Ministarstvo ekonomije i JICA

Najbolji mentori Petar Vujović i Saša Jovanović

Ministarstvo ekonomije i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) organizovale su juče u hotelu Hilton u Podgorici, ceremoniju izbora najboljih mentora Crne Gore – MENTOR AWARD 2019, u okviru druge faze projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“.
Objavljeno: 05. 11. 2019 - 11:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ove godine priznanje MENTOR AWARD 2019 dodjeljivalo se najuspješnijim mentorima u dvije kategorije. Za najboljeg mentora u kategoriji zrelih preduzeća izabran je Petar Vujović – Opština Tivat, dok je Saša Jovanović – Biznis start up centar Bar dobio priznanje u kategoriji novoosnovanih preduzeća.

Mentori, koji dolaze iz lokalnih samouprava i biznis start-up centara u Crnoj Gori, su prije izbora najboljih pojedinačno predstavili svoje korisnike, sa kojima su zajedno prošli mentoring, i tom prilikom iznijeli sve izazove sa kojima su se suočavali u tom procesu.

Kroz mentoring se zaposlenima i vlasniku preduzeća otvaraju vidici da stvari posmatraju iz drugačije perspektive, razvija se i preduzetnički duh, a stvara se i nova vrijednost i jača ekonomija što vodi većem standardu.

Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje evropskim fondovima u Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić, kazao je da je program mentoringa, koji je u Crnoj Gori iskoristilo 58 preduzeća, jedan je od najznačajnijih vidova nefinansijske podrške, gdje se kroz dugoročni proces u krajnjem unapređuje menadžment i proizvodnja i postiže bolji razvoj unutrašnjih performansi.

“O kvalitetu pružene mentoring usluge najbolje svjedoče korisnici. Analiza je pokazala da je preko 90 odsto njih izrazilo veliko zadovoljstvo, uz ocjenu da im je taj proces pomogao da sagledaju postojeće stanje u kompaniji, definišu potencijale za rast i kreiraju strategiju za dalji razvoj“, saopštio je Babić.

Babić je podsjetio da su istraživanja nezavisnih evaluatora pokazala da program mentoringa doprinosi povećanju broja zaposlenih i ukupnih prihoda za sedam odsto odnosno 1,71 odsto.

“Veoma značajno je i to što je istraživanje pokazalo da bi više od 90 odsto svih anketiranih tu uslugu koristilo ponovo. Preduzeća u Crnoj Gori su fokusirana na realizaciju svakodnevnih aktivnosti, pa je neophodno promijeniti njihov način razmišljanja i podsticati preduzetnički duh i vještine“, smatra Babić.

Kroz program koji se realizuje sa japanskim partnerima pokušavaju se izgraditi kapaciteti biznis centara i lokalnih samouprava, odnosno mentora pojedinaca, raditi na izgradnji i jačanju njihovih praktičnih i teorijskih znanja, kao i vještina za pružanje kvalitetne podrške svima kojima je potrebna.

“Program danas broji 30 obučenih, sertifikovanih mentora, zahvaljujući čijem znanju i iskustvu mnoge kompanije su u prilici da dobiju korisne savjete kako da opstanu na tržištu ili poboljšaju svoje poslovanje“, saopštio je Babić.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa JICA, a usluga mentoringa je besplatna za korisnike.

Zamjenik direktora JICA Balkan kancelarije, Takashi Hibino, saopštio je da je primijetio da u regionu u posljednje vrijeme velike kompanije investiraju velike svote novca u biznis. On je naveo i da u Crnoj Gori već posluju neke japanske kompanije, a ima i novih.

“Razgovarajući sa menadžmentom tih kompanija primijetio sam da im je jako teško da nađu lokalne dobavljače. Oni donose djelove iz zemalja Evropske unije (EU), ovdje kompletiraju proizvod i izvoze u evropske zemlje i Sjevernu Ameriku. Izazov je naći lokalne dobavljače, ali je to ujedno i prilika za lokalne kompanije. Ukoliko bi lokalne kompanije mogle da proizvode djelove koji su potrebni imali bi više prilika za razvijanje svog biznisa. Mentoring usluge su takođe važne za biznis“, poručio je Hibino.

Najboljeg mentora birali su sami učesnici/mentori, kao i žiri sastavljen od predstavnika JICA konsultantskog tima na osnovu definisanih kriterijama, koji se odnose na postupak sprovođenja standardizovanog mentoring procesa, alata i tehnika korišćenih tokom samog rada sa kompanijama, kao i postignuća koje je preduzeće imalo nakon pružene mentoring usluge.

Cilj konferencije je podizanje svijesti o mentoring uslugama, predstavljanje primjera iz prakse, inicijativa i konkretnih rješenja za prevazilaženje problema u preduzeću, tokom jednog ciklusa pružanja mentoring usluga.

Komentari: 0

Novi komentar