#tag: Perast
PERAST

PERAST

Kad se govori o Perastu može se slobodno reći da je komletno naselje sa ostrv...