Nepokretna bastina Crne Gore - BIJELO POLJE

Nepokretna baština Crne Gore - BIJELO POLJE

Bijelo Polje je grad bogate kulture sa već utemeljenim kulturnim manifestacijama poznatim i van Crne Gore. Ratkovićeve večeri poezije, Festival Dramskih amatera Crne Gore, Međunarodni festival tamburaških orkestara, Bjelopoljsko slikarsko proljeće, likovna kolonija Stari most, okupljaju veliki broj ljubitelja umjetnosti. Posljednjih godina u Bijelom Polju se organizuju Ljetnje večeri muzike, pa Bjelopoljci imaju priliku da vide najveće virtouze klasične muzike.