Sporan "slijepi dio"

Mještani više mjeseci čekaju na asfaltiranje ulice na Starom aerodromu

Mještani iz Ulice Miodraga Bulatovića na Starom aerodromu već duži period negoduju zbog višemjesečnog čekanja na asfaltiranje ove saobraćajnice, odnosno stotinjak metara “slijepog dijela”, od raskrsnice sa Cvijetnom ulicom.
Objavljeno: 31. 10. 2019 - 06:54 Promjenite veličinu teksta: A A A

Građani tvrde da je ulicu trebalo da asfaltiraju odmah nakon završetka radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u pet bočnih ulica od Cvijetne ulice, među kojima je i ova saobraćajnica.

Prema riječima mještana, radovi na izgradnji kanalizacije završeni su još u junu, ali jedino Ulica Miodraga Bulatovića nije dobila asfalt.

“Nevjerovatno je da na samo kilometar i po od centra grada imamo ulicu koja nema asfalt više od pola godine. Prinuđeni smo da vozimo i hodamo po makadamu mjesecima, a još uvijek nije poznato kada će početi da asfaltiraju ovu ulicu. Izgleda da su zaboravili na nas, jer se ne nazire početak radova”, kazao je mještanin Miloš Vukotić.

Pojedini mještani tvrde da su dobili obećanje iz Glavnog grada da će uskoro početi radovi na postavljanju asfalta, ali da su i ranije dobijali slične najave.

“I prije nekoliko mjeseci smo imali navodno pouzdane informacije da će uskoro početi sa asfaltiranjem, ali od tog obećanja je prošlo sigurno nekoliko mjeseci. Ulica je do nedavno bila i raskopana. Nije bilo mnogo padavina, ali je bilo užasno stanje kada padne kiša. Izgleda da ćemo i zimu dočekati u istim uslovima”, naveo je Vukotić.

Mještani pozivaju nadležne da konačno riješe problem kako ne bi više vozili po makadamu i uništavali vozila, negodujući zbog toga što jedino njihova ulica nije asfaltirana.

“Naravno da smo srećni što smo dobili kanalizaciju i što je riješen taj problem. Bili smo srećni i kad je sve ovo bilo raskopano i kad praktično nismo mogli da dođemo do kuće, ali je previše da čekamo ovoliko vremena za oko 150 metara asfalta”, poručuje Vukotić.

Iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice kazali su Dnevnim novinama da su finansirali izradu i reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Miodraga Bulatovića, odnosno dijela od Cvijetne ulice ka Ulici admirala Zmajevića (slijepog dijela ulice).

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je i tender kojim traži najpovoljnijeg izvođača radova. Vrijednost ovog posla je procijenjena na oko 125.o0o eura sa uračunatim PDV-om.

Ponude se predaju radnim danima od deset do 13 sati, zaključno sa 19. novembrom do 13 sati. Dokumentacija se predaje na arhivi naručioca Ulica Jovana Tomaševića 2A. Javno otvaranje ponuda zakazano je za 19. novembar u prostorijama Agencije.

Rekonstrukcijom Cvijetne ulice, u okviru koje je izgrađen kolektor za odvođenje atmosferskih voda, stvoreni su preduslovi za rješavanje problema odvođenja atmosferskih voda iz ulica Dositeja Obradovića, Hajuk Veljka, Vojislava Grujića, Miodraga Bulatovića i Kraljevačkoj ulici.

Za atmosfersku kanalizaciju u pet ulica, dugih od po oko sto metara, na Starom aerodromu izdvojeno je 60.000 eura.

Projektom je bilo predviđeno da završetkom pomenutih radova sve navedene ulice budu nanovo asfaltirane.

Komentari: 1

DUŠKO

03. 11. 2019 - 10:55

Stalno počinjete nove građevine i ulice, a nikad ih ne završite. Samo primitivizam, laž i obećanja pred izbore. To je postalo poprilično ODVRATNO.Mje­šta­ni Beogradske uli­ce u Podgorici već VIŠE DECENIJA če­ka­ju da se ulica dovede u iole normalno stanje. Uska je, NEMA TROTOARE, NEMA ODVOD VODE. Mje­šta­ni tvr­de da sa istim problemom srijeću više od 30 godina. Danas je počela da pada ki­ša i uli­ca je po­pla­vi­la da mo­ra­mo no­si­ti čizme. Ov­dje ži­vim pedesetak go­di­na i sta­nje je isto, ka­ko ta­da ta­ko i sa­da. Ni­ko se ži­vi ne okre­će na taj na­š vrlo ozbiljan problem. Poprilično, PO ZAKONU, smo platili komunalije, plaćamo POREZ na nekretnine - ne pomaže ništa. Violeta, sada Baranka, iz "Puteva",je prije nekoliko godina zakrpila jednu rupu 0,4 x 0,4 m. I to je sve.Obećanja je davao i novi NAČALNIK Vuković, ali, izgleda, riječ drži kao i njegovi prethodnici.
Novi komentar