Nepokretna bastina Crne Gore - BERANE

Nepokretna baština Crne Gore - BERANE

Berane je gradsko naselje u istoimenoj opštini u Crnoj Gori. U srednjem vijeku područje Berana je bilo poznato kao Budimlja. U Beranama se nalazi Manastir Đurđevi stupovi . Kao gradsko naselje, formirano je u drugoj polovini devetnaestog vijeka ili tačnije 1862. godine po zapovijedi turskog vojskovođe Husein-paše. Berane je oslobođeno od turske vlasti 1912. godine u Prvom balkanskom ratu. Od jula 1949. do marta 1992. godine grad je nosio ime Ivangrad, po narodnom heroju Ivanu Milutinoviću. Od 1992. grad je preimenovan kao Berane.