Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić

Poplave Nikšić

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Poplave Nikšić