Klasik ruskoga crkvenoga prava

Dr Nikolaj S. Suvorov o autokefaliji Crkve Crne Gore (1889)

Za razliku od rimokatoličkoga Zapada, koji u crkvenome ustrojstvu teži centralizaciji, na pravoslavnome Istoku „postepeno su se obrazovale nacionalne crkve, odjelivši se od Carigradske patrijaršije, koje, skupa sa četiri istočne patrijaršije, takođe i crkvama na ostrvu Kipar i na Sinajskoj Gori, obično nazivamo autokefalnim (автокефальньнихъ) ili samoglavim (самоглавенствующчыхъ)”.
Objavljeno: 14. 11. 2019 - 17:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ovo je citat iz 1889. u Jaroslavu objavljenoga djela „Kurs crkvenoga prava” dr Nikolaja S. Suvorova (Николай Семёнович Суворов, 1848-1909).

Od 1873. Suvorov predaje na katedri crkvenoga prava Univerziteta u Petrogradu. Doktorirao 1884. na temi „ Объемъ дисциплинарнаго суда и юрисдикцiи церкви въ периодъ вселенскихъ соборовъ”. Od 1899. profesor na katedrama i crkvenoga prava i filozofije prava Univerziteta u Moskvi.

Nikolaj Suvorov je klasik ruske crkveno-pravne misli. „Kurs crkvenoga prava”, u kojem Suvorov, naravno, pominje i našu autokefalnu Crkvu, predstavljao sam i ranije našoj javnosti…

Iz odjeljka knjige, naslovljena „Autokefalne crkve”, po običaju, uz prijevod donosim i izvorne citate – pisane po ondašnjem pravopisu ruskoga jezika.

„Nacionalne crkve”, piše prof. Suvorov, „koje su u raznim vremenima dobile samostalnost u odnosu na carigradsku crkvenu upravu, jesu: Ruska, Grčka u kraljevini Grčkoj, Rumunska u dunavskim kneževinama koje su obrazovale Kraljevinu Rumuniju, Srpska u Kraljevini Srbiji, Srpska u Austro-Ugarskoj, Rumunska u Austro-Ugarskoj, Crnogorska u Knjaževini Crnoj Gori, na kraju [i] Bugarska”.

Izvorno:

„Нацiональныя церкви, въ разное время получившiя самостоятельность въ отношенiи къ константинопольскому церковному правительству, суть: русская, эллинская въ королевствѣ греческомъ, румынская въ дунайскихъ княжествахъ, образовавшихъ королевтво Румынiи, сербская въ королевствѣ Сербiи, сербская въ Австро-Венгрiи, румынская въ Австро-Венгрiи же, черногорская въ княжствѣ черногорскомъ, наконецъ болгарская” (str. 119).

U bitnim crtama Suvorov analizira nastanak svake od autokefalnih crkava. O Crkvi Crne Gore navodi:

„Въ княжeствѣ черногорскомъ, выдѣлимшеся изъ древняго сербскаго царства и существовашемъ то въ видѣ независимаго государства, то въ подчиненiи другимъ народамъ (венецiанцамъ, туркамъ), съ конца же XVII в. окончательно завоевавшемъ себѣ политическую самостоятельность, существуетъ автокефальная церковь, управляемая митрополитами, которые до половины нынѣшняго столѣтiя были не только духовными владыками, но и воеными вождями и свѣтскими правителями черногорскаго народа” (str. 123-124).

Prijevod na crnogorski:

„U Knjaževstvu Crnogorskome, izdvojenome iz staroga srpskoga carstva, koje postoji kao nezavisna država, a podređenost drugim narodima (Mlecima, Turcima) s kraja 17. vijeka je okončalo osvajanjem svoje političke nezavisnosti, postoji autokefalna Crkva; njom upravljaju mitropoliti, koji su do polovine ovog stoljeća bili, ne samo duhovne vladike, nego i vojne vođe i svjetovni upravitelji crnogorskoga naroda”.

Evo i faksimilâ: naslovnica „Курсъ церковнаго права” prof. dr Nikolaja S. Suvorova i (I, 1889, Jaroslav) i djelovi stranica sa gornjim citatima (119, 123-124):

 

suvorov-slika-1

suvorov-slika-2

suvorov-slika-3

Komentari: 14

Nickto

14. 11. 2019 - 18:24

mene je sramota koliko ONI lažu čitavo stoljeće i dandanji......svaka čast , nek je vječna naša crnogorska autokefalna crkva
Da, da ....

14. 11. 2019 - 19:14

Kako reče Sv. Petar Slava mu i milost, UPAMET SE CRNOGORCI, O Crnogorci ne budite tuđa metla i lopata. Kad to shvatimo i prihvatimo onda su piturananja Amfilohijeva i sPC propala.
@

14. 11. 2019 - 18:29

ali nas Risto al Bagdavi prica 9 jezika.
Pravi građanin

14. 11. 2019 - 19:01

Ali istinu ni na jedan.
Hahahaahhaha

15. 11. 2019 - 10:51

Hahahahaahah bravo! Hvala, nasmija nas jutros za cio dan!!
Pravi građanin

14. 11. 2019 - 18:59

Sve ti cvjetalo i srećno ti bilo, Vlado ! Evo četinarima malo zabave i nervozice. Neka malo grickaju noktiće, ristovi pioni mali slatki. Kako sad ovo da ponište. A da ne kažu braći Rusima da lažu. Bruka.
Brat u Hristu

14. 11. 2019 - 19:00

Biće ponovo Pravoslavna Crkva Crne Gore, biće, i to brže nego što se misli!
ISTINA

14. 11. 2019 - 21:03

Bila je, sad je i za vazda će bit CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, a nije i nikad neće bit Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori. Pope ne podvaljuj sa igrom rijeri, pa da provučete srbijansku sektu da i dalje rabota o zlu u Crnoj Gori.
Brat u Hristu

15. 11. 2019 - 09:04

Istina je da će biti Pravoslavna Crkva Crne Gore!
Мирослав Ђукић

15. 11. 2019 - 15:22

Само дајте ћирилицу! Кад би Црна Гора престала бити montenegro и поново постала она некадашња православна Црна Гора, то би био за све нас Божји благослов!
GRAĐANSKI

14. 11. 2019 - 19:05

A, što činite - rijetko tako poštovani g-dine Jovanoviću?! Što je ovo - ako se Bog vjeruje!? FALA, CRNOGORČE! Od Boga Vam dobro zdravlje i sreća - Vama i svim članovima Vaše famelje!
Naprijed, ISTINA POBIJEDJUJE

14. 11. 2019 - 19:51

Jos jedno veliko HVALA za ovaj clanak. Koliko oni lazu, mi moramo da se borimo ISTINOM I ISTRAJNOSCU!
Zdravko

14. 11. 2019 - 20:11

Sve Vam ćetalo i zdravi i veseli bili gospodine Jovanoviću! Fala veliko na Vašem zalaganju da istina izađe na viđelo.
Мирослав Ђукић

15. 11. 2019 - 14:58

Браво за нашу ћирилицу!
Novi komentar