Andrijana Vešović  (Zombijana)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Andrijana Vešović (Zombijana)

Hatidža Gušić (Žene BiH) Jelena Marković (Smartchange.me)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Hatidža Gušić (Žene BiH) Jelena Marković (Smartchange.me)

Nina Đukanović (Izbačaji)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Nina Đukanović (Izbačaji)

Hatidža Gušić (Žene BiH)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Hatidža Gušić (Žene BiH)

Jelena Marković (Smartchange.me)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Jelena Marković (Smartchange.me)

Srđan Ivanović (Zaglavi se)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Srđan Ivanović (Zaglavi se)

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama

Andrijana Vešović  (Zombijana)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Andrijana Vešović (Zombijana)

Hatidža Gušić (Žene BiH)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Hatidža Gušić (Žene BiH)

Jelena Marković (Smartchange.me)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Jelena Marković (Smartchange.me)

Nina Đukanović (Izbačaji)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Nina Đukanović (Izbačaji)

Srđan Ivanović (Zaglavi se)

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Srđan Ivanović (Zaglavi se)

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama

U eri atributa, stikera i prostakluka treba na pravi način iskoristiti dato povjerenje

Kulturni identitet i rodne uloge na društvenim mrežama