#tag: Viktor Ivančić
Hitleraj

Hitleraj

Kada se asortiman brižno naturanih katoličkih dogmi i kult ‘prirodne’ kršćans...