 1915. godine.
auuu

31. 10. 2019 - 09:16

kakvo ujedinjenje Boke i Cg 1813 godine....Boka tad nije bila u sastavu Cg.Ne postoji nijedan kartografski dokument u kojoj je Boka 1813 godine u sastavu Cg.To bi bilo isto kao da danas građani Malesije organizuju narodni zbor i proglase ujedinjenje Malesije i Albanije.To nije validno druže.Ne lupetaj.
BOKELJI Crnogorci

31. 10. 2019 - 16:12

Ne samo da postoje tada nego i prije toga. Karta iz 1768 godine iz doba kad je Scepan Mali vladao Crnom Gorom prikazuje dio crnogorskog primorja, Paštroviće, Maine i Pobore u sastavu Crne Gore. To su opstine koje su pripadale Mletackoj republici ali su se odmetnule i usle u sastav crnogorske drzave. Spojile su se sa Crnom Gorom. Postoji video: Paštrovići, Maine i Pobore su 1768. godine bili u sastavu Crne Gore
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 09:17

«Dubrovnik 1895 12/9 Zastupnik Pavo Kamenarović KOTOR Tvojijem izborom, Boka svojijema neprijateljima i klevetnicima kaže: Boka je Srpska, a taj glas radosno odjekuje u cijeloj Srbadiji. Živio dični starino do kojega ne dopire luda predrasuda, da je vjera i narodnost jedno te isto, već katolik si i dični Srbin. Čestitamo tebi, Boki i Srbadiji. Živio!
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 09:19

Parobrod, koji je vozio barona Marojčića, vijugao je po zalijevu bokeškom i oblazio sve male općine Srba katoličke vjere, pa je čak išao pod selo Krašiće, općine Luštičke, u kome ima nešto 14 kuća katoličkijeh. U Herceg-Novome izašli su pred slavljenika i njegove pratioce apotekar Đonović i testar Špalatin. Poslije, pristao je u društvo poštar Baldani. Od općine i od naroda nije niko goste dočekao, ili s njima pristao. I ako je iz Kotora općini javljen dolazak barona Marojčića, načelnik Gojković, koji zna dočekivati goste kao i sav narod one dične općine, nije im izašao na susret, jer je vidio, da je ta pratnja i slava samo jedna politička demonstracija protiv Srba i protiv jezgrovitog i istinskog govora Dra Kvekvića.
milo vi bilo

31. 10. 2019 - 09:20

Marko Car (1859-1953) Srbin-katolik u knjizi «Niz rodno Primorje» veli: «I tako biva te se u bokeljskog Srbina, pored svih plemenitih osobina koje su našem narodu već u krvi, obrazuje i neka druga narav, neko naročito fizičko i psihičko obličje, kojim se on od ostale svoje braće potpuno odvaja i koje mora da u toj braći izaziva čuđenje... Mnogi posumnjaju u srpsku krv Boke. Ali to iščuđavanje ne traje dugo, jer se uskoro iz svakog od njih iščauri kičeljivi starosjedilac koji svoje porijeklo dovodi od Kosova i u svoje pređe ubraja Strahinj-bana i Marka Kraljevića... i dalje, kao stari Novljanin, ne bez ponosa ističe:
Jednostavno

31. 10. 2019 - 10:17

vazda je bilo posrbica.
Мирослав Ђукић

31. 10. 2019 - 11:06

Jednostavno, ... није! Тзв. "посрбице" су, као термин, измислили "експерти" из бившег ЦК СК ЦГ, касније НВО "Матице црногорске", негде око 1990. године. Термин је конципиран по узору на историјски вековима утемељен појам - "потурице". До 1990. године, у Црној Гори постојали су само Срби. Епска фантастика Шербове школе је касније широко користила новостворени појам "посрбице"у својим литерарним фантазијама.
Pravoslavni Crnogorac

31. 10. 2019 - 11:37

U Šerbovim radovima nema literarne fantazije. Zašto??? Zato što su njegove knjige zapravo zbornici dokumenata. Šerba uzimaš kao primjer jer si ti ostrašćeni gibaničar koji mrzi sve što je nespsko.
Мирослав Ђукић

01. 11. 2019 - 13:46

Админе, тражим право на одговор: "Pravoslavni Crnogorac"!? Нека, Суљо! Неко воли бурек, неко гибаницу, а неко пицу... Лично, избегавам све тестенине са глутеном. Шербо је родоначелник и предводник жанра епске фантастике montenegrina. Ту му заслугу нико не може оспорити.
Đukić posrbica

31. 10. 2019 - 11:42

Je li ti to pričala baba iz Surdulice??? Zna ona!
Džoma Diploma

31. 10. 2019 - 13:21

Baba iz Surdulice ti je potonja linija odbrane?! Đukiću, sramoto.
Мирослав Ђукић

31. 10. 2019 - 14:51

Админе, тражим право на одговор: Не. То свима нама прича ђедо Марко Ш. и остали ђедови из ЦК СК ЦГ, тј. потоње "матице". Ноторне ствари се не доказују! Док они нису 1990 године. то измислили (инспирација су им били тзв. "џемпераши") никожив није чуо за тај израз, јер он није ни постојао. Понављам - постојао је и постоји само појам - "потурице". Ово што ради ђедо Марко и остали ђутуруми су истинска "потурања". Израз, осим што је плагијаторски и нетачан, уједно је и комичан!
DULE;

31. 10. 2019 - 12:38

pogledaj prvi popis u avnojskoj Jugoslaviji. I još nešto: nije termin "posrbice" iszmislio posrbice, nego su posrbice odredile svoje ligično ime. U stvavri ponekd nijesu ni zaslužili nikakovo IME jer su oni NIKOGOVIĆI za džak mekinja će ti biti jedan dan Srbi,drugi Crnogorci..to je pljeva ljudska koji i namanji povjetarac okreće kud hoće... A ti Đule budi Čovjek i imaš šansu da postaneč Crnogorac.
Мирослав Ђукић

01. 11. 2019 - 13:54

Админе, тражим одговор на овај еклатантни пример говора мржње: DULE; кад је био први Авнојевски попис 1948, активно су радили ОЗНА и њена одмаралишта на Голом Отоку и Светом Гргуру. Зна се добро ко је у Црној Гори куповао и још купује пред сваке изборе гласаче за "džak mekinja", џак брашна из америчких резерви из 1938. године и сл. Такође, зна се ко се купује, па је час ово, час оно... Лично, као Васојевић, територијално припадам Црној Гори и Брдима и то никад није било спорно. О чојству, мом или Вашем, говори свако за себе, кад говори о оном другом. Пуно поздрава!
xaxaxa

31. 10. 2019 - 12:51

hahaha Do 1990. postojali samo Srbi, a na popisu 1981. ih bilo 3%. Za Đukića je ono što kaže neki taksista u kafani daleko kredibilnije od bilo kojeg dokumenta. hahaha
Мирослав Ђукић

01. 11. 2019 - 13:58

xaxaxa, Ви верујете у све оно што саопштава МОНСТАТ!? Колико Ви имате година? Ако памтите 1980. годину, онда се сећате да је те године званично саопштено да ће СФРЈ 2000. године достићи комунизам. У праву сте, верујем свакоме кредибилном појединцу више него званичној статистици.
John Waine I ApacheCITAT

31. 10. 2019 - 09:41

Симо Матавуљ у "Бока и Бокељи" (1893) говори да и католици у Боки славе славу, и да себе виде као Србе ("Пераштани су вазда били ватрени католици, али и свесни Срби"; "Свега је у Боци: 5 градова, 121 село са 8030 кућа, по вери три четвртине су православни, а по народности сви су Срби"), а исто говори и Вук Караџић, који за католике по Босни, Хрватској, Далмацији и Славонији, иако их сматра Србима, каже да они сами себе не називају тако, али опет за католике по Боки говори да су свесни Срби.
Herceg Novi

31. 10. 2019 - 11:26

Da Nemanjići su ognjem i mačem sve posrbili ali im je Njegoš lijepo reko: „Ada čoče, Božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju, no kud su joj ti sinovi junaci bili, dok joj nije Bog dao Karađorđa. Ta vi svi tamo fastate jednoga njega junaštvom; a kad vi Bog njega uze između vas, a vi sve sunovrat u turski jaram opet! No kršina i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje ni za Murate ni za Bunaparte; oni svi biše i preminuše, a Crna Gora ostade dovijeka i strašnoga suda, u svojoj volji i slobodi; a to ti je u slavi“.
Тотo

31. 10. 2019 - 12:06

Колима крајина је већа од свега шта су Црногорци урадили откад су Турци основали Црну Гору.
Priče sa Kolime

31. 10. 2019 - 13:09

Kolima, samo ti je Kolima u glavi. "Priče sa Kolime", te priče voliš, uživaš u njiima.
Тото

31. 10. 2019 - 13:49

Кочина крајина. Распитај се.
Bobo

31. 10. 2019 - 16:00

Umjesto što ljude ođe maltretiraš govoreći im da se raspitaju za nešto što ih se apsolutno ne tiče, bolje bi bilo da ti sam ponudiš neki strani dokument o tome. Taj dokument naravno ne postoji jer je i ta ''Kočina krajina'' još jedna bajka koju je izmislila srpska istoriografija. Riječ je o dijelu teritorije Beogradskog pašaluka koji su osvojili Austrijanci u ratu protiv Turaka i tu organizovali milicije od lokalnih seljaka kako bi je sačuvali. Sve to je trajalo par mjeseci. Ništa bitno da bi bilo zabilježeno u Evropi onog vremena.
CITAT

31. 10. 2019 - 09:44

U Risnu žive Srbi pravoslavne vjere.. ... u 5 sati ujutro isplovili smo iz Perasta i oko 10 sati stigli ispred Herceg-Novog. Blizu grada bio sam u pravoslavnoj crkvi, gdje sam vidio mošti svetaca... Kod te crkve živi pravoslavni mitropolit i pod njegovom vlašću ima ne mali broj eparhija u srpskom narodu. Svi Srbi govore slovenskim jezikom i svete službe u crkvi služe na slovenskom jeziku. U mnogim mjestima kod Srba ima mnogo svetih ikona i knjiga moskovskog pisma i štampe. Nedaleko od grada Herceg-Novog živi drugi pravoslavni mitropolit i ovaj u srpskom narodu ima u svojoj eparhiji veliki broj crkava. Oba ova mitropolita postavlja blagočestivi patrijarh srpski koji je pravoslavne vjere i živi u gradu Budimu..."1698grof Tolstoj
Grbalj

31. 10. 2019 - 10:08

Još jedan u moru falsifikata i neistina kojima se Srbija i SPC suži želeći da nas Crnogorce, koje god ko vjere bio, posvađa. E neće da može gospodo, možete nas za rep povuć ta vam priča neće upalit. Crna Gora je uvijek bila primjer za sve balkanske države, ođe patriotizam nikad nije i neće postati fašizam. Ove laži samo loše utiču na popularnost SPC u Crnoj Gori, pa ljudi nisu ludi svi shvatamo da je cilj Amfilohijev bio da posvađa brata sa bratom.
Grbalj

31. 10. 2019 - 11:18

Da me neko pogrešno ne shvati, svaka čast na tekstu, o ovome treba više i češće pisati jer Srbima nije dovoljno da je nešto istina da bi to potvrdili, Srbima su laži najmilije jer jedino tako mogu da operu mozgove domicilnom crnogorskog stanovništvu.
Grbalj

31. 10. 2019 - 10:27

Toliko su se plašili od Srba da je Srbima trebalo 500 godina da skupe hrabrost (čitaj da se geopolitika promijeni) da naprave Prvi Srpski Ustanak koji je poveo naš Pivljanin. Naravno, kao i uvjek, Srbi su ga izdali i ubili - zarad sopstvenog mira, mačvanski kmetovi žrtvovali su ustaničkog vojskovođu jer im je bilo lijepo pod Turcima... Stojan Čupić — Zmaj od Noćaja rođen u Pivi - 1765.
PoGrbljen

31. 10. 2019 - 10:41

Ovakav poredak stvari pogodan i Turcima i Hrišćanima,mogao je opstati dugo,i Turci se nijesu morali bojati da će izgubiti ovaj kraj.Jer Pivljani i Drobnjaci nijesu živjeli u dobrim odnosima sa Crnogorcima -Imali su sa njima česte pogranične sporove i sukobe i radije su voljeli ostati mirni pod sultanovom vlašću!!!!!Ovo je iz knjige A Giljferding Putovanje po Bih i staroj Srbiji,
Мирослав Ђукић

31. 10. 2019 - 10:47

Ово је највеће откриће, још од проналаска рупе на саксији! Честитам мом имењаку на проналаску!
Tako je

31. 10. 2019 - 16:53

Đukiću pa ti si naš, Crnogorac, Tako zbori pop Nakićenović da ti je to njemu zborio tvoj đed.
Nejasno

31. 10. 2019 - 11:07

Ako je pripojena 1813 zašto se morala ponovo pripajati 1947?!
O kako je lepo biti...

31. 10. 2019 - 11:35

hahahaha
Dolovi

31. 10. 2019 - 11:30

Zar nije i ovo ispiranje mozga građanima? Ili samo jedni smeju da "ispiraju mozak" što li?
Bokelj Pravi

31. 10. 2019 - 13:13

Zasto su se kraljevi iz loze Vojislavljevici titularom sebe nazivali/pisali kraljevi Dalmacije i Dioklitije? I niko to nije sporio, ni dan danas? Zbog toga sto su Crnogorci, ili zbog toga sto su Srbi?
Ksenija Petrovic

31. 10. 2019 - 13:59

Pošto sam pročitala tekst Ćosovića nastavih da pročitam komentare ,i naiđoh na komentar Janice Matove mada se sa njom u dosta stvari slažem ovđe se ne bih složila što kaže da pravi neprocjenjivu štetu što dokazuje ono što je očigledno .Janice dosta nas zna neki ne znaju a neki i ne žele da znaju .istinu o Crnoj Gori no ponavljaju jednu te istu laž a sto puta ponovljena laž postaje istina .Zato drugarice Janice mi treba uporno i stalno da ponavljamo našu istinu da ne bi preovladala njihova laž.
Pravi Bokelj

31. 10. 2019 - 14:17

Nicifor Vrijenije, zapis iz Dračkog arhiva/Vizantija: 1072 g Hrvati i Dukljani pobunivsi se protiv Romeja (Vizantije) cijeli Ilirik zlostavljahu sve do Niša. Kralj Mihajlo Vojislavljevic (koji se kitio titulom kralja Dalmacije i Duklje) je zdruzenim snagama kralja Hrvatskog Petra Kresimira sirio Duklju i svoj uticaj. Skilica, Hauptman, Rotkovic....(citati). Koliko god to smetalo, ne moze se govoriti i pisati da su Hrvati zapravo Crnogorci ili Srbi kad su Hrvati bili prisutni na ovim prostorima prije Crnogoraca i Srba i autohtoni su.
Bodin

31. 10. 2019 - 16:32

Pravi [email protected] mrzim kad moram da ponavljam!Uzmi hrvatsku istoriju i procitaj kad su hrvati dosli na balkan i shvatices da su hrvati stigli jedan vijek prije srba i da pripadaju jednom slovenskom zivlju i jedni i drugi.Zamisli hrvati autohtoni a nemaju plemena nego plemstva,ja jos ne vidjeh da pleme ima plemicki grb.Plemena su starija od kraljevina i dinastija to bi bar morao da znas.Hajde nabroj mi prezimena npr. iz plemena Kacici i Gusici koji se racunaju kao hrvatska plemena??????Kako neko pleme moze da nastane u 14 vijek???Kako niko u hrvatskoj ne zna iz kog plemena potice?Ovo te pitam posto sam pricao sa mnogo hrvata i zamisli niko ne zna iz kog plemena potice,cak vecina i ne zna da imaju plemena uopste,ovi ostali su samo culi kao da imaju ali ne znaju nista.Nabroj mi prezimena iz Kacica i Gusica ali nemoj da ih izmisljas jer su u lazi kratke noge?!
INTERESANTNO

31. 10. 2019 - 18:26

Vijek prije Srba ?????A koliko vijekova si ti učio istoriju pa si je tako naučio?Javi se u institut Dusan Kosović u Podgoricu da ti štampaju radove!!!!!
Bodin

31. 10. 2019 - 20:06

Koliko sam vjekova ucio istoriju?Cisto da znas ja sam ljudsko bice, nijesam elf i ti nekome govoris da posjeti neku instituciju.Tebe bi i od tamo izbacili,rekli bi "ovaj je preveliki level za nas sprzice nam mozak".Reci mi od kad bolujes od tog poremecaja da stalno mjenjas nick ili bolje da te pitam do kad ces da koristis ime INTERESANTNO?Jeli to zavisi od teme ili vremenskih uslova ili mozda kretanja planeta ili si mozda samo prso kao prskalica?
INTERESANTNO

01. 11. 2019 - 12:23

Sve dok ti lupaš ovakve gluposti......Kako se zove knjiga đe si pročitao da su Hrvati dopli prije Srba'',,UKRŠTENE RIJEČI!
Anagustum

31. 10. 2019 - 15:39

Niko nespori da je Boka dio Crne Gore kao i ostali djelovi nase zemlje, osim nekoliko desetina ogorchenih zanesenjaka koji su podlegli SRBIZACIJI na ovim prostorima. Ti iste se grcevito vataju za i najmanju slamku tipa " sto je bukvar za drugo polugodhje za treci razred 1904 napiso", i moje je misljenje da ubjedhjivati ih o Grahovu, Boki , Pivi, Drobnjacima, Dugi, itd da je to Crna Gora je na neki nacin gubljenje vremena, ali da lazhi nebi dobile noge tipa :" sveti car Lazar Herbeljanovich je rodhjen u Grblju" , jedan more da pokadkad potvrdi stvari iz istorije. Ovo najvise spada u domen CANU, ali nazalost oni nijesu u stanju da josh izrade Enciklopediju istorije Crne Gore. Boka je bila u sastavu Crnogorske drzhave ( Duklje) od 1000 i neke, i tu nema nista sporno. SRBIZACIJA ili Srbijanizacija je sad glavna tema!! Kako je Risto R. posrbijo 50,000 hiljada Crnogoraca? To je to!!
Tako je

31. 10. 2019 - 15:45

Tačno je bilo da su ugovor u Dobroti potpisali, NA PRVOM MJESTU POTPISA JE BIO I OSTAO GUVERNADUR RADONJIĆ pa na drugom mjestu potpis je stavio Petar I Prtrović. Molim da se piše istina.
BOKELJI Crnogorci

31. 10. 2019 - 16:16

Njegoš Bokeljima 1848. Vladike crnogorski Petar Petrovic Njegoš, svemu svjašcenstvu, kapetanima, knezovima i svemu narodu bokeškome pozdrav. Boka je i Crna Gora tako spojena kao duša i tijelo, jedan narod i duh, jedan obicaj i jezik, i jedan bez drugoga ne može ni živjeti ni umrijeti, i zato vas ja u srcu ne razlikujem od Crnogoraca i gotov sam vazda s vama zlo i dobro dijeliti...
Станислав

31. 10. 2019 - 19:00

Како је Симо посрбио Бокеље и Цгце када Сава Петровић и католицима Дубровника пише као Србин Србима,прије него се Симо и родио? Или Балевић, Радоњићи, Вуковићи...што србују о ЦГ прије Симе..??? Исто и Ајнхард, Склица, Миошић,Фарлати...
Bokelj Pravi

31. 10. 2019 - 19:05

Dokazi se ne mogu pobiti. I dan danas se mnogi istorijski profesori i univerzitetske katedre pozivaju na pisanje "Popa Dukljanina" Barskog Nadbiskupa, koji se zvao Grgur, koji je pisao u detalje o Crvenoj Hrvatskoj.A sto je sa vremenom prije Duklje? Zasto ne dodjete do Kotora i prosetate i uvjerite se sami da postoje spomen ploče Hrvatskom Kralju Tomislavu 925g, koji je drzao pod upravom danasnju teritoriju do ušca Bojane i to mu pravo dodjeljeno/priznato od Bizantijskog Cara. A sto je sa Dukljom i Hrvatskim banovima Visevicima. Ne moze se brisati istorija samo zato sto to nekome ne odgovara jer je neko bio na ovim podrucjima prije kneza Vladimira i Vojisavljevica. Zasto Vojisavljevici nisu nikad ratovali protiv Hrvatskih kraljeva i knezova, dok su sa Raskim, Bizantijskim bili u ratu? Nije to puka slucajnost. Zasto je cijela Duklja, Zeta (do dolaska Crnojevica) bila Rimokatolicke vjeroispovijesti a nije istocno pravoslavne? Ne moze to biti slučajno.
Bodin

31. 10. 2019 - 21:42

Bokelj [email protected] nabroja mi ti prezimena iz tih hrvatskih plemena samo pises sto ti odgovara.Pitas zasto Vojislavljevici nijesu ratovali sa Hrvatskom?Pa ne mora se sa svima ratovati znas sa nekim zemljama se imaju dobri ili losi odnosi,tacno je da je Duklja bila katolicka zemlja ali to ne znaci da su bili hrvati po tvome razmisljanju su i italijani hrvati.Posto su Duklja i Hrvatska bile katolicke zemlje morale su raditi kako im diriguje Vatikan,Raska je bila u to vrijeme pravoslavna zemlja.Duklja je prva priznata zemlja od Vatikana i Carigrada a ne Hrvatska.Tacno je da je bilo i prije Duklje drugih ali to nijesu bili hrvati nego morlaci ili vlasi,bili su i sasi germanski rudari oni su i vladali ovim prostorima na celu sa Anagasteom koji sigurno nije bio hrvat a ni hriscanin.Po tvome shvatanju da je Anagaste uzeo katolicku vjeru bio bi hrvat.Balsici su vlasi takodje.
Boka13

31. 10. 2019 - 19:21

Nije lalo srbima zivjeti bez 500 god izbrisane istorije koja je prepuna lazi kao sto im je rekao njihov Dobrica Cosic,ostade upamcen jedino Djojlan,narod koji nikog ne voli ni sami sebe,kao sto niko i njih ne voli,ostala je jos Cg da arlaucu dokle vidjecemo, nedavno su i po okruzenju uzjogunili pa su radili traktori bjese Mileeee dodaj gas!!
gost13

31. 10. 2019 - 19:33

jadni srbi 500god prc
Gost13

31. 10. 2019 - 20:52

Nije lako srbima bez 500god izbrisane istorije,zato i probaju da prisvoje sve sto valja od komsija,zasto prisvajaju Crnogorce..pa zato sto nam je istorija duga,cista,ponosna za razliku od njihove koju je Dobrica Cosic jednom recju rekao LAZ.Jedina vojska koja je strugnula u drugu drzavu na kupanje,jedini narod koji je prodao svoje tbz,heroje..Radovana,Ratka,Slobu i mnoge druge,prodali krajinu,kosovo,popovi pedifili.Narod koji mrzi sve sem njih mada se i oni mrze izmedju sebe.narod kojeg nikog ne voli.Sta im ostade opamceno...Djojlan!!
Novi komentar