#tag: Nepokretna baština Crne Gore
PRCANJ

PRČANJ

Prčanj je slično Perastu naselje pomorskih trgovaca i ratnika sa znatnim broj...
KOTOR

KOTOR

Prirodno i kulturno – istorijsko područje Kotora čini harmoničnu simbiozu pri...
PERAST

PERAST

Kad se govori o Perastu može se slobodno reći da je komletno naselje sa ostrv...
RISAN

RISAN

Risan je najstarije naselje u Boki. Pominje se već u 3. vijeku p.n.e. kao ili...
PLUZINE

PLUŽINE

Na teritoriji Opštine Plužine status nepokretnog kulturnog dobra ima 21 objekat