Saopšteno iz Agencije za nadzor osiguranja

Ukupna premija osiguravajućih društava gotovo 100 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom 2019. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 94,8 miliona eura, što predstavlja rast od 9,1 odsto (za 7,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.
Objavljeno: 23. 01. 2020 - 12:25 Promjenite veličinu teksta: A A A

„Kao što smo više puta tokom prethodne godine najavljivali na osnovu projekcija, prognoza i aktivnosti Agencije i tržišta, tokom 2019. godine ostvarena je rekordna bruto fakturisana premija osiguranja, u iznosu od gotovo 95 miliona eura“, kazao je predsjednik Savjeta Agencije, Uroš Andrijašević.

On je istakao kako je siguran da građani i privreda sve bolje razumiju osiguranje, prednosti i pogodnosti koje ono nudi.

„Bez obzira na ostvareni rast, koji je značajno iznad prognoziranog, još snažnije i aktivnije nastavljamo sa nadzornim i drugim aktivnostima u ovoj godini, sve u cilju zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja i daljeg razvoja tržišta“, podvukao je Andrijašević.

Takođe, naglasio je da Agencija aktivnostima koje je pokrenula na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem osiguravača i tržištem, doprinosi dodatnom snaženju svijesti sveukupne javnosti o osiguranju.

„Naročito smo zadovoljni rastom premije i učešća životnog osiguranja u ukupnoj premiji, a po prvi put otkako Agencija za nadzor osiguranja postoji, vrsta Osiguranje života na godišnjem nivou zabilježila je najveći nominalni rast, kad su sve vrste osiguranja u pitanju“, zaključio je Andrijašević.

U saopštenju Agencije navodi se da je premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 8,4 odsto (za 6 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 12,5 odsto (za 1,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

„Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 40,1 odsto u ukupnoj bruto premiji (38 miliona eura)“, istakli su iz Agencije.

Najviši nominalni rast na godišnjem nivou ostvaren je u vrsti ‘’Osiguranje života’’ i to za 1,7 miliona eura (12,9 odsto), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 1,3 miliona eura (3,5 odsto), i u vrsti ‘’Ostala osiguranja imovine’’ za 1,2 miliona eura (17,4 odsto) više u odnosu na 2018. godinu.

Sva društva za osiguranje su tokom 2019. godine ostvarila rast premije u odnosu na 2018. godinu.

 

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Lovćen osiguranje AD 42,7%

2. Sava osiguranje AD 17,7%

3. Uniqa neživotno osiguranje AD 15,9%

4. Generali osiguranje Montenegro AD 15,2%

5. Swiss osiguranje AD 8,5%

 

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Grawe osiguranje AD 41,3%

2. Wiener Städtische životno osiguranje AD 27%

3. Lovćen životna osiguranja AD 20,5%

4. Uniqa životno osiguranje AD 11,2%

Komentari: 0

Novi komentar