CEDIS sprovodi važne aktivnosti osavremenjavanja

Daljinska komunikacija za bolji sistem mjerenja

Potrebe za promjenama i uvođenje novih tehnologija, osnovni su pokretači razvoja društva. Modernizacija velikih sistema dovodi do bolje iskorišćenosti postojećih resursa a zadovoljstvo korisnika podižu na viši nivo.
Objavljeno: 09. 12. 2019 - 06:49 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu CEDIS u toku je realizacija AMM projekta za srednjenaponska mjerenja.

On podrazumijeva ugradnju brojila sa daljinskom komunikacijom na 1.800 mjernih mjesta srednjenaponske mreže i instalaciju centralnog sistema za upravljanje brojilima.

To će omogućiti potpuni uvid u tokove energije na srednjenaponskoj distributivnoj mreži. AMM sistemom za mjerna mjesta na srednjem naponu obuhvaćena su sva obračunska mjerna mjesta korisnika i proizvođača na tom naponskom nivou – ukupno 600 mjernih mjesta, kao i 1.200 kontrolnih mjernih mjesta na deset i 35 kilovolti (kV).

Srednjenaponski AMM sistem imaće funkcije daljinskog prikupljanja obračunskih stanja, dijagrama potrošnje (load profile), kontrolu pristupa obračunskim mjernim mjestima i stanja prekidača na svim srednjenaponski izvodima u trafostanicama (evidencija ispada napajanja).

Centralni sistem će biti integrisan u postojeća i buduća MDM (meter data management) rješenja za validaciju i isporuku mjernih podataka, kao i softver za vizualizaciju uklopnih stanja na srednjenaponskoj mreži u Dispečerskom centru za upravljanje mrežom CEDIS-a.

Projekat je počeo u novembru 2018. godine inspekcijama elektroenergetskih objekata u kojima se izvode radovi, dok je sama instalacija brojila i opreme počela sredinom marta 2019. Plan za završetak je mart 2020. godine.

Do 1. decembra opremljeno je više od 1.330 od planiranih 1.800 mjernih mjesta na srednjem naponu.

„Srednjenaponski AMM sistem će obezbijediti potpuno praćenje tokova energije i snage na čitavoj distributivnoj mreži sa evidencijom ispada srednjenaponskih prekidača. Sva obračunska mjerna mjesta korisnika i proizvođača biće uključena u novi sistem kojim će se daljinski prikupljati obračunska stanja registara i dijagrami potrošnje koj i su i zakonska obaveza CEDIS-a. Pored toga, biće realizovan i alarmni sistem za kontrolu pristupa svim obračunskim mjernim mjestima na 10kV i 35kV naponskom nivou.

Nabavka sistema biće realizovana po sistemu ‘ključ u ruke, odnosno sa obavezom isporučioca da isporuči, ugradni i stavi u funkciju čitav sistem (commissioning). Realizacija daljinske komunikacije sa brojilima biće ostvarena preko mobilne mreže ili mrežnih (LAN) modula, zavisno od raspoloživosti računarske mreže CEDIS-a”, kazala je šefica Službe za kontrolu i monitoring u Sektoru za mjerenje Ljiljana Adžić.

U sistem se ugrađuju brojila sa daljinskom komunikacijom proizvođača Landis+Gyr, čije je sjedište u Švajcarskoj, dok je izvođač radova i isporučilac mjerne opreme za komunikaciju i softvera konzorcijum kompanija Mezon iz Danilovgrada i Enterdat iz Slovenije, po sistemu „ključ u ruke”.

cedis1

Zaposleni u Službi za kontrolu i monitoring u Sektoru za mjerenje vrše obezbjeđivanje uslova za bezbjedan i efikasan rad, nadzor i kontrolu izvršenih radova. Bitno je istaći da je ovaj kompleksan i složen projekat svojim znanjem i iskustvom iznijela ekipa od sedam inženjera i montera koji, zajedno sa konzorcijumom, posao bez greške privode kraju.

Dnevne novine posjetile su ekipu CEDIS-a koja je protekle sedmice radila na ugradnji mjerenja sa daljinskom komandom u trafostanici 35/10 kV „Golubovci”.

Prema riječima glavnog inženjera za mjerenje, kontrolu, održavanje i prijem mjernih mjesta u Sektoru za mjerenje Miljana Nenadića, posao nije bio nimalo lak. Bilo je perioda kada se mjesecima samo vikendom dolazilo kući ali, zadovoljni su rezultatima svoga rada.

„Posao je bio veoma zahtjevan. Uskoro zaokružujemo godinu od početka rada, a za to vrijeme smo svakodnevno bili na terenu i uspjeli da dođemo do brojke od 1.330 opremljenih mjernih mjesta. Ove nedjelje završavamo ugradnju mjerenja u trafostanicama 35/10 kV u Crnoj Gori”, kazao je Nenadić.

On dodaje da sistem ima niz funkcionalnosti koje doprinose boljem praćenju tokova energije.

„Brojila se koriste u AMM sistemu u kome se komunikacija između brojila i centralnog sistema AMM obavlja na dnevnom nivou. Brojilo čuva 15-minutne podatke za šest različitih mjernih veličina zbog mogućnosti utvrđivanja i upoređivanja podataka u centralnom sistemu AMM sa podacima u brojilu, i nakon dužeg vremenskog perioda. Brojilo ima mogućnost ‘pamćenja’ krive opterećenja i to za period od godinu dana. Brojila sadrže funkciju indikacije, registracije i narušavanja integriteta mjerenja, poput skidanja poklopca sa priključnice brojila, uticaja elekromagnetnog polja na brojlo, prisustvo napona, struje, nestanka faznog napona, itd”, dodao je on.

Sve ovo će omogućiti da sistem bude lakši za praćenje, kontrolu i monitoring, a time će i korisnicima napajanje biti i sigurnije i pouzdanije. Obračunska stanja će se sa svih brojila uzimati posljednjeg dana u mjesecu u ponoć. Komunikacija centralnog sistema sa brojilima odvijaće se preko 4G mobilne mreže, koja omogućava brz i pouzdan prenos podataka. Sistem je važan i za buduće uvezivanje sa novim, planiranim sistemom daljinsko g praćenja i kontrole prekida na mreži SCADA.

Komentari: 0

Novi komentar