Neugodno razbijanje velikosrpskih iluzija

0401cosovicPOCETNASrpski akademik, istoričar Sima Ćirković, davno je tvrdio da su Balšići i Crnojevići bili ilirskog porijekla a da Vlahe ne treba poistovjećati sa Srbima. Ta obimna istraživanja svjesno su stavljena po strani jer mnogim zagovornicima srpskog velikodržavnog projekta ne odgovara istorijska istina o postanku naroda na Balkanu

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Objavljeno: 03. 01. 2013 - 23:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

U novembru 2009. umro je akademik SANU Sima Ćirković, istoričar koji je u srpskoj istoriografiji dosegao najviše domete. Mnoge njegove kolege, vrlo priznati naučnici, veličaju ga bez imalo sujete. Tako je vizantolog Ljubomir Maksimović, akademik SANU konstatovao, govoreći o Ćirkoviću kao poznavaocu srednjevjekovne istorije, da je bio “…erudita sa preciznim naučnim metodom, poznat po svojoj kritičnosti u istraživanjima zasnovanim na arhivskoj građi (Dubrovnik, Venecija, Hilandar, Budimpešta)”.

0401cirkovicNa komemorativnom skupu posvećenom Ćirkoviću, akademik SANU Miloš Blagojević je istakao de se „Ćirković po širini zahvata u medievistici izjednačio sa značajnim istoričarima Stojanom Novakovićem, Vladimirom Ćorovićem i Konstantinom Jirečekom, a nadmašio ih je u pojedinim rezultatima...” I crnogordski istoričari, poput akademika CANU Miomira Dašića, takođe piše hvalospjeve na račun naučnog opusa Sime Ćirkovića.

Za crnogorsku istoriografiju, naročito srednjovjekovnog perioda, značajno je istraživanje Ćirkovića jer u mnogo čemu razbija ovdašnje zablude o srpskom porijeklu, ne samo Crnogoraca, nego i drugih naroda. U nekoliko narednih pasusa, čitaoci Analitike mogu da se o tome uvjere.

Balšići i Crnojevići su ilirskog porijekla: Čitao sam podosta knjiga i radova Sime Ćirkovića i to što sam pročitao uklapa se u naučne teorije i dokaze o kojima sam pisao na ovom portalu.

Pisao sam o političkom projektu kojim je srpstvo osmišljeno kao politička ideologija u prvoj polovini 19. vijeka i da je prvi čoek koji je u Crnoj Gori počeo da širi srpstvo bio Sima Milutinović Sarajlija. To, naravno, znači da se nijedan Petrović prije Njegoša, nijedan Balšić, nijedan Crnojević, Vojislavljević nije smatrao Srbinom po narodnosti, po etničkoj pripadnosti.

0401grbbalsicPostoji nekoliko teorija o porijeklu Balšića; raspravlja se da li su Balšići vlaškog, francuskog ili albanskog porijekla. Činjenica je da nijedan ozbiljan naučnik ne smatra da su Balšići - slovenskog porijekla! Što se tiče Crnojevića, oni takođe sigurno nijesu slovenskog porijekla.

Ćirković piše kako se sitno plemstvo uspinjalo u hijerarhiji, između ostalih i Balšići i Crnojevići: "Primeri nekih istaknutih rodova, kao što su bili Balšići, zatim Kalođurđevići-Crnojevići, Mazareki, Spani, pokazuju da je put društvenog uspona bio otvoren i vlaškom i arbanaškom elementu.” (Sima Ćirković, Srbi u srednjem veku, Beograd, 1995, strana 197, knjiga je na www.scribd.com/).

Dakle, istoričar Ćirković dinastije Balšića i Crnojeviće ne računa ni u Srbe ni u Slovene, a što se Balšića tiče postoje dokazi da bi oni mogli biti i francuskog porijekla. Zvanična srpska istoriografija - koja postoji da bi pomogla projekat Velike Srbije - Balšiće i Crnojeviće uglavnom pribraja u-  srpske dinastije. Tako su prdstavljeni u mnogim knjigama, uprkos činjenici da najveći srpski istoričar srednjovjekovlja Balšiće i Crnojeviće ne smatra za etničke Srbe.

Vlasi nijesu Srbi koji se bave stočarstvom, tvrdi Ćirković: Skoro svi srpski, hrvatski, crnogorski, bosanski istoričari, Vlahe, koji se u istorijskim dokumentima prije, pa i tokom 19. vijeka, pominju nebrojeno puta, navode kao socijalni sloj - stočare.

0401grbcrnojevicaVlasi/Morlaci na zapadnom Balkanu se jesu bavili stočarstvom, ali, koliko su se bavili stočarstvom toliko su se bavili i pružanjem vojnih usluga kao i transportnih usluga. Vlasi/Morlaci na zapadnom Balkanu su prije svega etnicitet, narodna grupa i glavna su etnička komponenta svih savremenih nacija sa zapadnog Balkana: Srba, Hrvata, Bošnjaka, Crnogoraca (moguće i Makedonaca). Vlasi su isti oni ljudi koje su Rimljani zvali - Ilirima.

Pošto su se predstavnici srpske istorijske škole koju je osnovao Ilija Garašanin u drugoj polovini 19. vijeka u čudu našli kako da se odnesu prema bezbrojnim pomenima Vlaha u istorijskim izvorima, riješili su to na volšeban način - Vlahe su proglasili za Srbe stočare, za socijalnu kategoriju?!

Sličan “istorijsko-sociološki” postupak su učinili i - Hrvati. Tako su katolički Vlasi postali Hrvati stočari, a pravoslavni Vlasi su postali Srbi stočari! Sagledavajući sve što sam pročitao o Vlasima rekao bih da su Vlasi u srpsko-hrvatskoj istorijskoj nauci, iz etničke - u socijalnu grupu prevrednovani, bez ikakvih iole jačih dokaza.

Ćirkovićev stav o Vlasima: Kad se čitaju radovi Sime Ćirkovića između redova može da razumije da je on cio svoj život Vlahe smatrao za ljude različitog etniciteta od Srba i Hrvata. Pred smrt se usudio da to i napiše!

0401vlasitekstU predgovoru za hrvatsko izdanje knjige „Srbi među evropskim narodima”, u oktobru 2007. godine Ćirković kaže: „Iz dokumenata od 13. do 15. stoljeća vidljivo je da Srbi Vlahe, potomke starosjedilaca, doživljaju kao ‘druge’, različite od sebe. . .  Sigurno je da se položaj i režim za njih određuju posebnim propisima, koji se nazivaju ’Zakon Vlahom’, nasuprot kojemu stoji ‘Zakon Srbljem’. Isto tako je sigurno da državna vlast nameće segregaciju, najrječitije iskazanu propisom ‘Srbin da se ne ženi u Vlahe...’ (1330) Smisao tih izričitih podataka nisu, međutim, shvaćali tumači izvora iz 19. i 20. stoljeća (osim rijetkih iznimaka), a još manje čitatelji povijesnih knjiga. Činjenica da u državi srpskih vladara postoji, i to masovno, drugi etnički element, teško se dala pomiriti s ‘genealoškom’ hipotezom, prema kojoj su stanovnici srpske države bili potomci Srba doseljenih na Balkanski poluotok. Unaprijed se zaključivalo da nazivom Vlasi nije opisivan etnos nego status; točno se zapažalo da su Vlasi stočari, a Srbi zemljoradnici, ali iz toga nije slijedilo da su Vlasi Srbi koji se bave stočarstvom. . . Vlasi nisu podvrsta srpskih stočara, kao što su podrazumijevali i još uvijek podrazumijevaju brojni srpski pisci. Vlasi uopće nisu specifično srpski problem. Oduvijek su živjeli u dinarskome zaleđu jadranske obale, kamo su poslije dolazile i vlaške skupine bježeći pred Turcima. Jedni i drugi su se ulijevali u hrvatsko okruženje, a dijelovi tih skupina su se naseljavali u distriktima primorskih gradova... Vlasi doseljeni u Hrvatsku u 16. stoljeću, iz temelja slavenizirani i kristijanizirani, bili su potencijalni Srbi u jednakoj mjeri kao što su potencijalni Hrvati bili Vlasi Dinare i Istre te doseljenici koji su primili katoličku vjeru." (Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008, knjiga je postavljena na servisu www.scribd.com/)

0401mapatekst

Vrlo jako i čvrsto napisano. Vlasi nijesu Srbi koji se bave stočarstvom i nijesu podvrsta srpskih stočara. Tako je veliki naučnik Sima Ćirković skupio hrabrost da pred smrt jasno napiše ono, za što decenijama prije toga nije imao hrabrosti. Naravno: Vlasi uopšte nijesu “srpski problem”, jer pomena Vlaha ima mnogo i u Grčkoj, Rumuniji, Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji... naseljavali su i krajeve śeverno od Balkanskog poluostrva. Ćirković za Vlahe još kaže "oduvijek su živjeli u dinarskome zaleđu jadranske obale", prema tome - to su isti ljudi koje su Rimljani Ilirima zvali, to su naši preci.

Razlike između današnjih Srba i Srba iz ranog srednjeg vijeka: Istoričar Ćirković naglašava i naučnu istinu o razlikama između današnjih i srednjovjekovnih Srba.

0401staricrnogoracInače, pokazivao sam pisanje antropologa, akademika CANU Petra Vlahovića koji tvrdi da su Crnogorci starośedioci, iz toga proizilazi da nijesu Sloveni (po porijeklu). Pokazivao sam pisanje akademika SANU Branislava Đurđeva koji na osnovu istorijskih izvora tvrdi da su crnogorska plemena nikla iz vlaških i arbanaških katuna. Objavio sam istraživanje genetičara (koje je platila država Srbija) koje jasno dokazuje da je udio slovenske etničke komponentne u narodnom biću Crnogoraca vrlo mali i marginalan.

Iz ugla svoje - istorijske nauke - Sima Ćirković je konstatovao da današnji Srbi nijesu potomci onih Slovena koji su naselili Balkan u 7. vijeku. Ćirković piše: „Prešutna pretpostavka da Srbi, uzeti kao primjer, i u 9. i u 19. stoljeću predstavljaju dijelove iste cjeline, ima dalekosežne posljedice na povijesno mišljenje i time što postulira statičnost zbog koje se ne mogu sagledati veličina i dubina promjena koje su se dogodile tijekom vremena te koje su zahvaćale i ono za što se misli da čini ‘bit’. . . Prešutno izjednačavanje pripadnika plemena iz doba seobe Slavena s pripadnicima srpske nacije u 19. stoljeću sprečava da se sagledaju i realno procijene velike promjene s dalekosežnim posljedicama, koje su se u međuvremenu dogodile na istome prostoru. Prisjetimo se samo postanka bosanske države s posebnom organizacijom i strukturom, dinastijom i staleškim saborom, posebne verzije kršćanstva u obliku ‘Crkve bosanske’; zatim se podsjetimo na raspad i propast te države i stvaranje upravnih jedinica Osmanskoga Carstva; temeljitu promjenu vjerskih odnosa, golema pomicanja stanovništva iseljavanjem s toga prostora i doseljavanjem na taj prostor.” (Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008).

Na ovom portalu već sam u jednom tekstu pokazao da je Srbija u 18. vijeku bila gotovo prazna teritorija, pozivajući se na radove dvojice akademika SANU - Radovana Samardžića i Vase Čubrilovića. Od 18. vijeka Srbiju su naselili ljudi koji nijesu Sloveni - iz dinarskih predjela, naselili su je Romi, kao i Vlasi i Sloveni iz Makedonije i Bugarske. Srednjevjekovnih Srba u Srbiji poslije 1739. godine gotovo da i nije bilo. To najveći srpski istoričar naravno zna i zato kaže da su promjene  "zahvaćale i ono za što se misli da čini bit". Promjene su zahvatale i „bit” Srba, srž Srba, kaže Ćirković. Dakle, „bit” (srž) se promijenila, srž više nije srpska, danas jezgro (Novo)Srba nije srpsko.

Priča o Simi Ćirkoviću je i priča o naučnom poštenju i zato njegova djela treba čitati pažljivo. Bio je prvo naučnik, pa tek onda Srbin, nauka mu je bila ispred srpstva, za razliku od, recimo, Radoša Ljušića i sličnih kojima srpstvo i politika ispred nauke, iako posjeduju veliko znanje.

Komentari: 199

M. Ć.

04. 01. 2013 - 02:37

Hvala gospodine.
Marina petrovic

04. 01. 2013 - 03:08

E pa kad pogledam sebe u ogledalo i svoje tamne oci i tamnu kosu i crte lica koje dijelim po ocevoj strani ne mogu sebe naci kao slavenku nego vise kao neku italijanku ili francuskinju ili CRNOGORKU!!!! Covjek ne moze lagati samoga sebe!!! Inace u Londonu uvijek misle englezi da sam francuskinja! ja im uvijek ponosno objasnim da sam MONTENEGRIN !!!! Nacija NAJLJEPSA na balkanu!!! Beograd smo srbiji uljepsali sa nasim genima !
istvan

04. 01. 2013 - 09:08

Jednom ce se, mozda, desiti da i Vi napisete barem jednu recenicu u kojoj cete pogoditi sve padeze! Mada, kako vrijeme prolazi, a Vasi komentari se mnoze, stvari izgledaju beznadezno. U svakom slucaju - nemojte odustajati!
Tivćanin

04. 01. 2013 - 09:11

Marina : (Copy-"Beograd smo srbiji uljepsali sa nasim genima !). Poštovana, Što ih onda ne uvjeriste u ISTINU, kao što skoro svako žensko čeljade zna ubijediti muškarca i u samu laž, a ne u jednu pravednu Istinu ! Đe vi bi ta sposobnost, nego nam jade zadaju evo toliko decenija? Zar ne viđoste poslednji popis (Srbija) u kojem nestade 30-35.000 Crnogoraca? Vaš opis vlastite ljepote, odista impresionira, uz ponos što je ova MAJKA CRNA GORA iznjedrila Vas i još mnoge druge đevojke!
Pavlović

04. 01. 2013 - 18:10

Uvijek me iznova potrese tužna priča o jadnim nepismenim i naivnim Vlasima i Morlocima koje su posrbili zli Srbi koji tada nijesu postojali , i (srpskoj) pravoslavnoj crkva koja je tada nadmudrila sto puta bogatiju i moćniju katoličku crkvu , i Srbima kojih u Srbiji 1739. nije bilo ali su uspjeli da asimiluju sve koji su došli u Srbiju !!!??? Međutim , obradovalo me je to što je Marina konačno pronašla svoje Normanske korjene i što svi Londonski taksisti više vjeruju njoj da je Francuskinja nego košarkašu Shakilu O'neil-u da je Irac !!! A na kraju svega , sjetio sam se našeg legendarnog Duška Radovića i njegovih stihova iz još legendarnijeg Poletarca : AKROBATA LETI SNAŽNO - VRLO VAŽNO !!!
cosic

27. 06. 2016 - 14:32

Haha bravo, jako lepo receno,ponekad mi je draze procitati kratak i pametan odgovor od svih knjiga :)
Za Pavlovića

29. 07. 2016 - 12:54

Jest, sve si manje više tačno, rekao, lukavštine i laži su jedino na svijetu u čemu ste vi dobri, ne postoji niđe na ovoj planeti tako lukav, uporan i podmukao lažov i falsifikator ka' što je prośečan velikosrbin, tako je nastala cijela vaša "istorija". Sami ti leti akrobato, u svijetu svojih bajki i maštarija, no spuštanje na zemlju neće biti tako ugodno, jer na kraju će vam ostati samo vaša jedina zemlja, eno je gore na śeveru, samo što će je NATO vrnuti u njene prirodne granice iz 19. vijeka, znaš već kako se zvao taj pašaluk ;)))
Posljednji Bosnjanin

16. 02. 2013 - 17:30

Gdjica Petrovic bi trebala da se osvrne i na period izmedju povlacenja Avara s ovih prostora, i navodnog dolaska Slavena u 6. i 7. vijeku, pa da otkrije uzrok slicnosti sa Francuzima
84974

27. 03. 2016 - 13:08

MOLIM PROČITATI: http://www.cps.org.rs/Knjige/the_hebrew_origin_of_serbs.pdf Sadašnji Srbi= Neki kažu da su Trinaesto Izrailjivo pleme. Da li su došli u, to vrijeme na praznu teritoriju sadašnje Srbije, u "velikoj seobi Srbalja" pa ih je Čarnojević raselio po cijeloj Srbiji i Vojvodini? Da li je "slučajno "da se ideja Velike Srbije vremenski nastavlja na seobu Srbalja pod Čarnojevićem? Nešto kasnije dolazi i vladavina masona u Obrenovićevoj, kasnije Karađorđevićevoj Srbiji... Kako objasniti patološku mržnju prema Islamu,posebno u Bosni.? Da li je u pitanju osveta zbog razaranja Jerusalima? Da li je "slučajno" da se uporno pokušava uništiti germansko stanovništvo (po njihovoj teoriji Semiti trebaju vladati svijetom, Germani moraju biti njihove sluge, a sluge Germana i ostalih Nordijaca su "žute" rase?!) Da li je "slučajno" da su i Hitler i Lenjin i Tito i Putin jevrejeskog porijekla? Uništiti Germane i po cijenu stradanja diela vlastitog naroda? Zašto Bosna uvijek i najviše strada? Koja se to tajna krije više od dva vijeka? Zašto se u himni bivše SFRj kaže: "Goti mi nismo" ..Zašto baš Goti?!. Zašto prolazi priča o ćirilici kao o "slovenskom" pismu? Zna se da je ćirilica staro feničansko pismo?! Gdje su nestali svi oni narodi koji su živjeli na terioriji Bosne i Srbije prije dolaska tzv.Slovena? Ili su Sloveni izmišljotina?! Uporedi opis Slovena : plavi, dobri, svijetle puti,...sa prosječnim Srbinom XXI vijeka? Pogledaj omiljena zanimanja Srba. činovnik, trgovac,...vojnik, sveštenik. Zemlja zakorovljena, zapuštena, svi hoće da žive u Beogradu, ( kao i slučaj Njujorka?) Mrze Zapad a ne mrze njihove pare? Itd.itd. Istina oslobađa.
grunna

05. 04. 2015 - 11:01

Većina Crnogoraca u mom kraju je svijetlih očiju, a vi ne znam koja ste mješavina.

04. 01. 2013 - 03:10

Ovaj clanak je kao crvena marama ispred lokalnih cetnicica. Njihova sirina pogleda seze do Beograda gdje stoluje "apsolutna istina" kojom im pune glave. Jasno da smo mjesani sa romaniziranim Ilirima, bas kao sto su Srbi izmjesani sa Cincarima, Tucima, Bugarima, Romima,... Potpuno intuitivno. Gdje bi svi ti narodi nestali inace?

04. 01. 2013 - 03:11

Ma ko moze njima razbiti iluzije? Nisu im uspjeli razbiti iluzije silni ratovi od kojih su mnoge sami otpoceli. Samo u zadnjih 20 godina izgubili su 5 ratova, napravili stravicne zlocine razorili cetvrt Jugoslavije. Nije ih pokolebao ni NATO ni cinjenica da su se svi razbjezali od njih ko od kuge - 5 republika i jedna pokrajina. Ostala je nevoljna Vojvodina. Velikosrpske iluzije su jos uvijek zive, pogotovo u Crnoj Gori. Nosioci su SPC, dobar dio opozicije teledirogovane iz Beograda, mediji poput Dan-a i Vesti

04. 01. 2013 - 03:12

Ha ako su Ilirskog, onda sigurno nijesu Crnogorska dinastija, jer Iliri nijesu sloveni, a valjda smo mi od slovena, ili cosovic (covjek bez ikakve veze sa naukom, amater)! Ovo nije srusilo srpske ideje vec crnogorske ilizije da su Balsici i Crnojevici Crnogorske dinastije!!! Ali gle cuda ovaj sad kaze da Crnogorci nijesu Sloveni! Mlati vise nego Krivokapic u novogodisnjoj cestitci!
Gaga

04. 01. 2013 - 09:07

Vama je obrazovanje najtanja strana. Opštepoznata je stvar da su svi tzv južnoslovenski narodi vrlo malo Sloveni. To potvrđuju sva genetska istraživanja koja je čak finansirala i srpska vlada. Tvrdoglavim ignorisanjem činjenica one neće nestati. Zar neko stvarno misli da su plemena koja su naseljavala ova područja isparila dolaskom Slovena i da nije došlo do miješanja međusobnog? Crnogorci i jesu potomci Ilira i doseljenih Slovena, tako da Balšići i Crnojevići jesu crnogorske dinastije. Doći će dan kad neće biti skupo da svako utvrdi kakvo mu je porijeklo, a onda će mnogi zamučati i prestati sa mlaćenjem praznih stereotipa kojim su napunjene glave propagandnim smicalicama!
M. Ć.

04. 01. 2013 - 03:13

Dvije knjige Sime Ćirkovića iz kojih je citirano... Srbi među Europskim narodima: http://www.scribd.com/doc/87576203/Sima-Cirkovic-Srbi-Medju-Europskim-Narodima Srbi u srednjem veku: http://www.scribd.com/doc/27912043/Sima-%C4%86irkovi%C4%87-Srbi-u-srednjem-veku
Iznogud

04. 01. 2013 - 09:10

Ovdje grb Crnojevića nije prikazan u originalu, već su mu dodate aktuelne državne boje Crne Gore. Štit jeste crven, ali orao nikako nije žut. On treba da bude braon-crne boje sa krunom na svakoj glavi.
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 11:08

Ovo je rekonstrukcija grba Crnojevića iz Korenić-Neorićevog grbovnika koji je nastao 1595. godine, a boja orla jeste bila zlatne boje i nije nikakav falsifikat - evo orginalnog prikaza iz tog grbovnika: http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308193_249394225098133_783324955_n.jpg Orao u zlatnoj boji je prikazivan i u mnogim drugim grbovnicima tog doba, evo recimo u Modenskom grbovniku (početak XVII vijeka): http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/484586_401837533187134_2028717224_n.jpg
Секула

04. 01. 2013 - 09:11

Ћосовићу, нације ваљда и настају у 19 вијеку. Ти се у тексту трудиш да докажеш да неке средњевјековне династије нису национално српске. Наравно да нису јер је 19 вијек вријеме настајања нација. Ми смо само преузели наслијеђе. Балшићи су француског поријекла (Де Ба) а на ове просторе их је довела француска принцеза Јелена Анжујска, жена Уроша Немањића. Црнојевићи су словенског поријекла, преци су такође службовали код Немањића. Након пада Црне Горе под турску власт, већина Црнојевића се потурчила. Њихови потомци Бушатлије су касније предводили нападе на Цетиње. Било како било, то су средњевјековне династије. Промашај је причати о томе јесу ли или не српске.
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 15:21

Teza o francuskom porijeklu Balšića je najmanje vjerovatna od ostalih, ali je ne treba ni u potpunosti odbacivati. Što se tiče etničkog porijekla Crnojevića (kao i to da su bili u službi Nemanjića) to je itekako upitno - čak u većoj mjeri nego kod Balšića. Teza da su Crnojevići potomci Đuraša Ilijića je više nego tanka - ozbiljniji istoričari (Đurđev, Hrabak, Ćirković) smatraju da oni potiču od katunara - "Calogureg de Cernoe", koji se javlja u mletačkim spisima prvi put 1331. godine. Prema tome to znatno pojačava teoriju da je njihovo porjeklo najvjerovatnije starobalkansko, s tim što su u XV vijeku definitivno bili slovenizirani. Recimo Stjepan Vukćić Kosača će se u jedom pismu mlečanima žaliti na Stefanicu Crnojevića i njegovu braću Kojčina i Đurašina spominjući pri tom njihovu “arbanašku narav” (“costumi albaneschi”).

04. 01. 2013 - 09:12

Koja zloba i ljubomora u većini srpskih komentara..Srpski narod ne vidi da dok mrzi i osporava druge da svi ti drugi žive bolje od njih barem 5x. Srpski narod je mnogo griješio i sada mnogo griješi,ne želi ni da vidi ni da prizna svoje greške, a nada se najboljem i onda druge ometaju i omalovažavaju a imaju svoje tuge i bijede više nego sve ex Yu države zajedno, ali to su Srbi, zato i nemaju prijatelje u regiji pa i u Europi..
cosic

28. 06. 2016 - 22:12

Dokaz koliko je srpski narod svima vama vazan jeste u tome sto volite toliko da zvacete o njemu....velicina je u tome sto pored sve vase nesrece vi pronalazite radost u nasoj a snaga se meri prema snazi neprijatelja oduvek a srpski su uvek bili kolosi i narod nije klecao nikada sto je mozda politicki glupo al je odlika istrajnih i hrabrih ljudi....
Za Ćosića

29. 07. 2016 - 12:49

Alaj ti živiš u svijetu mašte...vi da se "mjerite sa snagom neprijatelja", veoma duhovito, zato ste vazda kao "velike junačine" završavali u bežaniji, počevši od 14. vijeka i poraza na Kosovu, pa sve do elementarne nepogode 1995. godine, vi ste jedino na riječima jaki, no u realnoj situaciji, vi ste niko i ništa bez zaštite Rusije.

04. 01. 2013 - 09:12

Vaspitan belosvetski srbin nebeski sve zna, samo mu je cudno kako je otislo Kosovo po srpskoj pameti ..

04. 01. 2013 - 09:12

Od kad su se oslobodili od Turaka jedan jedino rat na ovim prostorima nisu propustili, a mnoge su izazvali sami; dva balkanska, ubistvo Ferdinanda i prvi svjetski, potom de facto okupacija drugih naroda u prvoj Yugoslaviji, drugi sv. rat, eksplozija nacionalizma i zlocini pet izgubljenih ratova 90-ih završenih sa NATO intervencijom i sudom u Hagu osnovanom od UN.
Секула

04. 01. 2013 - 09:13

Изразом Власи Ћирковић назива старосједиоце који су се, бјежећи пред најездом Словена, повлачили у катуне и бавили сточарством. Израз Влах се не односи на одређени народ већ на сва старосједилачка племена. Временом назив Власи добија социјални карактер јер се пред најездама освајача и Арбанаси, народ досељен са Кавказа, као и Словени повлаче у катуне и прилагођавају влашком (сточарском) начину живота. Тако су временом настајала херцеговачка, црногорска и брдска племена. Све је то лијепо објаснио Бранислав Ђурђев. Као најбројнији елемент, Словени и Арбанаси су асимиловали старосједиоце. Већина оних које турска управа у својим дефтерима за Црну Гору назива власима евидентно носе словенска имена.
Jole Drinjak,penzioner Pčanj

04. 01. 2013 - 09:14

..rekao bih i tovarima :zašto je tako jako i znažno bitisao Zelenaški pokret u Crnoj Gori od 1941 do 1945 godine! Zar ne vi koji i dalje mislite da godine počinju januarom? Drugo,i meni je konačno jasno da je ljetos jedan bio u pravu,kada mi je,na ovaj Portal oponirao -na slične teme i rekao:"Ti si Jole tipačan primjer Hercegovačkog Vlaha Morlaka-na naškom čistom narodskom jeziku čoban-stočar!Sa ponosom ističem, da sam zato i ponosan na svoje korjene-ali istovmeno i zadovoljan e nisam onaj koga čuvaju nego onaj koji čuva tovare i slične vrste živih bića! Ne zaboravite,ovo što ja pišem niko mi ne plaća-ali se zna što se plaća,kome se plaća i zašto se plaća(to su naučile i noćne dama-kroz dugogodišnju praksu?)!!!
Za Joleta

29. 07. 2016 - 12:57

Ne Joleta bre, nama Crnogorcima niko ništa ne plaća, patriotizam je kod nas besplatan, budući da vlada Cg uopšte ne brine o crnogorskim nacionalnim interesima, tako da ti je zaludu ovo besmisleno trabunjanje...mi smo crnogorski rodoljubi jer to je kod nas tradicija čuvanja crnogorskog narodnosnog identiteta, koja očito ne postoji u tvojoj familiji koja je bila među onima koji su se 1918. godine odrekla crnogorstva...bruka i sramota.
Jole Drinjak,penzioner Pčanj

04. 01. 2013 - 10:39

.čeljade uspije da ostne u čistu svijest? Protiv nauke,nemam,a man, ništa protiv ,ali protiv sam prevrtanja i prepisivanja tuđih relativnih misli! Zato se pitam,ako su po istoričaru Šerbu Rastoderu,recimo Cucka plemena (velje Cuci) naseljavala se u današnje Cuce iz Hercegovine poslije njenog pada pod Turcima-negdje od 1600 pa na dalje,dali su današnji ti Cuci-potomci porijkla Vlaha-Morlaka ili možda Francuza....-ka uvažena Marina petrović iz Londona?E braćo moja ,moji mili Crnogorci-moja mila Ujčevino-da vam je znati :što vas sve čeka na ovom putu "vraćanja" u Europu(Francusku,Italiju i ostale romanske zemlje?)??????
Ilija Ilir

04. 01. 2013 - 10:40

Akademiče Anonimus, Ne mlati i ne gubi vrijeme "podučavajući neznalice" po portalima, već sjedi i napiši jednu pravu hrestomatiju porijekla naroda na balkanskim prostorima. Kad je veliši "tamo neki" Simo ("čovjek bez ikakve veze sa naukom, amater") pisao o tome, šteta je da tvoje ogromno znanje ne ostaviš na nauk srpskom potomstvu. Ako danas poćneš da pišeš sabrana djela će ti ,najkasnije do đurđev-dana, garant objaviti SANU.
Za Iliju

29. 07. 2016 - 13:01

Na tvoju žalost Ilija, naše potomstvo nije "srpsko" nego crnogorsko, znaš li zašto? Zato što mi svoju đecu od malih nogu učimo pravu istoriju, a ne poeziju i svetosavske bajke. Naša đeca idu u našu obnovljenu i autokefalnu CPC, a ne u Ristovu okupatorsko-posrbljivačku instituciju. Prema tome momče, naše potomstvo itekako zna ko su nam najgori dušmani u istoriji, i zato se nikad neće posrbiti, ka' što nijesu ni naši prađedovi, koliko god ti kukao zbog toga.
Секула

04. 01. 2013 - 10:40

Да ме неко не оптужи за расизам али треба поменути и генетичка истраживања вршена на простору Балкана. Истраживања показују да херцеговачка племена, Бокељи и дио Брђана (Бјелопавлићи), имају различите доминирајуће хаплогрупе у односу на остатак ЦГ. Тај западни дио Црне Горе има исту хаплогрупу са народом који живи у Подрињу и Поморављу. Источни дио Црне Горе има заступљенију хаплогрупу која је карактеристична за сјевер Албаније, Косово, југ Србије и Македонију. Ово се може објаснити непостојањем мјешања са старосједиоцима и Арбанасима на просторима данашње западне ЦГ. Херцеговачка племена рецимо настају досељавањем Словена на просторе настањене малобројним Кричима (Матаругама) које за кратко вријеме потпуно потискују преко ријеке Таре.
Секуларно

04. 01. 2013 - 11:07

А ђе си Секула наша то истраживање о Бокељима и Поморављу? Можда на сајту Веље Илића? Или на сајту Отачаственог покрета ОБРАЗ?
CUCA

04. 01. 2013 - 10:40

Tivcanin, i izgleda da te tvoje zensko celjade dobro ubijedilo???
sasa.r

04. 01. 2013 - 10:42

Уочи боја на Мартинићима, 1796, Петар I позива Црногорце и Брђане да докажу да у нама неугашено србско срце куца и србска крвца врије, а пред бој на Крусима, такође 1796, тражи од својих ратника да ударе на непријатеља нашег предрагог имена србског и наше дражајше вољности додајући да се Турци и сад боје Црногораца, боје се србскијех витезова, који нијесу вични своју постојбину остављати. U Svetog Petra Cetinjskog ,,неугашено србско срце куца и србска крвца врије" ... ...i sada neka mi kaže neki Dukljanin da Sveti Petar nije bio crnogorski Srbin nego da je bio crnogorski Dukljanin! Ajde ne lupajte više.Ne možete naći nijedan trag u CG osim srpski.Dovoljno je da podjete u državni arhiv na Cetinju gdje se čuvaju svi ovi spisi u originalu i biće vam sve jasno. Sve je dostupno samo ako hoćete da znate.
Milorad Medaković

04. 01. 2013 - 11:07

A taj govor je napisa Milorad Medaković u Novom Sadu, 60 godina poslije bitke. Ima na internetu PJESN CERNOGORSKA nastala 7 godina poslije bitaka na Martinićima i Krusima, pa je čitajte!

04. 01. 2013 - 12:49

Svaka vam je istina takva, sasa.r. Ali ti si oridjinal ovog Portala i kao takvom ti je sve dozvoljeno. A propo, vidje li da Citroen izlazi na trziste sa novim modelom?!

04. 01. 2013 - 17:19

Hahaahahahahha sasica citira Medakovica, kuku lele. Koliko ti ne znas, moj sasice, da ti je samo znati. Stidjeo bi se progovorit jedne jedine rijeci.
Za Sašu R

29. 07. 2016 - 14:25

Sale bre, navodni govor Petra I je običan falsifikat stvoren od strane Milorada Medakovića, jednog od vašijeh mnogobrojnih falsifikatora i posrbljivača Cg istorije. Sv Petar Cetinjski je itekako znao razliku između nas Crnogoraca i tvojih Serba. Naime, i za S. Milutinovića je rekao da se prije njega "niti jedan drugi Serbin ne bi soglasio živjeti u Černoj Gori". Dakle, vas ovđe uopšte nije bilo sve do dolaska Milutinovića u Cg - još od vremena povlačenja vaših prvih okupatora Nemanjića (koje je čak i Njegoš smatrao dušmanima Crne Gore, u istom rangu sa Muratom i Napoleonom). Prema tome Sale, zaludu ti te krivotvorine iz državnog arhiva, ta lažirana "dokumentacija" tamo stoji samo zato što ova vlast uopšte nema nikakvu inicijativu za oslobađanje našeg naroda od velikosrbske hegemonije, oni samo nastavljaju politiku Đilasove KPJ, drugim riječima, tolerišu velikosrbsku ideologiju na štetu crnogorstva, no neće ni to dovijeka.
Секула

04. 01. 2013 - 10:42

Како су власи били у цетињском крају и прије доласка Црнојевића, Иванбег је приступио тадашњим дипломатским методама за придобијање влаха. Да би се населио и учврстио на Цетињу, турски вазал Иванбег је своју кћер удао за Радула Влаха, влашког старјешину на Цетињу. Након учвршћивања свог положаја на Цетињу, Иванбег организује убиство свога зета Радуле Влаха и истријебљење влаха из Цетињског краја. Убиство је починио према писању Ердељановића и Јовићевића, Вуко Бјелошевић. родоначелник Јовановића у Бјеелошима (предак господина Слобе Јовановића из БГ). А на све ово Мирослав Ћосовић тврди да су Црнојевићи влашког поријекла. Редакција, скидајте овај текст, ово је блам.
Kalođurđevići-Crnojevići

04. 01. 2013 - 11:08

Sekula, ne tvrdi to Ćosović, već to tvrdi najveći srpski istoričar Sima Ćirković koji piše kako se sitno plemstvo uspinjalo u hijerarhiji, između ostalih i Balšići i Crnojevići: "Primeri nekih istaknutih rodova, kao što su bili Balšići, zatim Kalođurđevići-Crnojevići, Mazareki, Spani, pokazuju da je put društvenog uspona bio otvoren i vlaškom i arbanaškom elementu.” (Sima Ćirković, Srbi u srednjem veku, Beograd, 1995, strana 197, knjiga je na www.scribd.com/). Sekula, čitaš li ti koji članak prije nego što počneš da komentarišeš?
Miroslav Ćosović

04. 01. 2013 - 12:09

Mavro Orbin je pisao da je grb Balšića mnogokraka zvijezda. Kad, gle čuda, mnogo kasnije se otkrilo da i francuska plemićka kuća De Baux (od koje Balšići moguće potiču) ima isto takav grb. Čim su ojačali i osamostalili se u Zeti, uzeli su katoličanstvo i izrazili privrženost papi. U vrijeme Dušanovo to nijesu mogli jer je katoličanstvo bilo progonjeno. Na novčićima koje su kovali stavljali su Sv. Lorenca (Sv. Lavrentija) kojega kod nas niko ne slavi. Teorija o zapadnjačkom porijeklu Balšića ima itekako osnova.
Nerp Wolf

04. 01. 2013 - 15:22

Ima tu jedna sitnica - nemamo ni jedan jedini materijalni izvotr iz Zete koji bi nam potvrdio da su Balšići uopšte koristili višekraku zvijezdu kao svoj grb. Oni su koristili glavu vuka na svom novcu. Kasnije će u ilirskim grbovnicima sa kraja XVI vijeka njihov grb biti predstavljen kao višekraka zvijezda, a izviše čelenke glava vuka. Kako su ti grbovnici sastavljani u Napulju (da bi Pedro Ohmućević tim falsifikatom dobio plemstvo), sasvim je logično da je sastavljač grbovnika zetskim Balšićima pripisao grb napuljske porodice De Balzo, koji oni nikad i nisu koristili - čovjek je uvidio slična prezimena i preuzeo grb. Da su Balšići zaista bili francuski plemići u službi Jelene Anžujske mislim da ne bi bilo logično da je Balša I, rodonačelnik dinastije imao u posjedu samo jedno omanje selo u okolini Skadarskog jezera, a teško i da bi bio pravoslavne vjere kada je u tom kraju tada bilo i rimokatolika.
Секула

04. 01. 2013 - 12:50

Око хаплогрупа може и Ћосовић да вам одговори. Велики број истраживања је већ урађен. Обично се на таква истраживања највише буне Срби из Куча или Васојевића али наука је неумољива. Понављам, херцеговачка племена, Бјелопавлићи и Бокељи доминантно носе хаплогрупе које доминирају у долинама Дрине и Мораве. Остатак ЦГ носи хаплогрупе које доминирају сјевером Албаније, Косовом и југом Србије. Лако је то провјерити. Многе ствари то потврђују. Разлика у висини, свијетлија пут, култура и обичаји. Код нас са запада ЦГ рецимо није постојао обичај крвне освете. Ово су карактеристике влашко-арбанашког утицаја. Свједоци смо да у Старој ЦГ, Кучима и Братоножићима и дан данас постоје такве ствари.
Marina petrovic

04. 01. 2013 - 12:50

A ko je to zapisao sve te zapise sta je ko rekao??? A sasa.r ?? Srbijanci !!! Ha ha ha svi znaju bolest srbijanaca!!! SRBIJA LUDAK BALKANA!!!!
Za Marinu

29. 07. 2016 - 14:28

Svaka čast gospođice, ali oni nijesu "srbijanci" nego Srbi, ili eventualno posrbice. Oni iz Srbije su Srbi (jedni i jedini), a ovo kod nas su posrbice. Takozvane "srbijance" su izmislili u 19. vijeku, kao vještačku "regionalnu" odrednicu za Srbe iz Srbije, kako bi sami sebi dali za pravo da prisvajaju ostale južnoslovenske narode kao tobožnje "regionalne odrednice" za tzv "sve same srbe". U tome je svoje prste primarno imao Vuk Karadžić, ali i neki velikosrbi iz Vojvodine, čak i prije njega, takve spodobe su stvorile "Crnu Ruku"...dakle, svima je jasno o kakvima se pomračenim umovima radi.

04. 01. 2013 - 12:50

Postoji ilirski grbovnik . knjiga koja je 400 godina u londonu i tu se krije sva nasa istorija. To su grbovi za vrijeme cara Dusana i do kraja 15 vijeka.
stojan

04. 01. 2013 - 12:51

Srbima džaba dokazi. Eno kod Novaka Adžića na Montenu, onaj Džomić pokaza u djelovodniku srpske crkve datum SPAJANJA naše i srpske crkve, kao ultimativni dokaz da je naša crkva postojala (kako se može spojiti nešto što nije postojalo). Ali džaba srbima dokazi...
Tivćanin

04. 01. 2013 - 12:51

CUCA, Niti je ona mene ubijedila, a možda niti ja nju.Znam samo da smo se razveli od prije skoro 15 godina, kako me ne bi možda "ubijedila " u njeno JA. Daj - bože, da si bio bolje sreće pa naišao na "čarapanku"(kao moj direktor).Kada bih mogao, svakome ko mi je iole nešto napravio, za ženu mu buio darovao "čarapanku", ili "NJEGUŠICU".
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 12:52

Postoje 4 teorije o etničkom porijeklu Balšića: da su bili slovenskog, vlaškog, arbanaškog i francuskog porijekla. Istoričari najviše zastupaju stav da su bili vlaškog porijekla, doka je najmanje utemeljana teorija da su francuskog porijekla. Teza da da su bili vlaškog porjekla zasniva se na stavu da je osnova njihovog imena "-bal" romanskog korjena. Međutim ta se osnova javlja u mnogim jezicima (hebrejskom, turskom, persijskom, grčkom itd.) pa i kod Slovena. Samuilo je imao ćerku koja se nazivala Balša. Radoslav Rotković piše da je "bal" na praslovenskom "vidar" a "balstvo" je "liječenje". Mate Šimundić smatra da je ime Balša skraćenica od slovenskog imena Balislav, a da je to ime nastalo promjenom od Bajislav - "baja" je brat, ali i vračanje. Neki smatraju da je ta riječa nastala od riječi "balto" ("blato - jezero"). Ima dosta teorija.
slucajni

06. 02. 2016 - 22:52

Kad spominjes razna znacenja o Balsaj(Balsici), a precutkujes ono sto je najblize istini.Sama rec "Ball" na albanskom je celo, znaci celnik,neko koji je na celu neko koji vodi (primer iz dr.sv. rata Bali kombetar-Balisti).
narcis zgubidanović

04. 01. 2013 - 12:55

to svi ovi veliki srbi vrlo dobro znaju zato toliko urlaju uši nam probiše.
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 12:55

Što se tiče imena Balša na našim prostorima imamo 1304. godine spomen nekog Mata Balšića u službi Jelene Anažujske u Zeti. Onda imamo u Dečanskoj povelji 1330. godine spomena Barbata Balšića u vlaškom katunu Đuraševaca ili Sremljana . U objavljenim notarskim spisima (knjiga dugovanja) dubrovačkog arhiva spominje se 24. XI 1378. godine neki Radul Balšić, koji najvjerovatnije nije bio u ikakvoj vezi sa vladarskom familijom Balšića (samo ime Radul ukazuje na vjerovatno vlaško porijeklo). Sa druge strane Konstantin Filozof Đurađa II Stracimirovića i njegovog sina Balšu III naziva "arbanaškom gospodom", a Zetu "arbanaškom zemljom" (baš kao i Gligorije Camblak), pri čemu treba naglasiti da ova dvojica nisu vladala jugom Albanije, a Balša III čak ni Skadrom. I albanski feudalac Đon Musaka 1515. godine Balšiće ubraja u albanske plemiće.
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 12:57

Ona se zasniva na tome što provansalska porodica de Baux i južnoitalijanska porodica de Balza (potiče od porodice de Baux) imaju isti grb - višekraku srebrnu zvijezdu na crvenom štitu. Takav grb je kasnije u ilirskim grbovnicima predstavljen i kao grb zetskih Balšića - vjerovatno je pomješan sa grbom italijanske porodice de Balzo, zahvaljujući slučajnoj podudarnosti prezimena. Kraljica Jelena, žena kralja Uroša, bila je "fruškoga roda" (navodno Anžujska, Kurtnejska). Karlo I Anžujski je 1272. godine - osnovao "Regnum Albaniae" i sa njim je došlo dosta francuskih ritera. Jedan od njih je bio i Anzelm de Chaur koji je oženio sestru kraljice Jelene - Mariu de Chaur (Šor) koja je dobila na upravu grad Ulcinj. Teoriju da su Balšići bili porjeklom francuskog porjekla je ojačao podatak da je izvjesni Mate Balšić (1304.), bio lični izaslanik kraljice Jelene (i vjerovatno njen dvorjanin) u Dubrovniku.
Nero Wolf

04. 01. 2013 - 14:00

Za Balšiće znamo da su bili sitni feudalci, i da su po svemu sudeći najvjerovatnije porijeklom iz okoline Skadarskog jezera. Na tom prostoru u srednjem vijeku srijećemo i Slovene (Sloveni su po dolasku naselili ravnice i župne predjele), i Arbanase i Vlahe (u Vranjinskim poveljama 1280. i 1296. godine u Crmnici imamo imena osoba sa neslovenskim imenima - arbanaškim i vlaškim; a tu nalazimo i određene arbanaške i vlaške skupine - Mataguži, Mataruge, Tuzije itd.). Na osnovu dosadašnjih izvora i saznanja mi jednostavno ne možemo pozdano odrediti etničko porijeklo Balšića. Mada u tom srednjem vijeku ono i nije bilo nešto pretjerano bitno (ali ga ne treba ni zanemarivati).
alek

04. 01. 2013 - 14:01

mozda smo francuzi mozda vlasi a malo i albanci zasto da ne......a srbi nijesmo....ipak zovemo se za sad crnogorci.....dok ne utvrdi neko naucno istrazivanje drugacije....
GOGA

04. 01. 2013 - 14:01

VIDI SE ODAVNO DA SA ISTORIJOM SRBA NEŠTO NIJE U REDU,OTIMAJU TUĐU ISTORIJU A NAJVIŠE CRNOGORSKU JER JE VELIKA PRAZNINA U NJIHOVOJ ISTORIJI.NEMAJU ISTORIJSKIH DOGAĐAJA KOJI SU BAŠ SRPSKI PA ONDA UZIMAJU CRNOGORSKE BOJEVE ZA NJIHOVE POBJEDE.DA IM NIJE NAS ONI BI ODAVNO NESTALI KAO NAROD I NACIJA,A NI DANAS NE BI IMALI DRŽAVU DA IM JE MILO 2006 NIJE NAPRAVIO.SVE ĆE DOĆ NA SVOJE MJESTO,SAMO POLAKO.
Anonimus

05. 01. 2013 - 02:17

Ne treba izgubiti iz vida da je mnogo današnjih Srba crnogorskog porijekla i da su doseljenjem u Srbiju prigrabili srpsko nasljeđe (već samom tvrdnjom da su oni istinski Srbi), a "posrbljavanjem" crnogorskog nasljeđa žele staviti izvan svake sumnje tu rečenu tvrdnju. Crnogorci samim svojim postojanjem negiraju utemeljenost njihovih aspiracija na srpsko nasljeđe. Crnogorci koji se izjašnjavaju kao Srbi ili "samo" tvrde da su srpskog porijekla, obične su marionete u rukama "velikih" igrača iz Srbije (Beograda).
Змај

21. 01. 2013 - 20:29

Који су то црногорски бојеви с Османлијама од пада Црне Горе Црнојевића (не рачунајући буне против Скендербега Црнојевића) од прве полoвине XVI вијека, у цијелом XVII и све до пред крај XVIII наведи ми молим те... P.s. Немој, још једном те молим, данашњим виђењем Црногораца у државотворном смислу, у које су укључени сви Брђани и племенски дио Источне херцеговине, китит одговор, јер Староцрногорци не воле то, а понајмање да се ките српством од којега су се давно и прије тога отресли...
Za "Zmaja"

29. 07. 2016 - 14:33

Ti prije svega nijesi nikakav "Starocrnogorac", jer pravi Staorcrnogorci se nikad nijesu proglašavali za pripadnike drugog naroda (koji nas je okupirao). Drugo, naši preci su ratovali protiv osmanlija vijekovima, dok ste vi 500 godina robovali, mješajući se sa njima (odatle takva kulturološka i fizička sličnost vas i vaših nekadašnjih gospodara). Mi se nijesmo nikakvog "srpstva otresli" nego nikad nijesmo ni pripadali toj vašoj asimilatorskoj ideologiji, zaludu ti pjesničke bajke, zapamti ovo momče - poezija nije nauka.

04. 01. 2013 - 14:02

Sta drugo reci osim da Srbi zapravo i ne postoje vec da su velikosrska podvala
M. Ć.

04. 01. 2013 - 14:02

Akademik, SANU Ljubomir Maksimović o Ćirkoviću: Ерудита са прецизним научним методом, познат по својој критичности у истраживањима заснованим на архивској грађи (Дубровник, Венеција, Хиландар, Будимпешта), Сима Ћирковић стварао је дела која су представљала значајне продоре у разноврсним аспектима средњовековне историје Босне и Србије, и уопште балканског простора, укључујући и његову тако значајну византијску компоненту. Иако није био византолог у ужем смислу речи, оставио је за собом текстове непролазне вредности о византијско-српским односима, пре свега у XΙV веку. Једном речју, рецепција његових дела у светским размерама снажно је допринела међународном угледу српске историјске науке. Деценијама неприкосновени бард наше медиевистике, (Istoričar sa vizijom, www.politika.rs 29. nov 2009)
M. Ć.

04. 01. 2013 - 15:14

Akademik SANU Momčilo Spremić o Ćirkoviću: "Teškim poslom spoznaje čoveka davnih vremena bavi se oko četiri i po decenije akademik Sima Ćirkovic, naš najpoznatiji medievista." (Spremić za NIN, 27. novembra 1997) Akademik SANU Miloš Blagojević o Ćirkoviću: "Ćirković se po širini zahvata u medievistici izjednačio sa značajnim istoričarima Stojanom Novakovićem, Vladimirom Ćorovićem i Konstantinom Jirečekom, a nadmašio ih je u pojedinim rezultatima" (Sećanje na akademika Simu Ćirkovića, http://www.rtv.rs 12. mart 2010)
Tumbas

04. 01. 2013 - 15:21

G-dine Ćosoviću da li znate za pismo upućeno sa Zbora glavara na Cetinju 1756.g. Mletačkom providuru u kome glavari "jednodušno" kažu da neće ratovati protiv Krivošijana i Hercegovaca "jerbo smo i mi, kao i oni, Slavjani i Serbi vostočno pravoslavne vjere". Pismo se nalazi u kotorskom arhivu i, niko iole znaven ne spori autentičnost dokumenta (u narodu je sa tog Zbora glavara ostao zapamćen postupak Sima Kođošije Vujovića sa Čeva, koji je prosuo ponuđeni novac i izaslanika protjerao ispod sablje)
Za Tumbasa

29. 07. 2016 - 14:54

Znaš li ti momče da je neuki i nepismeni narod 19-og vijeka u Cg brkao pravoslavlje sa tzv "srbstvom"? Znaš li da su takođe mnogi neškolovani ljudi brkali i slovenstvo sa tzv "srbstvom" (tzv slavjano-serbi)? Znaš li da su pod uticajem Vuka Karadžića mnogi iz neznanja brkali i sve štokavce sa "sve samim srbima"? Znaš li da u Cg istoriji ima masa falsifikata, krivotvorina, plagijata i ostale lažirane dokumentacije koju su velikosrbi stvarali još od 17. vijeka pa nadalje (iako je to najintenzivnije bilo u 19. vijeku)? Ne znaš, vidi se da nemaš pojma...a što se tiče navedenog arhiva, masa je takvih bajki implantirana u arhive još u vrijeme kraljevine SHS (Vuksanova škola lažiranja istorije), da bi to tako ostalo i za vrijeme bivše SFRJ (zahvaljujući Đilasu i njegovom političkom licemjerju). Eto tako je nastala vaša tzv "istorija", temeljena na provalama raznih neukih i polupismenih ljudi, u zaostaloj državi bez naučnih institucija (hvala "mudrosti" tadašnjih "premudrih" vladara).
M. Ć.

04. 01. 2013 - 15:21

Akademik CANU Miomir Dašić Ćirkovića karakteriše kao: “medievistu monumentalnog naučnog opusa” ("Vijesti", 17. jul 2012) Vizantolog Radivoj Radić kaže za Ćirkovića: "...da je u našoj sredini u poslednjih nekoliko decenija pok. prof. Ćirković verovatno bio jedini istoričar svetskog formata i da je samo on mogao da napiše istoriju Srba od doseljavanja na Balkansko poluostrvo do devedesetih godina prošlog veka." (Časopis "Pravoslavlje", 15. feb 2011, broj 1054, ima na sajtu http://pravoslavlje.spc.rs/) Poštujmo Simu Ćirkovića i kad kaže da se "bit" Srba promijenila u odnosu na rani srednji vijek i kad kaže da Vlasi nijesu - Srbi stočari.
Секула

05. 01. 2013 - 10:43

Ћосовићу, зар не видиш да си у коментару Јолу управо оборио сопствену теорију? Тачно је да су Херцеговци већином И2а. Као и Шумадинци, Босна, Далмација, Бока, дио Брда. Ако је то "влашки ген", шта сте онда ви Албанци и Црногорци код којих доминира Е1б? Зар ви не тврдите да сте ви влашког поријекла? Или си одустао од те теорије? У књизи Б. Ђурђева "Постанак херцеговачких, брдских и црногорских племена" наведен је дефтер за херцеговачки Санџак с краја 15 вијека. Не видим у њему нешто превише романских имена. Има старинских словенских али романских нема. По вођама Матаруга знамо отприлике како су им имена изгледала - Сумер, Калока, Гуска... Како су словенска племена на просторе Херцеговине продирала са запада а не истока, логично је да се ради о протјеривању старосједилаца са запада на исток.
Nero Wolf

05. 01. 2013 - 12:37

U Katunskoj nahiji za sada dominira I2a - u Ozrinićima (Vukotić sa Čeva, Pejović iz Komana, u Cetinju Dapčević). Ne mogu se današnje nacije (Crnogorac, Srbin itd.) poistovjećivati sa haplogrupama. Nije nemoguće da je i I2a i E1b "ilirski haplotip" - sami Iliri nisu bili jedinstvena etnička grupacija, već skup bliskih (a genetski možda različitih) plemena koje su tako Rimljani sve zajedno nazivali. A možda je E1b neki gen karakterističan za Tračane ili Pelazge ili recimo Dardance, koji će kasnije biti karakterističan za Arbanase u planinskom djelu sjeverne Albanije odakle su se i širili u ravnice i na jug, ali i u Zetu (neka naša plemena ili rodovi). Krajem XV vijeka najveći dio Vlaha je bio praktično već slovenizovan. Dolaskom Turaka i ulaskom u vlaški status i mnogih ratara dolazi i do konačnog sjedinjavanja Slovena i Vlaha. Prevladat će slovensko ime zbog slovenskog jezika kojim su svi govorili.
M. Ć..

05. 01. 2013 - 14:04

Sekula, mi smo svi izmiješani, još u srednjem vijeku. mi smo Crnogorci. Sva plemena crnogorska su izmiješana, jer je bilo puno migracija unutar plemena. Mi smo formirani narod i nacija sa jasnim obilježjima. Imamo jasna ujednačena identitetska obilježja, koja tvoja nacija nema. Nacija u koju si se upisao nema istoriju, nema tradiciju, nema kulturu, nema obilježja. nema ništa. Sve što ima uzela je od drugih i proglasila za svoju. Tvoja istorija ne postoji, ona se nije desila, ona je napisana, nije se desila. Preci najvećih fanatika kao što su Amfilohije i Bećković ni u jednoj srpskoj bitki nijesu učestvovali. Ni na Ceru, ni Kajmakčalanu, ni na Čegru, ni na Marici nikada niđe, a najveći srpskji fanatici?!! Možeš zamisliti da je neki Arapin iz Marseja najveći francuski fanatik??
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

05. 01. 2013 - 13:57

..Društvo-tema:M.Ć-"Sloveni samo u naznakama"! "Možda će za nekoga biti šok,ali ovako stoje stvari:današnji Crnogorci/po ovome oni su isčezli-čim su današnji,brez jučerašnjih?/,su genetska mješavina Ilira,odnosno/?/ Vlaha i Arbanasa,koji čine više od 50% genetskog koda savremenih stanovnika CG,dok je uticaj praslovenskih korijena znatno manji i ne prelazi 10% i čak je niže od uticaja grupe naroda keltskog porijekla ili miješavina sa genetskim kodom naroda iz Male Azije ili Levanta!"!Gospodo uporedite procente gospodina resavca M.Ć sa vašim procentima?Uporedite vaše volontiranje sa profesionalizmom M.Ć kojem je Država Srbija platila ove analize- praporijekla Srbijanaca/Srba?/?Znate,ovdje se nameće samo jedno pitanje:Zašto je Srbija plaćala "analitiku" koju ima u knjigama akademika Ćirkovića?Ako nemate odgovor- uđite u suštinu i ciljeve naslova:"NEUGODNO RAZBIJANJE VELIKOSRPSKIH ILUZIJA"?
M. Ć..

05. 01. 2013 - 14:07

Eto u Ozrinićima Vukotić je I2a a sto puta sam rekao da ga nose Vlasi/Morlaci (Cvijićevi Dinarci). Već sam u tekstu "Ko širi lažibajke..." pokazao ovaj izvor o OZRINIĆIMA koji je pronašao Srbin Risto Kovijanić u Kotorskom arhivu Dokument je iz 1396. godine, sami sebe su deklarisali kao Vlahe (nos znači - mi): "Nos Nichola Grubsich, Cusich Manovich, Bacel Voanovich, Glava Hosrichnich, Cosan Osrichinich, Vochotta Tolich, Vithoye Popovich." (Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima XIV - XVI vijek, Cetinje, 1963, strane 188. i 189). Dkle, nosioci I2a su SAMI SEBE deklarisali kao Vlahe, a ne kao Slovene. Naravno Nero neće priznati ove perfektne istorijske izvore, Nero je Deretićevac.
Змај

21. 01. 2013 - 17:57

jel Srbin zato što je iz Srbije? Ili onako Politički...na ovoga kovijanića mislim.
M. Ć..

05. 01. 2013 - 14:07

Vukotićev predak je krajem 14. vijeka sebe deklarisao kao Vlaha, a ne kao Slovena. Što se tiče Dapčevića, predanje kod njih kaže da su došli sa cetinjskog polja na Ljubotinj, Nose I2a a njihove pretke na Cetinju dokumenta od prije 400-500 godina označavaju kao Vlahe/Morlake. Preci Dapćevića na Cetinju u napravili Vlašku crkvu, koja se i dan danas tako zove. Recite mi, da i ja znam, što se ne poklapa u mojoj priči?
M. Ć..

05. 01. 2013 - 14:08

Gospodine Jole, ja se oko ovih tema interesujem evo 20-ak god, na ove teme su me uputili Bećković, Amfilohije i divizija njihovih ućerivača srpstva, Oni su mi sa stranica novina, sa TV, radija, na ulici, u kafanama, svaki dan govorili da sam Srbin. Napisali ste: "Gospon M.Ć mene još nešto interesuje,kome i čemu služe vaše "analize"" Gospon Jole, kome i čemu služe analize Bećkovića i Amfilohija kako su Crnogorci Srbi? E pošto su me Amfilohije i Bećković "nagovorili" da sve to ispitam, to što sam saznao sad iznosim i s vremenom je postalo jako zabavno. Otkrio sam da su Srbi vjersko-politička izmišljotina iz 19. vijeka. Volim kod Vas što ste moje tekstove dobro utvrdili i zapamtili kao đak pjesmicu! Samo čitajte i uživajte!
Секула

05. 01. 2013 - 15:47

Неро Волф, вјероватно је тако, познато је да су Катунску нахију доминантно настањивали Херцеговци. Посебно дио Катунске нахије из које је аутор текста Ћосовић. Вјероватно и он има халпогрупу И2а па је зато запео да и њу прогласи старосједилачком. На крају ће да обори и теорију о досељавању Словена. Када сам говорио Стара ЦГ, мислио сам на дјелове ближе језеру. У култури, обичајима, изгледу и дијалекту људи се најбоље види тај арбанашки утицај. У Кучима и Братоножићима је он још израженији у односу на Стару ЦГ. У Васојевићима је он ограничен на старије словенске досељенике, будући да је тамо било више таласа прилива становништва. Мислим да би добро било да баталимо лаичких тумачења генетике. И много стручнијима на ту тему многе ствари још увијек нису јасне.
Nero Wolf

05. 01. 2013 - 19:19

Pa ovdje se i mogu načelno složiti - u istočnom dijelu današnje Crne Gore (od sjevera do juga) su svakako veći uplivi haplotipova E1b, R1b i J, koje u velikom procentu nalazimo i kod današnjih Albanaca. To nam nedvosmisleno ukazuje na zajedničko porijeklo, o čemu su postojala i predanja kod mnogih naših brdskih plemena. Ipak ne treba još uvjek prenagljivati sa zaključcima jer još uvjek nemamo velik broj javno iznesenih imena i prezimena testiranih ljudi - treba očekivati tamo i druge haplogrupe, baš kao i u zapadnom dijelu Crne Gore (imamo Bojoviće i Ostojiće E1b), a pogotovo po većim gradovima. Slažem se da je genetička genealogija isuviše mlada da bi na osnovu nje izvlačili neke egzaktne podatke, ali su nam i ovi skromni koje posjedujemo svakako interesantni bar kao indikatori stanja. Genetičku genealogiju ne bi trebalo koristiti u dnevno-političke svrhe, jer je to besmisleno.
M. Ć.

05. 01. 2013 - 16:40

Teorija da I2a nije starosjedelecka je besmislena teorija jednog fizicara koju nijedan biolog-feneticar nije prihvatio. Po teoriji da su I2a i R1a (Po Neru i Dereticu i I1 i R1b) Sloveni proizilazi da Sloveni nemaju etnicko jezgro! Po Dereticu i Neru ljudi koji izgledaju kao Putin, Ljermontov, Jesenjin nijesu pravi Rusi - Sloveni, njima primat ladno moze da ospori neki krivonosi, tamni, ogromni i krakati Vlah iz Hercegovine. Npr Vlade Divac može Rusima da kaze - "ja sam pravi Sloven, a vi nijeste". To je logika fizicara Kena, Deretica i naseg Nera Wolfa. Logika bez logike. Fizicar Ken je nabrckao neke formule npr: 12ab-23j-fg5-I2a-I2c-564-J2a i zakljucio da nije sa Balkana (jer mu se ne svidja da je porijeklom sa Balkana) Tako je fizicar Ken odredio porijeklo pomocu matematickih formula, bez fizicke antropolgije, bez istorijske nauke, bez etnologije, i bez genetike - jer nije geneticar!
Nero Wolf

06. 01. 2013 - 10:20

To što tvrdi Deretić nema veze sa zdravim razumom niti sa ovim o čemu mi raspravljamo - prosto ne znam kako sagovornicima tako olako lijepite etikete? Teoriju Kena Nordtvedta danas prihvataju genetičari sve više i više - uvrštena je na Eupediju, prihvatio je Kljosov, Verenič, neki slovenački genetičari itd. Ne znam koji se to genetičar ili biolog javno suprostavio Nordvedtovoj teoriji - hajde postavite mi neko takvo reagovanje ili naučni rad? Boja kose, očiju i kože nema nikakve veze sa haplogrupama. Okosnica Slovena jeste R1a, ali nisu svi Sloveni R1a već samo pola zapadnih i pola istočnih. I u VII vijeku su Sloveni imali u svom sastavu ljude raznih haplogrupa a ne samo jednu. Sloveni (kao i Germani, Kelti itd.) su jezičko-kulturne kategorije, a ne genetičke. U svakom slučaju ja ne mislim da je I2a isključivo slovenska, nit isključivo starobalkanska - što hitate sa zaključkom kad se ni pametniji od nas još nisu usaglasili oko ovog pitanja?
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

05. 01. 2013 - 19:17

..Miroslave Ćosoviću-ja drumom-a Vi šumom zaobilazeći istinu,poturajući meni Amfilohija,Bećkovića i ine?Meni, koji svoj vijek provodim kao ateista-komunista,i koji se zgražava nad vama(mnogi moji bivši "saradnici"?) koji vjeru prodajete za večeru i mitariret se od popisa do popisa-zato i razlike na stotine hiljada "prelazaka" srba u crnogorce i crnogoraca u srbe/1948-2011!/-zar ne miro -slavni resavče?Vidite vaša tema od 06.09.2012:"Zašto se ćuti o vjekovnoj netrpeljivosti":je od mene dobila jednu "zvečku" dana 07.09.2012 i do danas nemam odgovor-ako ne računate ova vaša "naučna" podmetanja (Amfilohija-Bećkovića!)?"..da se na bajkama Vladike Rada i Kralja Nikole/valda Knjaza?/,u prvoj polovini 19 v.gradila i razvijala svijest o srpskoj naciji?Ajde de,epohalna djela Vladike Rada,pisana su u prvoj polovini 19 v.?Ali djela K.N.-pisao ih još u utrobi majke/rođen 1841!/?DUBINA ISTINE ZAVISI OD PLITKOĆE LAŽI?Zar ne miro-slavni?"?Čekam odgovore!
M. Ć.

05. 01. 2013 - 21:10

Gospodine Jole, Vi ste moj najvjerni citalac, Vi moje tekstove ucite kao đak pjesmice. Bravo čika Jole! Ovaj tekst o Ćirkoviću dobro da naučite i danikada ne zaboravite ove Ćirkovićeve riječi o Vlasima: "Vlasi nisu podvrsta srpskih stočara, kao što su podrazumijevali i još uvijek podrazumijevaju brojni srpski pisci. Vlasi uopće nisu specifično srpski problem. Oduvijek su živjeli u dinarskome zaleđu jadranske obale... Vlasi doseljeni u Hrvatsku u 16. stoljeću, iz temelja slavenizirani i kristijanizirani, bili su potencijalni Srbi u jednakoj mjeri kao što su potencijalni Hrvati bili Vlasi Dinare i Istre te doseljenici koji su primili katoličku vjeru." G-din Jole, do idućeg mog teksta ovo dobro da utvrdite, napamet, pa u Prčanj da se hvalite kako ste prave stvari naučili
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

05. 01. 2013 - 22:09

...Miroslave Ćosoviću-vaša "podmetanja" sam naučio u socijalizmu!Vjerovatno,da vam je neko bio iz porodice "komunista"? Na žalost,ja vam nisam rame za plakanje-jer vi se sami,brez pomoći, nasađujete-brez suza-ka kvočka na jaja,mimo mojih ramena?Zar ne uvažini- r e s a v c u- od Kobiljeg dola ravnog-Resave ravne?Vidite,gospon Miroslave-ja ne učim vaše tekstove ka pjesmice!Znate zašto?To nisu pjesmice nego nešto što je iole pismenome dostupno,pa i vama, koji ih na prizeman način r e s a v i t e i "plasirate"! Da sam u pravu-najboje govore vaši odgovori-kojih na žalost još nema na ovom Portalu?Zašto?Možda ste počeli-definitivno-da se sramite što napisaste /to je jedino u ovim vašim resavljenjima- vaše!/,da su Epohalna djela Vladike Rada i Knjaza-Kralja Nikole-po vama- iz prve polovice 19.vijeka- b a j k e!Na žalost,moram jopet da vas opomenem da :DUBINA VAŠIH LAŽI ZAVISI,iskljčivo, OD DUBINE ISTINE-koja vas uništi!!
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

06. 01. 2013 - 21:16

..Miroslave Ćosoviću,iz Kobiljeg dola-praporijekla Vlaj,konačno sjedoste-ka kvočka na jaja- i potvrdiste moje kosntatcije o vašim ciljevima i nakanama!Hvala vam-što priznaste da vama smetaju SRBI i svi oni koji su tako upisni ili se osjećaju!To se zove mržnja-koju jedan nadriintelektualac ne može obuzdati-mržanja jača od moždana!Hvala vam,gospon Miroslave,veliko hvala za vašu "naivu"!!Oko Ćirkovića ne treba trošiti energiju-ne posebno vi koji ga s dušno i ciljno prepisujete-resavite i to sve-kako reksote-platila država Srbija?Na kraju gospon Miroslave-što mislite:da li u CG postoji i jedan građanin koji vam vjeruje da na danšnji dan u Srbiji ne postoji prosječan građanin Srbije koji umije-može, da stisne, pa da pročita-prouči akademika Ćirkovića i njegova djela? I pitanje svih pitanja-đe baš vas izabra Srbija da joj pišete ono što se ne dopada njenoj ELITI? Vaša priča je -fantazija- produžetak vašeg brčkanja o Petrovićima-zar ne?
M. Ć.

06. 01. 2013 - 21:29

Germani su sastavljeni (uglavnom) od Skandinavaca i Kelta, R1b su Kelti, Slovene, njihov jezik i kulturu reprezentuje R1a, ostalo je kasnije došlo. Ako su sa Slovenima došli i Avari i Goti to opet nijesu Sloveni niti ih možemo računati u Slovene, čak ih i izvori iz I mileniuma razlikuju od Slovena. Kod nas bi možda potomci Avara mogli biti nosioci N ili G. Nero pokazali ste da je neki Vukotić sa Čeva I2a. Njegov predak se krajem 14. vijeka izjasnio kao Vlah, u dokumentu koji je pronašao Srbin Kovijanić. Zašto se nije izjasnio kao Sloven? Što kaže fizičar Ken? Ili je poslovni ugovor iz 14. vijeka neozbiljan dokument?
M. Č.

06. 01. 2013 - 21:33

G-din Jole, akademik CANU Petar Vlahović, Srbin, protivnik crnogorske državnosti, negator crnogorske nacije, piše na osnovu proučavanja skeleta još od praistorije: "Ova svojstva Crnogoraca Božina Ivanović povezuje sa mezolitskim (nalazi na Vlascu) i rano neolitskim (nalazi na Lepenskom viru) stanovništvom đerdapskog podunavlja i tako utvrđuje sukcesivnost Crnogoraca sa drevnim stanovništvom Balkanskog poluostrva..." http://http://www.antropoloskodrustvosrbije.co /PDF/003_Petar_Vlahovic.pdf G-din Jole MEZOLIT je bio prije 10.000 godina, znači da i Petar Vlahvić tvrdi da smo starosjedioci - Iliri!
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

06. 01. 2013 - 21:39

...doslovno ovako:-"Sve je dobro,kada...čeljade uspije da ostane u čistu svijest?Protiv nauke,nemam,a man,ništa protiv,ali protiv sam prevrtanja i prepisivanja tuđih relativnih misli!" Dragi čitaoci uporedite ova dva teksta-koje je uvaženi pastir M.Ć. prekrojio i skratio/prvi/-ubacivši riječi/Jole/:"šokiran riječima Sima Ćirkovića"...Dakle ovo "prekrajanje"-laganje ima jedan jedini cilj..?Koji ?Polazeći od činjenica da je i istina relativna-samim tim i pisanja Ćirkovića su relativna,kao i misli-djela su relativna!Ne postoje pisana dokumenta po kojima bi se apsolutno-100% utvrdila istina o praporijeku i nastajanju naroda na Balkanu?Pitam-da li su i današnji najsavremeniji nalazi-DNK izvještaji 100% pouzdani?Dakle,uvaženi pastir M. Ć.,umjesto da se izvine potomcima Petrovića i svim poštenim Crnogorcima i CG,za laži i podmetanja Petrovićima/prekrajanje/,on ide dalje i mašući šakom evrića-piše za Elitu Srbije-suprotno njihovim ciljevima?Plitke laži-utop neizbježan/M.Ć./?
M. Č.

06. 01. 2013 - 22:37

Kaže Jole - "uvaženi pastir M. Ć. Ć hahahaha Pa Vi ste čika Jole najveći komičar u istoriji Prčnja. hahaha Moj marljivi učeniče g-dine Jole, dobro da ste ostali u "čistu svijest" pošto ste pročitali Ćirkovićeve riječi! haha Dakle "istina je relativna", što želite sljedeće? Da se zabrane knjige Sime Ćirkovića? Da se izbače s posla ovi naučnici koji ga toliko veličaju? Da se zabrani istorijska nauka, a umjesto nje da se uvede predmet SRPSKI MITOVI I BAJKE? Ko će da predaje taj predmet? Popovi visokopreosvećenog Amfilohija? Pozdravljam mog najvjernijeg čitaoca Jola Drinjaka koji ukazuje na moje tekstove diljem www!
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

07. 01. 2013 - 09:33

..pastiru iz Kobiljeg dola i vi, konačno, nešto "kvaliteno da predložite!Da ..daaa se uvede predmet"MITOVI I BAJKE" Petra Petrovića Njegoša i Knjaza Nikole Petrovića!!! Da..daaa reče jednom i napisa bez stida i srama-pastir oliti čoban iz Kobiljeg dola MIROSLAV ĆOSOVIĆ: da se u prvoj polovini 19 vijeka NA BAJKAMA Vladike Rada i Kralja Nikole ,RAZVIJALA SVIJEST O SRPSKOJ NACIJI!!!Danas, kada CG treba da slavi 200 godina od rođenja Njegoša-jedan priučeni čobanin "čašćava" svekoliku CG skranveći ono što je najsvetije u CG i time i za Crnogorce!Ne smeta mu ni to-što to radi za prljave evriće prispjele od Države Srbije,da brčka-što brčka, i to sve zarad ponižavanja CG i Crnogoraca! Ko ovo ne vidi-taj ne vidi dalje no ovca ležeći-moj dobrano"znaveno" priučeni čobaninu od Kobiljeg dola!!Za kraj,ne piše se iz Prčnja-nego iz Prčanja! Predlžem,nađite knjigu od Don Nika Lukovića-Prčanj 1937,tamo On objašnjava zašto je Prčanja-a ne Prčnja?
M. Ć.

07. 01. 2013 - 15:33

Uvaženi i pomalo nevaspitani penzioneru čika Jole, moj najveći poštovaocu! Stalno pišete o mojim radovima na sajtu Skala radio, kao i na ovom Portalu - na drugim člancima. Hvala Vam što me reklamirate što obraćate pažnju ljudima da čitaju moje tekstove! Jedino što zamjeram što niste dobro naučili sve moje tekstove. Npr, obavezno da ovo naučite napamet, kao što ste onaj moj tekst iz juna. Akademik CANU Petar Vlahović tvrdi da smo starośedioci, da smo tu oduvijek, piše: "Ova svojstva Crnogoraca Božina Ivanović povezuje sa mezolitskim (nalazi na Vlascu) i rano neolitskim (nalazi na Lepenskom viru) stanovništvom đerdapskog podunavlja i tako utvrđuje sukcesivnost Crnogoraca sa drevnim stanovništvom Balkanskog poluostrva..." Što se ovog teksta tiče dosta smo se dopisivali, budite marljivi i vrijedno učite moje članke!
Змај

21. 01. 2013 - 17:16

Jel uzeo jezik stare Grne Gore? Il je možda uzeo ovaj istočnohercegovački dijalekat http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Herzegovinian_dialect
Змај

21. 01. 2013 - 18:06

Напиши поштено како се ти Словени називају у те двије хрисовуље...стисни петљу и изнеси, не прећуткуј! Или упути бар на конкретну референцу па нека људи виде кад нећеш да изнесеш...А ја им нећу рећ...претпостављају они сами, а Dukljanima се јежи низ кичму...јел да?!?
KOKAN

26. 01. 2013 - 21:03

Da se cesce gledate u ogledalu videli bi da vase antisrpstvo prelazi u opsesivnost. Svoje se moze, a i treba, voleti bez mrznje prema drugima. Ostanite u londonu.

02. 02. 2013 - 02:23

Iliri je zbirni naziv koji su Rimljani koristili za razlicita plemena i narode koji su živjeli na današnjem zapadnom Balkanu. Rimljani nijesu htjeli puno da "razbijaju glavu" ko je ko na zapadnom Balkanu, pa su sve nazvali Ilirima, po jednom jedinom plemenu. R1b kod nas je naravno ogranak Kelta, onih Kelta koji nijesu završili u zapadnoj Evropi. Što znaci KOMANI na slovenskom jeziku? Ja pojma nemam a znate li Vi?
?????? ???????

08. 02. 2013 - 01:47

?? ?????? ?????? ??????????? ?2? (????????? ?????): ????: ??? 12 ?? (10.5%) ?????????: ??? 8.8 ?? (21%) ?????????: ??? 2 ?? (18%) ??????: ??? 4.5 ?? (9%) ????: ??? 1 ?? (9%) ???????: ??? 600 ???. (10%) ??? ????? ??????? ???????: ???? ???????? 9 22 ?? ??? 50%). ???????: ??? 500 ???. (? ???????? 12%, ?? ?????? ????). ? ???? ????????? ??? ??????????? ?????????
PlinijeMlađi

15. 03. 2013 - 00:56

Kakve veze imaju Crnogorci sa englezima, u tom kontekstu? Da izuzmemo činjenicu da su Srbi proširili kultoru na ceo svet i da je "vinčansko pismo" ustvari srbsko Srbica. Na više od 70 lokaliteta je nađeno to pismo koje je naj starije na svijetu a u njemu je više od 20 nzm tačno koliko slova iz današnjeg srbskog pisma koju zovu Ćirilica a u stvari to je Glagoljica:) Tako Hrvati pst vi ste svi Srbi imate i vi istoričare koji tvrde da se ti"Sloveni"nisu doselili već se samo odselili. Nadam se da mi je komentar u skladu sa pravilima sajta http://www.svevlad.org.rs/knjige_files/nikolic_srbija.html
Za "Plinija"

29. 07. 2016 - 14:36

Kakve veze ima Vinčansko "pismo" (zapravo slikarije praljudi) sa vama Serbima? Apsolutno nikakve, Vinčanska kultura kamenog doba ima sa vama jednako toliko toga zajedničkoga kao što Krapinski praljudi imaju sa Hrvatima, drugim riječima - jedno veliko ništa. Živiš u svijetu Deretićevih fantazija momče, bilo bi žalosno da nije toliko smiješno ;)))
Nenad

21. 03. 2013 - 13:46

http://velisarajicevic.tripod.com/ evo malo pa učite. VIdeće te činjenice koje možete nači po stranim istorijskom knigama ! Kao to ćelite svakako!!
Sekula

30. 06. 2013 - 10:17

Dobro, i sta je tvoja poenta? - da su izvorni Srbi izumrli - Srbiju su naselili Crnogorci i Hercegovci Morlacko/Vlasko/Ilirskog porekla. - da su se ti divljaci u Srbiji ubediil da su pravi Srbi - da sada i vas hoce da ubede da ste isto Srbi - vi se slazete da ste isto sto i oni, ali ne prihvatate ime Srbin, vec vam vise odgovara Crnogorac, mada ni jedno ni drugo ne odgovara istini da smo svi zajedno obicni Morlaci Tako proizilazi iz vase price...
vladoivanisevic

11. 07. 2013 - 07:03

tako je sekula,rekao si istinu.
Za Sekulu

29. 07. 2016 - 15:27

Sekula, krivo si shvatio poentu gospodina Ćosovića. Nijesu svi Serbi tj Rašani izumrli, većinom su se oni očuvali - ali mješanjem sa svojim gospodarima koji su ih porobili, u početku to su bili Vizantinci i Bugari, a kasnije Osmanlije (500 godina). Zato oni nemaju skoro uopšte slovenskih gena, no to nema nikakve veze sa nama Crnogorcima. Mi smo se oformili od Dukljanski Slovena koji su došli iz Polablja, i mješali se sa raznim Ilirskim i Keltskim narodima na području nekadašnje Rimske provincije Dioklitije. Dakle, naša genetska mješavina se nepobitno razlikuje od njihove raško-šumadinske iliti osmanlijsko-vizantinske uz dodatak Cincara, Vlaha i raznih drugih posrbljenih naroda Balkana. Crnogorci koji su došli u Srbiju su bili vjerski i politički posrbljeni, slali su ih Nikola i Njegoš, misleći da će oni tamo biti "školovani", a zapravo su postali najgori dušmani sopstvenog naroda, mnogo gori od pravih velikosrba iz Srbije. Beograd je bio industrija svetosavskih janjičara.
Milo

02. 02. 2015 - 19:02

Pojavila se priča da postoje crnogorski Srbi, bosanski Srbi, hrvatski Srbi i ko zna kakvi Srbi. U suštini je reč o jednom narodu – Srbima.U zemljopisu Kraljevine Crne Gore, koji je imao četiri izdanja (prvo 1893, a poslednje 1911) između ostalog piše: „U Crnoj Gori žive sve sami i čisti Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000. Većina su pravoslavne vere, a ima nešto rimokatoličke i muhamedanske vjere, ali treba znati da smo svi srpskog porijekla i srpske narodnosti.Crnom Gorom vlada Kralj Nikola Prvi iz slavne srpske porodice Petrović-Njegoš… Osim Crne Gore ima još srpskih zemalja u kojima žive naša braća Srbi. Neki su kao mi slobodni, a neki nijesu, nego su pod tuđinom. Svaki Srbin u Crnoj Gori dužan je poznati i ljubiti svoju cjelokupnu domovinu – sve srpske zemlje u kojima žive naša oslobođena i neoslobođena braća Srbi“.U odnosu Srbije i Crne Gore razlike su samo u državnosti. Reč je o dva istorijska ishodišta podjednako srpske državnosti, a ne i dva etnolingvistički, verski i kulturno različita naroda. Crnogorci se mogu povezivati sa Zetom i Dukljom u državnom smislu. Zećani i Dukljani nisu etnos, baš kao što ni Crnogorci nisu etnos, s tim što Zečani i Dukljani nisu ni nacije, jer u srednjem vijeku nemamo nacije. Ne postoji narod Zećani, već narod koji živi u Zeti, feudalnoj državi. Prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu 28. avgusta 1910. godine, kralj Nikola kaže sledeće: “Svjestan slavne uloge ovih naših stranica u istoriji srpskoga naroda za vreme moćnih kraljeva i gospodara negdašnje Zete, kolijevke slavnih Nemanjića …, ja odobravam … da se obnovi staro kraljevsko dostojanstvo mojoj državi … ja primam kraljevsko dostojanstvo tvrdo uvjeren da će sve Velesile sa blagovoljenjem pozdraviti, pored jedne Kraljevine u Srpskom Podunavlju, ovu drugu u Srpskom Primorju …, a Slovenstvo i svi Srbi kao jedno još više jemstvo za opstanak i bolju budućnost Srpskih plemena .” Sam Kralj Nikola,na koga se pozivaju Crnogorski separatisti je napisao Crnogorsku himnu ‘Tamo onamo’ gde se samo spominje Srpski rod…. Slava Crne Gore – to je slava cijelog srpskog naroda, jer Crna Gora na prvom mjestu pripada Srpstvu, i sve njene žrtve za Srpstvo su prinesene…” (“Glas Crnogoraca”, 21. mart 1910, Cetinje).Marko Đukanović, predsednik Crnogorske narodne skupštine, predlažući proglašenje knjaza Nikole za kralja, 1910, rekao je, uz ostalo:”… U Članu 13 Zakona o narodnijem školama u Knjaževini Crnoj Gori iz 1907. stoji: „Đeca naših državljana koja stalno žive u Crnoj Gori moraju pohoditi državnu ili privatnu srpsku narodnu školu…“ U članu 26 piše: „U osnovnoj školi uče se ovi predmeti – 1. nauka hrišćanska, 2. srpska istorija, 3. srpski jezik…“…Ono što su uradili komunisti na čelu sa Milovanom Ðilasom i sada Milom Ðukanovićem, samo je poslednja faza četiristogodišnjeg razbijanja srpstva u Crnoj Gori.
Za Mila

29. 07. 2016 - 13:36

Znaš li ti momče da je takozvani "Zemljopis kraljevine Crne Gore" pisan od strane posrbica školovanih u Srbiji (jer tadašnja zaostala Crna Gora nije imala niti jedne jedine naučne istitucije) - što možemo zahvaliti "velikoj mudrosti" trojice poljednjih Petrovića. Znaš li da je kralj Nikola bio bolesno pohlepan za vlašću nad većom državom i brojnijim narodom? Njemu nije bila dovoljna naša mala zemlja i malobrojna nacija, kod njega je lakomost bila jača od ionako slabo razvijenog patriotizma, a lukavi velikosrbski agitatori su to koristili, manipulišući njegovom naivnošću, i slatkorječivo mu tepajući, obećavajući "brda i doline" ako se posrbi, i ako aktivno učestvuje u srpčenju Cg istorije, zemljopisa i jezika. Nikola je tako nažalost i uradio, jer je bio zabludni egoista. Što se tiče tvojih provala o Đilasu, za njega svi znamo da je bio bjelaški komunista a ne nikakav Crnogorac, isto vrijedi i za veći dio ove sadašnje vlade. Vaše tzv "srbstvo" je bilo silom implantirano u Cg.
Bogumil

05. 03. 2015 - 00:14

Sve je to tako nekako. Bilo je više balkanskih etnosa i više doseljeničkih etnosa sa sjevera, među kojima su bili najbrojniji oni slavenofoni. Te manje etničke grupe su se stapale kulturno i genetski i tvorile nove etnose od kojih su pojedini zadržavali drevna imena kao što su to Srbi ili Hrvati. Podjelom hrišćanstva baš na našem prostoru je bila "linija razgraničenja". Srbi su imali podršku sa istoka a Hrvati sa zapada. Između njih su bili kršćani (bogumili) i pagani, i jedni i drugi su uglavnom bili slavenofoni. I pravoslavci i katolici su vršili prevelik pritisak na ove grupe koje su osmanlije doživjeli kao oslobodioce i islamizirali se zajedno sa srpskim i vlađkim velikašima. Današnja podjela na nacije je podjela na religije i nema nikakve veze sa etnogenetskom situacijom prije osmanlija, u svim nacijama ima potomaka svih ranijih etnosa, samo je na jugu izraženiji ilirski tip a na sjeveru slavenski. Nemojte se prepirat-razgovarajte !
RALLE

12. 04. 2015 - 21:51

The most abundant Y-chromosomal haplogroup based on Athey’s haplogroup predictor for the Montenegro group was found to be I2a (P37.2) at a frequency of 29.2%. Other abundant haplogroups detected at considerable frequencies are E1b1b-M215 (27.0%), R1b-M343 (9.2%), and R1a-L62,L63 (7.4%). For the Serbian population, I2a (P37.2) is also present at very high frequencies (38.5%), and haplogroups E1b1b-M215 (17.3%), R1bM343 (4.5%), and R1a-L62,L63 (14.5%). Istraživanje pokazuje da su Srbi i Crnogorci isti narod, ali se današnji Srbi razlikuju od srednjovjekovnih Srba.
Za Ralle

29. 07. 2016 - 13:38

Lupaš besmislice momče, zašto izmišljaš? Genetska istraživanja su pokazala da smo mi u potpunosti različit narod od vas, naša genetska mješavina se razlikuje od vaše, a antropološki gledano, to je veoma očito. Svaki narod se razlikuje od svojih srednjovjekovinh predaka, zbog kasnijih mješanja, no to nema nikakve veze sa bajkama koje ti pričaš.
Ненад

17. 05. 2016 - 09:43

Кад би сад Његош устао из гроба,и Св.Петар Цетињски,и Св.Василије Острошки,и Марко Миљанов,па чак и краљ Никола....Све се не би могли начудити каки се "црвени Хрвата" намножило по Црној Гори......Управу су били они који су прорицали да ће доћи време када ће викати"Ми нисмо Срби,ми нисмо Срби"...Користити дела проданих "научника" за оправдање сопственог одрицања од порекла може бити,али такво дело мора имати знања да може бити и порекнуто....Оно што сам ја потпуно сигуран је да ће она права србска Црна Гора скинути окове безумља стављене од стране комуниста,Ватикана и Германа и опет бити једно са Србијом и свим србским земљама"од мора до Дунава".Као што ће се Украјина пре или касније вратит руском свету....Када Западна цивилизација(а већ је почело) малакса тада ће и сва њена зла дела и измишљотине на рачун словенских народа пасти "у воду"....А младост Црне Горе се буди,тамо осликали Патријарха Павла,тамо укључили сирене на дан НАТО бомбардовања....Деца ће судити неразумним родитељима..
Za Nenada

29. 07. 2016 - 14:45

Nenadani naš Nenade, mi nijesmo nikakvi "crveni hrvati" nego smo etnički Crnogorci, potomci starih Dukljana, koje i Porfirogenit, i Pop Dukljanin jasno navode zasebno od Hrvata, kao i od vas Serba. Srbija je vaša jedina zemlja, zaludu ti fantazije, mi našu đecu i unučad učimo istini, a ne velikosrbskijem lažibajkama i pjesmicama. Zaludu ti falsifikati iz 17-19. vijeka, zaludu vam Ilija Garašanin, Sima Milutinović, Vuk Karadžić, Grof Đorđe Branković, Gavrilo Stefanović Venclović, Milorad Medaković, Dimitrija Milaković, Dušan Vuksan i svi ostali falsifikatori & posrbljivači naše istorije, mi smo našu svijest o zasebnosti očuvali uprkos svim vašim očajničkim pokušajima asimilacije. Oni koji crtaju vašeg patrijarha nemaju nikakve veze sa našim narodom, to su pripadnici vaše manjinske zajednice koje ima 28%, i sve ih je manje, a nas sve više. Oni realni među njima su se vrnuli izvornom crnogorstvu, a oni nerealni se sele kod vas u Bg, i tu je kraj priče, vi imate vašu zemlju, a mi našu.
cosic

27. 06. 2016 - 15:02

Cudo je sto se srbi odricu srpstva pa cak postaju i svoji najljuci neprijatelji govorio je vuk....nisam ga citirao u originalu da ne kopam po knjizi bzvz poenta je tu....sto se ratova tice svaki koji je izgubljen izgubljen je jer je sila bila bar desetostruko veca,od komsija nikad nijedan izgubili nismo osim od madjarske carevine koja je obuhvatala opet pola evrope i imala snagu svetske sile pa smo opet na kraju uz ogromne gubitke igrali pijani nanjihovoj oborenoj kruni/ koju su nama politicari uzeli/ masoni i ostala pokvarena gamad....najmudriji,najpametniji,najjaci sa ovih prostorasu se uvek nazivali ponosno srbima cak iako nisu bili rodjeni kao takvi... gde vam je andric,tesla,njegos pa danas kusturica,djokovic...itd molim vas dajte neke vlahe i arbanase velikane? Ovakve prepirke su meni pre svega tuzne jer sam iz kuce koja je 250 godina cuvala ikone i veru daleko od crnogorskog doma u madjarskoj u begstvu od turske osvete....i koji smo se k.... i vracali pitam se cesto
Za Ćosića

29. 07. 2016 - 13:46

Opet trabunjaš momče, za I. Andrića svi znamo da je bio posrbljeni Hrvat, jednako kao što je Kusturica posrbljeni Bošnjak, a Đoković posrbljeni Crnogorac (inače je dijete iz mješanog crnogorsko-hrvatskog braka, a preci su mu se deklarisali kao Crnogorci). Tesla sam sebe nikad nije proglašavao za "Srbina" osim u falsifikatima koji su se pojavili nakon što je on umro, pa nije mogao da se brani. I za samog Njegoša postoje mnogobrojne insinuacije da je njegovo navodno "srbovanje" zapraov običan falsfikat. U pasošu se deklarisao kao Crnogorac po narodnosti, što je samo dokaz više da je njegovo "srpstvo" zapravo izmišljotina njegovog učitelja Milutinovića, s obzirom da je Njegoš umro relativno mlad, pa nije mogao da opovrgne kult laži koji je stvoren o njemu. Dakle, nikakvi "najjači i najmudriji" nijesu bili nikakvi "srbi", vi ste samo politički stvorena megalomanska "nacija" kojoj je cilj bio da asimiliše sve južnoslovenske narode, slično kao Jugosloveni, kao kasniji termin iz komunizma.
za cosica

09. 10. 2017 - 17:06

evo nekoliko srpskih junaka vlaskog porekla: Milos Obilic (rodom je iz istocne Srbije, selo Dvoriste kod Golubca), Marko Kraljevic (po majci Vlah), Hajduk Veljko (rodom iz istocne Srbije), Janos Hunjadi (branio Beograd, vlaskog porekla).. itd Pozzz Vlah iz Srbije
cosic

27. 06. 2016 - 16:07

Moze li mi neko reci sta pod ostrogom(tvrd grad na ruskom) trazi sad vec napusteno selo sa porodicnim grobljem Perunovica(Perun) kad nit smo sloveni nit smo postivali slovenske bogove, no sto smo jadnici nesretni,ajde muci jado :) hehhe zaista tuzno,ali halo grupe i halo kartice podvaljuj nekom drugome....u pleme pripada ko se pokaze da je vredan toga i skim se ko orodi , nacionalna svest se budi u celoj evropi u proslom veku kad su u grckoj svi koji zive u grckoj i izjasne se kao hriscani priznati za grke,da toliko je jednostavno i prosto moji naucnici nesretni...ono si kako se osecas pogotovo ovde gde smo preko hiljadu godina a ko zna koliko hiljada stvarno se mesali pa racunaj da nas je bilo sto puta manje ....svatices da smo braca gluperdo...a ti ako ti se svidja zovi sebe arbanaskim vlahom gotom ili direktnim potomkom mongolskoturske osmanske zlatne horde ja cu te zvati bratom :) jer znam da to jesmo srbine, al pretpostavljam da ti bolje znas i ko i sta sam ja....i to je ok brate
cosic

27. 06. 2016 - 16:07

Moze li mi neko reci sta pod ostrogom(tvrd grad na ruskom) trazi sad vec napusteno selo sa porodicnim grobljem Perunovica(Perun) kad nit smo sloveni nit smo postivali slovenske bogove, no sto smo jadnici nesretni,ajde muci jado :) hehhe zaista tuzno,ali halo grupe i halo kartice podvaljuj nekom drugome....u pleme pripada ko se pokaze da je vredan toga i skim se ko orodi , nacionalna svest se budi u celoj evropi u proslom veku kad su u grckoj svi koji zive u grckoj i izjasne se kao hriscani priznati za grke,da toliko je jednostavno i prosto moji naucnici nesretni...ono si kako se osecas pogotovo ovde gde smo preko hiljadu godina a ko zna koliko hiljada stvarno se mesali pa racunaj da nas je bilo sto puta manje ....svatices da smo braca gluperdo...a ti ako ti se svidja zovi sebe arbanaskim vlahom gotom ili direktnim potomkom mongolskoturske osmanske zlatne horde ja cu te zvati bratom :) jer znam da to jesmo srbine, al pretpostavljam da ti bolje znas i ko i sta sam ja....i to je ok brate
Za Ćosića

29. 07. 2016 - 13:53

Sloveni na području Duklje nijesu bili tvoji "Serbi" (tj Rašani), već Bodrići ili Abodriti/Obodriti (po kojima je Obod dobio ime), Veleti ili Vilci, Ljutići te Zenti/Genti ili Zentići (žeteoci), po kojima je kasnije Zeta dobila ime (žitorodona zemlja). Ti Polapski Sloveni mješali su se sa Ilirsko-Keltskim starośediocima (Dokleatima, Autarijatima, Labeatima itd) - tako su nastali naši prvi preci Dukljani tj Dukljanski Sloveni, koji se kasnije nazivaju Zećanima, a od vremena Crnojevića, nazivamo se Crnogorcima, tako je ostalo sve do danas, uprkos vašim siledžijskim pokušajima posrbljavanja, još od vremena Nemanjića, pa sve do danas, mi Crnogorci smo očuvali svoj zaseban identitet, koliko god to vama smetalo, izlaz na more preko nas nećete dobiti, obratite se svojoj braći Grcima...Ada - ne možete zbog Makedonaca, a bojite se i reakcije Bugara, koji su za vas vazda bili strah i trepet ;)))
12673

24. 07. 2017 - 08:50

U prilozenom teksu izlozena je heraldika zetskih gospodara dinastija Balsica i Crnojevica, pa bi s tim da upitam i da postavim pitanja vezano za njihove porodicne grbove. Od kudj crni zmaj rasirenih krila iznad viteskog sljema i krune nad njima u njihovom porodicnom grbu? Kako je nastao? Sta on zapravo predstavlja u grbu porodicne dinasticke kuce Crnojevica? I zasto je nakandno s vremenom pri ilustracijama njihovog porodicnog grba, uklonjen crni zmaj rasirenih krila? Da li je sami zmaj ka´ sastavni dio njihovog kompletnog porodicnog grba, zapravo adaptiran od porodicne dinastije Balsica, jer pri ilustraciji grbovnika del Balzo iznad njihovog sljema i krune izlozen slican zmaj s obzirom da su Crnojevici bili neko vrijeme poticinjeni Balsicima dok se nisu osamostalili? Unaprijed zahvalan na dostavljenom odgovoru, ko se godj dohvatio ove teme.
12673

24. 07. 2017 - 09:00

Zasto je u prilozenome predstavljena bijela vucija glava iznad sljema i krune u porodicnom grbu zetske dinastije Baklsica, a ne prirodnom bojom tj kafenom?
Novi komentar