Grafički dizajn

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Grafički dizajn

Grafički dizajn

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Grafički dizajn

Crtež žene

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Crtež žene

Crteži žene

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Crteži žene

Grafički dizajn

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Grafički dizajn

Uniform design

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Uniform design

Uniform design

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Uniform design

Fasada paviljona Expo 2020  Crna Gora

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Fasada paviljona Expo 2020 Crna Gora

Osnova paviljona Expo 2020  Crna Gora

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Osnova paviljona Expo 2020 Crna Gora

Presjeci kroz  paviljon Expo 2020  Crna Gora

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Presjeci kroz paviljon Expo 2020 Crna Gora

Štamparija

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Štamparija

Deklaracija

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Deklaracija

Nacionalni parkovi

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Nacionalni parkovi

Dejan Batrićević, grafički dizajner

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Dejan Batrićević, grafički dizajner

Tijana Todorović, modna dizajnerka

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Tijana Todorović, modna dizajnerka

Ivana Barišić, Anja Trtić, arhitektice

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Ivana Barišić, Anja Trtić, arhitektice

Katarina Bulajić, filmska režiserka

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Katarina Bulajić, filmska režiserka

Matija Vuković, ahitekt

Moramo preispitati naš odnos prema prirodi

Matija Vuković, ahitekt