Predstavljanje Arhitektonskog fakulteta na međunarodnim adresama

Za Arhitektonski fakultet ova godina će proteći u međunarodnom predstavljanju putem izložbi, Erasmus projekata, predavanja i radionica na evropskim adresama pored organizovanja značajnih događaja u Crnoj Gori.
Objavljeno: 25. 01. 2020 - 10:21 Promjenite veličinu teksta: A A A

Dekan Arhitektonskog fakulteta UCG prof. dr Svetislav Popović je kao prvi od značajnijih događaja u narednom periodu istakao konferenciju GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference.

- Konferenciju organizuje Arhitektonski fakultet u saradnji sa Biotehničkim fakultetom i Filozofskim fakultetom od 28. do 31. maja 2020. godine u Podgorici. Već smo, u ime organizatora, proslijedili prvi poziv za predaju apstrakata, pozivajući za učešće sve zainteresovane kolege koji se bave pitanjima iz oblasti ruralne arhitekture i kulturnim nasljeđem seoskih područja i životnom sredinom - kazao je Popović.

Ova Međunarodna konferencija, dodao je, organizuje se sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom rukovođenju prirodnih resursa, ruralnim razvojem sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu i kulturnim nasljeđem seoskih područja, životnom sredinom.

Arhitektonski fakultet UCG će organizovati i izložbu u kojoj će učestvovati više evropskih fakulteta i univerziteta, povodom obilježavanja Svjetskog dana gradova, 31. oktobra 2020.

- Izložba pod nazivom „Reaktivacija kulturnog nasljeđa kroz arhitektonske i urbanističke intervencije u evropskim gradovima“, ukazaće na važnost uporednog tretmana prostornog nasljeđa (urbanističko-arhitektonskog) u različitim kulturnim kontekstima i predstaviti inovativne koncepte i modele reaktivacije istog u procesima regeneracije gradova 21. vijeka. Glavno očekivanje prilikom uspostavljanje predmetnog Dana je promocija i zainteresovanost međunarodne zajednice za globalnu urbanizaciju, kao i prateća globalna pitanja: klimatske promjene, ekonomska i socijalna rezilijentnost, decentralizacija i drugo - izjavio je Popović.

On je najavio da će Arhitektonski fakultet UCG, kroz raznolike aktivnosti studenata i mentora u nastavnom procesu, predstaviti oblike očuvanja prostorno- graditeljskog nasljeđa u crnogorskim gradovima, nove koncepte za transformaciju industrijskog i drugih oblika neaktivnog nasljeđa (urbanih fragmenata i karaktierističnih arhitektonskih determinanti), te predložiti nove modele za unapređenje aktuelnih prostornih vrijednosti crnogorskih gradova.

- Sadržaj međunarodne izložbe će biti multimedijalnog karaktera i obuhvataće različite oblike štampane i elektronske produkcije (vizuelni identitet, grafičke panoe, video prezentaciju, makete, tektove, elektronski i štampani katalog i dr.). U ovom projektu očekujemo veliku podršku Miniostarstva kulture i matičnog Ministarstva održivog razvoja i turizma - objasnio je Popović.

On smatra da se izložbom projektnih aktivnosti studenata i njihovih mentora, realizovanih u nastavnim procesima na više evropskih univerziteta, naročito se potencira akademski tretman u razumijevanju vrijednosti i potencijala urbanog, graditeljskog nasljeđa kao primarnog interpretatora ukupne kulture lokalne sredine, te mogućnosti održive transformacije i reaktivacije istog u globalnim okolnostima.

- Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Odlukom Vlade Crne Gore, za kuratorku crnogorske postavke na 17. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, izabrana doc. dr Svetlana K. Perović, koleginica sa našeg fakulteta inače prodekanka za nastavu na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore - kazao je Popović.

Međunarodna izložba (Bijenale) arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) se smatra najznačajnijom globalnom manifestacijom koja prezentuje savremena dostignuća i tendencije iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva. Crnogorski paviljon na Bijenalu će biti otvoren od 23. maja do 29. novembra 2020. godine, u Palati Malipiero u Veneciji.

- Kao i svake godine i ova 2020. će proteći u našem međunarodnom predstavljanju putem izložbi , Erasmus projekata, predavanja i radionica koje ćemo organizovati u Zagrebu i Varaždinu (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija) Gdanjsku (Poljska), Skoplju (Makedonija) aktivnosti su planirane u periodu od marta mjeseca do septembra tekuće godine, kao i publikacije koje su monografskog karaktera i koje će pratiti ove programe - zaključio je Popović.

 

Komentari: 0

Novi komentar