Nova odluka na javnoj raspravi

Za neodržavanje parkinga kazna do 10.000 eura

Odluka o parkiranju na teritoriji Glavnog grada na centralnoj javnoj raspravi biće 25. novembra.
Objavljeno: 18. 11. 2019 - 07:25 Promjenite veličinu teksta: A A A
Za neodrzavanje parkinga kazna do 10.000 eura
Foto: Parking servis Podgorica

Ona je usklađena sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i propisuje da jedinica lokalne samouprave propisuju održavanje javnih prostora za parkiranje, a naročito uslove za obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuje određeni obim, vrsta i kvalitet usluga, piše Dan.

Komunalnu djelatnost vrši Parking servis, a posebnim elaboratom utvrđuju se zone, dozvoljeno vrijeme parkiranja i način plaćanja naknade.

Na parkiralištima zabranjeno je ometanje korišćenja, parkiranje vozila bez tablica, ostavljanje neispravnog ili havarisanog i priključnog vozila, postavljanje ograda, pranje i popravka vozila.

Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj privredno društvo ako ne obilježava i ne održava opšta i posebna parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje, fizičkom licu odobri da koristi parkiralište kao povlašćeni korisnik za više od dva vozila.

Kaznom od 150 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako uredi parcelu za parkiralište, ne plati naknadu prema vremenu zadržavanja, ne koristi parkiralište u skladu sa zakonima. Za ove prekršaje kazniće se fizičko lice sa 20 do 1.000 eura, a preduzetnik od 50 eura do 3.000 eura.

Komentari: 0

Novi komentar