Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Vido Gluščević - Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Vido Gluščević - Polaganje vijenca kod spomenika Crnogorska vila

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod spomenika u Bajicama

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod spomenika u Bajicama

Kod kuće u kojoj je bio glavni štab crnogorskih komita

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod kuće u kojoj je bio glavni štab crnogorskih komita

Kod kuće u kojoj je bio glavni štab crnogorskih komita

Obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka

Kod kuće u kojoj je bio glavni štab crnogorskih komita