Izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Politički eksponirana lica pod pooštrenom kontrolom

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je bio u skupštinskoj proceduri, biće pooštreno kontrolisanje politički eksponiranih osoba.
Objavljeno: 09. 12. 2019 - 06:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ovim izmjenama je takođe regulisano da nadležnosti dosadašnje Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prelaze na Sektor za pranje novca i finansiranja terorizma Uprave policije.

“Izmjenama su se pooštrile mjere i produbljene su provjere i praćenja poslovnog odnosa i kontrola u odnosu na klijenta koji je politički eksponirano lice ili je stvarni vlasnik klijenta politički eksponirano lice, a koje preduzima obveznik”, navodi se u izmjenama zakona.

Osim toga, izmjenama je predviđeno da se mjere produbljene provjere i praćenja poslovnog odnosa i kontrola transakcija preduzimaju kada je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaće ili strano politički eksponirano lice.

Međutim, listu politički eksponiranih lica ne utvrđuje finansijsko-obavještajna jedinica već Agencija za sprečavanje korupcije.

Politički eksponirano lice, u smislu ovog zakona, je crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju i to: predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade i poslanici, kao i njihovi saradnici, ali i članovi uže familije.

Kontrola će obuhvatiti i članove upravnih organa političkih partija, državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, starješina organa uprave i pomoćnik starješine, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i prijestonice, predsjednik i sudija Vrhovnog suda i predsjednik i sudija Ustavnog suda, član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke, ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore, direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države.

Prema ovom Predlogu zakona, stvoriće se uslovi kako bi finansijsko-obavještajna jedinica zajedno sa nadzornim organima imala pristup podacima Registra stvarnih vlasnika u kojem se čuvaju tačni podaci o stvarnim vlasnicima radi obezbjeđivanja transparentnosti vlasničkih struktura i sprovođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmjene obuhvataju i i novosti za obveznike.

“Obveznik je dužan da finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavi izvještaj koji sadrži tačne i potpune podatke o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15.000 eura, bez odlaganja, najkasnije u roku od tri radna dana od dana izvršene transakcije. Obveznik je dužan da, od izvršenja sumnjive transakcije (bez obzira na iznos) do donošenja odluke o privremenoj obustavi transkacija, da finansijsko obavještajnu jedinicu, bez odlaganja, obavijesti o sumnjivim transakcijama i dostavi joj podatke” navodi se u Predlogu.

Ukoliko obveznik sumnja ili zna da transakcije predstavljaju imovinsku korist ostvarenu kriminalnom djelatnošću ili su povezna sa finansiranjem terorizma, dužan je da bez odlaganja finansijskoobavještanoj jedinici dostavi podatke o tome.

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je, tokom skupštinske rasprave, da će usvajanjem izmjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje predviđaju nezavisnost i samostalnost finansijsko-obavještajne jedinice, biti stvoreni uslovi da Crna Gora aplicira za ponovno članstvo u Egmont grupi.

Predviđenim izmjenama Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Sektoru za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Uprave policije.

Prestankom postojanja Uprave, Crna Gora je po automatizmu isključena iz svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi, Egmont grupe. Glasanje o predložim izmjenama obaviće se na kraju skupštinske rasprave redovnog jesenjeg zasijedanja.

Nuhodžić je pojasnio da se izmjenama, umjesto administrativnog, uvodi policijski model finansijsko-obavještaj ne jedinice, koji postoji u velikom broju država Evropske unije, te da je cilj ovog modela finansijsko-obavještajne jedinice ispunjenje obaveza i preporuka u procesu pridruživanja EU.

Komentari: 0

Novi komentar